പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ലിയോ റാസി

ലിയോ (ചിങ്ങം) എന്നത് സിംഹത്തിന്റെ  ലാറ്റിൻ പദമാണ്. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ജാതക വായനയിൽ, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടാനും ചിങ്ങത്തിന്റെ (ലിയോയുടെ) ജാതക ഉപദേശം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ പൂർവ്വികർ ചിങ്ങത്തെ ഈ രീതിയിലണോ വായിച്ചിരുന്നത്?

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

പുരാതന ജ്യോതിഷം ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, കന്നി (വിർഗോ) മുതൽ കർക്കടകം (കാൻസർ) വരെയുള്ള പുരാതന കുണ്ഡലികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ചിങ്ങം അഥവാ സിംഹയുമായി സമാപിച്ചു.

ചിങ്ങം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ജ്യോതിഷം

ചിങ്ങം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സിംഹത്തിന് സമാനമായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ?

ചിങ്ങ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ. സിംഹത്തെ കാണാമോ?

ചിങ്ങത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളായി ബന്ധിപ്പിച്ചാലും ഒരു സിംഹത്തെ ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്.

ചിങ്ങം നക്ഷത്രസമൂഹം വരികളായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പേരിട്ടിരിക്കുന്നു

വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ ചിങ്ങത്തെ കാണിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് പോസ്റ്റർ ഇതാ.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സ്റ്റാർ ചാർട്ടിൽ ചിങ്ങം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

ഇതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ആദ്യമായി ഒരു സിംഹത്തെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു? എന്നാൽ ചിങ്ങം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം പിന്നോട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു.

മറ്റെല്ലാ രാശിചക്രങ്ങളെയും പോലെ, ചിങ്ങത്തിന്റെ ചിത്രം രാശിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ല. മറിച്ച്, സിംഹത്തിന്റെ ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷന്മാർ പിന്നീട് ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ ചിത്രം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു അടയാളമായി കാണിച്ചു. പൂർവ്വികർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചിങ്ങ നക്ഷത്രസമൂഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ചിങ്ങവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട്? പൂർവ്വികർക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്?

രാശിചക്രത്തിലെ ചിങ്ങം

ചിങ്ങത്തിന്റെ ചില സാധാരണ ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ.

ചിങ്ങ നക്ഷത്രങ്ങൾ
ചിങ്ങം കുതിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു

ചിങ്ങം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ട ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെറ ക്ഷേത്ര രാശിചക്രത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക.

ഈജിപ്തിലെ പുരാതന ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിലെ ചിങ്ങം

പുരാതന കഥയിലെ ചിങ്ങം

സൃഷ്ടാവ് നക്ഷത്രരാശികളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നാം കണ്ടു. 12 രാശികളിലൂടെ തന്റെ കഥ പറയാൻ ദൈവം രാശിചിഹ്നങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യർ അവരുടെ പിൻഗാമികളെ പഠിപ്പിച്ചു.

ചിങ്ങം ഈ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചിങ്ങ രാശിക്കാരൻ  അല്ലെങ്കിലും, ചിങ്ങത്തിന്റെ പുരാതന ജ്യോതിഷ കഥ അറിയേണ്ടതാണ്.

ചിങ്ങത്തിന്റെ പുരാതന അർത്ഥം

പഴയനിയമത്തിൽ യാക്കോബ് യഹൂദ ഗോത്രത്തെ കുറിച്ച് ഈ പ്രവചനം നൽകി

യെഹൂദാ ഒരു ബാലസിംഹം;

മകനേ, നീ ഇരപിടിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നു;

അവൻ കുനിഞ്ഞു, സിംഹംപോലെയും

സിംഹിപോലെയും പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;

ആർ അവനെ എഴുന്നേല്പിക്കും?

10അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം ചെങ്കോൽ

യെഹൂദായിൽനിന്നും

രാജദണ്ഡ് അവന്റെ കാലുകളുടെ

ഇടയിൽനിന്നും നീങ്ങിപ്പോകയില്ല;

ജാതികളുടെ അനുസരണം അവനോട് ആകും.

ഉല്പത്തി 49:9-10

ഒരു ഭരണാധികാരി, ഒരു സിംഹമായി ചിത്രീകരിച്ച ഒരു ‘അവൻ’വരുമെന്ന് യാക്കോബ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവന്റെ ഭരണത്തിൽ ‘ജാതികൾ’ ഉൾപ്പെടും, അവൻ ഇസ്രായേലിലെ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽനിന്നു വരും. ക്രിസ്തുവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട യേശു യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരിയുടെ ‘ചെങ്കോൽ’ എടുത്തില്ല. തന്റെ അടുത്ത വരവിനായി ഒരു സിംഹത്തെപ്പോലെ ഭരണം നടത്തുവാനായി അവൻ അത് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു. ഇതാണ് ചിങ്ങത്തിന്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിങ്ങ രാശിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവി വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഈ വരവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, വിശുദ്ധ ചുരുൾ തുറക്കുന്ന ഒന്നായി സിംഹത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു.

1ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലംകൈയിൽ അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായി ഏഴു മുദ്രയാൽ മുദ്രയിട്ടൊരു പുസ്തകം കണ്ടു. 2ആ പുസ്തകം തുറപ്പാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യൻ ആരുള്ളൂ എന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്ന ശക്തനായൊരു ദൂതനെയും കണ്ടു. 3പുസ്തകം തുറപ്പാനോ നോക്കുവാനോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. 4പുസ്തകം തുറന്നു വായിപ്പാനെങ്കിലും അത് നോക്കുവാനെങ്കിലും യോഗ്യനായി ആരെയും കാണായ്കകൊണ്ടു ഞാൻ ഏറ്റവും കരഞ്ഞു. 5അപ്പോൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോട്: കരയേണ്ടാ; യെഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ പുസ്തകവും അതിന്റെ ഏഴു മുദ്രയും തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

വെളിപ്പാട് 5: 1-5

ആദ്യ വരവിൽ തന്നെ സിംഹം ശത്രുവിനെ ജയിച്ചു, അതിനാൽ ഇപ്പോൾ അവസാനത്തിൽ മുദ്രകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ ചിങ്ങം തന്റെ ശത്രുവായ ഹൈഡ്രാ സർപ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു.

പുരാതന ഡെൻഡെരയിൽ സിംഹമായ ലിയോ സർപ്പത്തെ ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നു
മധ്യകാല പെയിന്റിംഗിൽ ഹൈഡ്രയിലേക്ക് ചിങ്ങം ചാടുന്നു
നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളുടെ രേഖാചിത്രം. ചിങ്ങം സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കാൻ പോകുന്നു

രാശിചക്രത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം

ചിങ്ങത്തിന്റെ സർപ്പവുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയല്ല, എല്ലാറ്റിനും മേൽ ഭരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഈ വാക്കുകളിലൂടെ സിംഹത്തിന്റെ ഭരണത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

1ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു; ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി; സമുദ്രവും ഇനി ഇല്ല. 2പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്, ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നുതന്നെ, ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 3സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത്: ഇതാ, മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം; അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും; അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും; ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും. 4അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുടച്ചുകളയും. 5ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല; ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല; ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി; സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ: ഇതാ, ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. എഴുതുക, ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവും ആകുന്നു എന്നും അവൻ കല്പിച്ചു. 6പിന്നെയും അവൻ എന്നോട് അരുളിച്ചെയ്തത്: സംഭവിച്ചുതീർന്നു; ഞാൻ അല്ഫയും ഓമേഗയും ആദിയും അന്തവും ആകുന്നു; ദാഹിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവനീരുറവിൽനിന്നു സൗജന്യമായി കൊടുക്കും. 7ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും; ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും.

വെളിപ്പാട് 21:1-7

22മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല; സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിന്റെ മന്ദിരം ആകുന്നു. 23നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല; ദൈവതേജസ്സ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു; കുഞ്ഞാട് അതിന്റെ വിളക്ക് ആകുന്നു. 24ജാതികൾ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കും; ഭൂമിയുടെ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മഹത്ത്വം അതിലേക്കു കൊണ്ടുവരും. 25അതിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ പകൽക്കാലത്ത് അടയ്ക്കുകയില്ല; രാത്രി അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. 26ജാതികളുടെ മഹത്ത്വവും ബഹുമാനവും അതിലേക്കു കൊണ്ടുവരും. 27കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും ഭോഷ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരും അതിൽ കടക്കയില്ല.

വെളിപ്പാട്  21:22-27

രാശിചിഹ്നങ്ങൾ നിറവേറി

ഈ ദർശനത്തിൽ, പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും നിറവേറലും നാം കാണുന്നു. നാം മണവാട്ടിയെയും അവളുടെ ഭർത്താവിനെയും കാണുന്നു; ദൈവവും മക്കളും – മിഥുനത്തിലെ (ജെമിനിയിലെ) ഇരട്ട-വശ ചിത്രം. കുംഭത്തിൽ (അക്വേറിയസിൽ) വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജലനദി നാം കാണുന്നു. മരണത്തിന്റെ പഴയ ക്രമം – മീനത്തിനു (പൈസസിന്) ചുറ്റുമുള്ള ബാൻഡുകൾ ചിത്രീകരിച്ചത് – ഇപ്പോൾ ഇല്ല. മേടം (ഏരീസ്) ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് അവിടെയുണ്ട്, കർക്കടകത്തിനു ഒപ്പം (ക്യാൻസറിനൊപ്പം) ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ആളുകൾ  – അവനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു. ‘അശുദ്ധമായ ഒന്നും ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കുകയില്ല’ എന്നതിനാൽ തുലാം (ലിബ്ര) ഇപ്പോൾ സന്തുലിതമാണ്. അവിടത്തെ എല്ലാ ജനതകളിലെയും രാജാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരുടെയും കർത്താവിന്റെ നാഥനായ ക്രിസ്തുവിന്റെയും അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ഭരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു – കന്നിയുടെ (വിർഗൊ) സന്തതിയായി ആരംഭിക്കുകയും അവസാനം സിംഹമായി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാശിചക്രത്തിൽ ആവശ്യമായ മറുവില

എന്തുകൊണ്ടാണ് സിംഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സർപ്പമായ സാത്താനെ നശിപ്പിക്കാഞ്ഞത്? എല്ലാ രാശിചക്രങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? യേശു തന്റെ എതിരാളിയായ വൃശ്ചികത്തെ (സ്കോർപ്പിയോ) നേരിട്ടപ്പോൾ അവൻ ആ മണിക്കൂറിനെ എന്തിനാൽ അടയാളപ്പെടുത്തി…

ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധി ആകുന്നു; ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ പുറത്തു തള്ളിക്കളയും. 

യോഹന്നാൻ 12:31

ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ സാത്താൻ നമ്മെ മനുഷ്യ പരിചയായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ ഒരു സൈനിക ശക്തിയെ നേരിടുമ്പോൾ തീവ്രവാദി സാധാരണ ജനങ്ങളെ മറയാക്കും. തീവ്രവാദികളെ കൊല്ലുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ കൊല്ലുവാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് പോലീസുകാർ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാകുന്നു. ആദാമിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതിൽ സാത്താൻ വിജയിച്ചപ്പോൾ അവൻ തനിക്കായി ഒരു മനുഷ്യ കവചം സൃഷ്ടിച്ചു. സൃഷ്ടാവ് തികച്ചും നീതിമാനാണെന്ന് സാത്താന് അറിയാമായിരുന്നു. അവൻ പാപത്തെ ന്യായം വിധിച്ചാൽ അവന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നീതിമാനാകാൻ എല്ലാ പാപത്തെയും വിധിക്കണം. ദൈവം സാത്താനെ നശിപ്പിച്ചാൽ, സാത്താന് (കുറ്റാരോപിതൻ എന്നർത്ഥം) നമ്മുടെ നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്താം, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാമും അവനോടൊപ്പം നാശമാകും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അനുസരണക്കേട് നമ്മെ സാത്താന്റെ നിയമ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ദൈവം അവനെ നശിപ്പിച്ചാൽ, അവൻ നമ്മെയും നശിപ്പിക്കേണ്ടിവരും, കാരണം ദൈവികനിയമത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടിൽ സാത്താൻ നമ്മെ പിടികൂടി.

അതിനാൽ, സാത്താന് എന്ത് ശിക്ഷ നൽകിയാലും അത് നമ്മുടെ മേലും വരണം എന്ന സാത്താന്റെ വാദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറുവില ആവശ്യമായിരുന്നു. പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആരെയെങ്കിലും ആവശ്യമായിരുന്നു. സുവിശേഷം ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു:

1അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയിർപ്പിച്ചു. 2അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ചുനടന്നു. 3അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായതു ചെയ്തുംകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കൾ ആയിരുന്നു.

എഫെസ്യർ 2:1-3

ക്രൂശ് മൂലം നേടിയ മറുവില

മകരത്തിൽ (കാപ്രിക്കോൺ) ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ ത്യാഗത്തിൽ യേശു ആ കോപം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുവാൻ അവൻ മറുവിലയായി.

4കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം 5അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കയും -കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു- 6ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്തധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് 7ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. 8കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്; അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേയാകുന്നു. 9ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല. 

എഫെസ്യർ 2: 4-9

ദൈവം ജനത്തിനു ന്യായവിധി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. അവൻ അത് തന്റെ എതിരാളിയായ സാത്താന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് (പിശാച് എന്നാൽ ‘എതിരാളി’ എന്നാണ്). പക്ഷേ, പിശാചിനെ തന്റെ മത്സരത്തിനായി നശിപ്പിച്ചാൽ കുറ്റവാളികളായ മറ്റുള്ളവരെയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം.

പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട്: ശപിക്കപ്പെട്ടവരേ, എന്നെ വിട്ടു പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്കു പോകുവിൻ. 

മത്തായി 25:41

അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രൂശിൽ ഒരു വലിയ വിജയം നേടിയത്. നമ്മുടെ മേലുള്ള സാത്താന്റെ നിയമപരമായ അവകാശവാദത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ മോചിപ്പിച്ചു. നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അവന് ഇപ്പോൾ സാത്താനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ സാത്താന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ആളുകൾ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന് ചിങ്ങം നിലവിൽ സർപ്പത്തെ അടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ്.

ചിലർ താമസം എന്നു വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല. ആരും നശിച്ചുപോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ചു നിങ്ങളോടു ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. 

2 പത്രോസ് 3:9

അതുകൊണ്ടാണ് ധനു രാശിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം സാത്താനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായും ഇടവം രാശിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അന്ത്യ ന്യായ വിധിക്കായും കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

10കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെപ്പോലെ വരും. അന്ന് ആകാശം കൊടുമ്മുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞുപോകും; മൂലപദാർഥങ്ങൾ കത്തിയഴികയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോകയും ചെയ്യും.

2 പത്രോസ് 3: 10

ചിങ്ങരാശി ജാതകം

ജാതകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ഹൊറോസ്കോപ്പ് ഗ്രീക്ക് പദം ‘ഹോറോ’ (മണിക്കൂർ) എന്നതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഇതിനർത്ഥം പ്രത്യേക മണിക്കൂറുകളുടെയോ സമയങ്ങളുടെയോ അടയാളപ്പെടുത്തൽ (സ്കോപ്പസ്) എന്നാണ്. എഴുത്തുകൾ ചിങ്ങ മണിക്കൂറിനെ (ഹോറോ) ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇതു ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണരുവാൻ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമയത്തെ അറികയാൽതന്നെ; നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തെക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു.

റോമർ 13:11

കത്തുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളെപ്പോലെയാണ് നാം എന്ന്  ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ മണിക്കൂറിൽ (ഹൊറോ) നാം ഉണരേണ്ടതുണ്ട്!

എന്തുകൊണ്ട്?

കാരണം, അലറുന്ന സിംഹം വരുമ്പോൾ അവൻ ആ പുരാതന സർപ്പത്തെയും അവന്റെ നിയമപരമായ ആധിപത്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും അടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നാശം നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ചിങ്ങരാശി വായിക്കുമ്പോൾ

നിങ്ങൾക്ക് ചിങ്ങരാശി ജാതകം ഈ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ചിങ്ങരാശി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, അതെ, പരിഹസിക്കുകയും സ്വന്തം ദുഷ്ട മോഹങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവർ പറയുന്നു, “അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഈ‘ വരവ് ’എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ മരിച്ചതുമുതൽ, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ എല്ലാം തുടരുന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ” എന്നാൽ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം വിധിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ മനഃപൂർവ്വമായി മറക്കുന്നു.

എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം?

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും അതിന്റെ വരവ് വേഗത്തിലാകേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായ ജീവിതം നയിക്കണം. ആ ദിവസം ആകാശത്തെ തീകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കും, മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ ആ ചൂടിൽ ഉരുകിപ്പോകും. എന്നാൽ അവന്റെ വാഗ്ദത്തം അനുസരിച്ച് നീതി അതിവസിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയെയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണം.  അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ, കളങ്കമില്ലാത്തവനും കുറ്റമറ്റവനും അവനുമായി സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുക. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ക്ഷമ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും രക്ഷയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, അധാർമ്മികരുടെ തെറ്റ് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാതിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വീഴാതിരിക്കാനും ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വായിക്കുക

ചിങ്ങരാശിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ

എന്നാൽ ചിങ്ങരാശിയുടെ എഴുതിയ കഥയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാൻ:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ജെമിനി റാസി

മിഥുനം ഇരട്ടകൾ എന്നതിന്റെ ലാറ്റിൻ പദം ആണ്, രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സാധാരണയായി (എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ല) ഇരട്ടകളായ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ആധുനിക ജ്യോതിഷ ജാതക വായനയിൽ, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടുന്നതിനും മിഥുനം രാശിഫലം ഉപദേശം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ പൂർവ്വീകർക്ക് മിഥുനംയിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷത്തെ അപ്രതീക്ഷിത രീതികളിൽ തുറക്കും – നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

ഞങ്ങൾ പുരാതന ജ്യോതിഷം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, (കന്നി)വിർഗോ മുതൽ (ഇടവം) ടാരസ് വരെയുള്ള പുരാതന കുണ്ഡലികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ മിഥുനം അഥവാ മിഥുനുമായി തുടരുന്നു.

നക്ഷത്രങ്ങളിലെ മിഥുനം നക്ഷത്രസമൂഹം

മിഥുനം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇരട്ടകളോട് സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ?

മിഥുനം നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിന്റെ ചിത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടകളെ കാണാമോ?

മിഥുനം നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഇരട്ടകളെ ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് വ്യക്തികളെ കാണാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ‘ഇരട്ടകൾ’ എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു?

വരികളോടൊപ്പം ചേർന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള മിഥുനം നക്ഷത്രസമൂഹം

വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ മിഥുനം കാണിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് പോസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതാ.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സോഡിയാക് സ്റ്റാർ ചാർട്ടിൽ മിഥുനം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

മിഥുനം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട്  പോലും ഇരട്ടകളെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം മിഥുനം പോകുന്നു.

കാസ്റ്റർ & പോളക്സ് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്

പൗലോസും കൂട്ടരും കപ്പലിൽ റോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മിഥുനത്തെ പറ്റി ബൈബിൾ പരാമർശിക്കുന്നു

“മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞശേഷം ആ ദ്വീപിൽ ശീതകാലം കഴിച്ചു കിടന്നിരുന്ന അശ്വനി ചിഹ്നമുള്ളൊരു അലെക്സന്ത്രിയ കപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ കയറി പുറപ്പെട്ടു.“

പ്രവർത്തികൾ 28:11

മിഥുനത്തിലെ രണ്ട് ഇരട്ടകളുടെ പരമ്പരാഗത പേരുകളാണ് കാസ്റ്റർ, പോളക്സ്. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദിവ്യ ഇരട്ടകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം സാധാരണമായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ രാശിചക്രങ്ങളെപ്പോലെ, രണ്ട് ഇരട്ടകളുടെ ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വ്യക്തമല്ല. നക്ഷത്രസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സ്വതസിദ്ധമല്ല. മറിച്ച്, ഇരട്ടകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷന്മാർ ഈ ആശയം നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരു അടയാളമായി പൊതിഞ്ഞു. പൂർവ്വികർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളെ മിഥുനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഇരട്ടകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞു. നാം ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷപരമായ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നു ഇത്.

എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

രാശിചക്രത്തിലെ മിഥുനം

ചുവടെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ ദെണ്ടേര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തിൽ മിഥുനം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു. സൈഡ് സ്കെച്ചിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

ഡെൻഡെറയുടെ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ രാശിചക്രത്തിൽ മിഥുനം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

പുരാതന ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിൽ, രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. രണ്ട് പുരുഷ ഇരട്ടകൾക്കുപകരം ഈ രാശി ഒരു പുരുഷ-സ്ത്രീ ദമ്പതികളെ മിഥുനം ആയി കാണിക്കുന്നു.

മിഥുനത്തിലെ ചില സാധാരണ ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ

മിഥുനം ജ്യോതിഷ ചിത്രം – എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ജോഡി, പക്ഷേ ഇന്നും ചിലപ്പോൾ പുരുഷൻ / സ്ത്രീ ജോഡിയാണ്

പുരാതന കാലം മുതലുള്ള മിഥുനം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ജോഡിയായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പുരുഷ ഇരട്ടകളല്ലേ?

പുരാതന കഥയിലെ മിഥുനം

കന്നിയിൽ ആരംഭിച്ച് നക്ഷത്രരാശികളിലൂടെ തുടരുന്ന ഒരു കഥയായി ദൈവം രാശികളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു.

മിഥുനത്തിൽ ഈ കഥ തുടരുന്നു. ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മിഥുനം അല്ലെങ്കിലും, മിഥുനം നക്ഷത്രങ്ങളിലെ പുരാതന ജ്യോതിഷ കഥ അറിയേണ്ടതാണ്.

മിഥുനം എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

മിഥുനം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പിൽക്കാല ഗ്രീക്ക്, റോമൻ പുറജാതീയ കെട്ടുകഥകൾ ഇപ്പോൾ മിഥുനംയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് ശരിയായ അർത്ഥത്തെ കോട്ടി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മധ്യകാല അറബി ജ്യോതിഷികൾ പുരാതന കാലത്തെ പോലെ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന് പേരുകൾ നൽകി. അറബിയിലെ ‘കാസ്റ്റർ’ എന്ന നക്ഷത്രത്തിന് അൽ-റാസ് അൽ-തൗം അൽ-മുക്കാദിം അല്ലെങ്കിൽ “മുൻ‌നിര ഇരട്ടകളുടെ തല” എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാസ്റ്ററിലെ പ്രമുഖൻ തേജത് പോസ്റ്റീരിയർ എന്ന നക്ഷത്രമാണ്, അതായത് “പുറം കാൽ”, അതായത് കാസ്റ്ററിന്റെ പാദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “കുതികാൽ” എന്നർഥമുള്ള ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ കാൽക്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രമുഖ നക്ഷത്രത്തിന് മെബ്സുട്ട എന്ന പരമ്പരാഗത നാമമുണ്ട്, പുരാതന അറബിക് മബ്സയിൽ നിന്ന്, “നീട്ടിയ പാവ്” എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അറബി സംസ്കാരത്തിൽ, മബ്സാ സിംഹത്തിന്റെ കൈകാലുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

അറബിയിൽ അൽ-റാസ് അൽ-തൗം അൽ മുഅഖറിൽ നിന്ന് “രണ്ടാമത്തെ ഇരട്ടയുടെ തല” എന്നാണ് പോളക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരേ സമയം ജനിച്ച രണ്ടുപേർ എന്നല്ല അർത്ഥം, മറിച്ച് രണ്ടുപേർ പൂർത്തിയാകുകയോ ചേരുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സമാഗമനകൂടാരത്തിലെ രണ്ട് പലകകളെ കുറിച്ച് മോശെയുടെ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന അതേ വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു

ഇവ താഴെ ഇരട്ടിയായിരിക്കേണം, മേലറ്റത്തോ ഒന്നാം വളയംവരെ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഒറ്റയായിരിക്കേണം; രണ്ടിനും അങ്ങനെതന്നെ വേണം; അവ രണ്ടു മൂലയ്ക്കും ഇരിക്കേണം. 

പുറപ്പാട് 26:24

പെട്ടകത്തിന്റെ പെട്ടിയിൽ രണ്ട് പലകകൾ ഇരട്ടിയാക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ, മിഥുനംയിലെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ജനന സമയത്തല്ല, മറിച്ച് ഒരു ബന്ധം വഴിയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങളായ ‘കുതികാൽ’ (സ്കോർപിയോ (വൃശ്ചികം)), ‘സിംഹത്തിന്റെ പാവ്’ (ലിയോ (ചിങ്ങം)) എന്നിവയിലൂടെ കാസ്റ്ററിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാൽ, മടങ്ങിവരുന്ന യേശുവിന്റെ ജ്യോതിഷ ചിത്രമാണ് കാസ്റ്റർ.

എന്നാൽ ആരാണ് അവനോടൊപ്പം ചേർന്നത്?

രചനകൾ മിഥുനത്തിന്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു

  • 1) ഐക്യമായ സഹോദരന്മാർ
  • 2) ഒരു പുരുഷ-സ്ത്രീ ജോഡി.

മിഥുനം – ആദ്യജാതൻ…

യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷം വിശദീകരിക്കുന്നു

അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും സർവസൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനും ആകുന്നു.

കൊലൊസ്സ്യർ 1:15

മറ്റുള്ളവർ പിന്നീട് വരുമെന്ന് ‘ആദ്യജാതൻ‘ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻനിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു.

റോമർ 8:29

ഈ ചിത്രം സൃഷ്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു

ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്‍ടിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്‍ടിച്ചു, ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്‍ടിച്ചു.

ഉല്പത്തി 1:27

ദൈവത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ആത്മീയ സാദൃശ്യത്തിലാണ് ദൈവം ആദാമിനെ/ മനുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അങ്ങനെ ആദാമിനെ വിളിക്കുന്നു

കയിനാൻ എനോശിന്റെ മകൻ, എനോശ് ശേത്തിന്റെ മകൻ, ശേത്ത് ആദാമിന്റെ മകൻ, ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ.

ലൂക്കോസ് 3:38

… & ദത്തെടുത്ത മിഥുനം സഹോദരന്മാർ

ആദാം ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അത് ഈ സാദൃശ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ പുത്രത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ‘ആദ്യജാതനായി’ വന്നപ്പോൾ അത് പ്രതിച്ഛായ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഇപ്പോൾ യേശുവിലൂടെ…

അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. 13അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത്. 

യോഹന്നാൻ 1:12-13

 ‘ദൈവമക്കളാകുക’ എന്നതാണ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സമ്മാനം. നാം ജനിച്ചത്‌ ദൈവമക്കളല്ല, യേശുക്രിസ്‌തുവിലൂടെ ദത്തെടുക്കലിലൂടെ നാം അവന്റെ മക്കളായിത്തീരുന്നു.

എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിൻകീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചത് 

ഗലാത്യർ 4:4

ഇതാണ് തുലാം (ലിബ്ര) ജാതകം വായന. ആദ്യജാതനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ദാനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ തന്റെ മക്കളായി സ്വീകരിക്കുന്നു.

മടങ്ങിവരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു രാജാവായി വാഴും. ദത്തെടുത്ത ഇളയ സഹോദരന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കാഴ്ചപ്പാടോടെ ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്നു.

ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകയില്ല; ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെമേൽ പ്രകാശിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചമോ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമോ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അവർ എന്നെന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും.

വെളിപ്പാട് 22:5

എല്ലാറ്റിന്റെയും പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിനാൽ ഇത് മിക്കവാറും ബൈബിളിലെ അവസാന വാക്യമാണ്. ദത്തെടുത്ത സഹോദരന്മാർ ആദ്യജാതനോടൊപ്പം വാഴുന്നത് അവിടെ കാണുന്നു. പ്രഥമനും രണ്ടാമത്തെ സഹോദരനുമായി സ്വർഗത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് മിഥുനം പൂർവ്വികർക്ക് വളരെ മുമ്പുതന്നെ ചിത്രീകരിച്ചു.

മിഥുനം – പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒന്നിച്ചു

ക്രിസ്തുവും അവനുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധവും ചിത്രീകരിക്കാൻ ഒരു പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും വിവാഹ ഐക്യവും ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൃഷ്ടി ആഴ്ചയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ഹവ്വായുടെ സൃഷ്ടിയുടെയും ആദാമുമായുള്ള വിവാഹത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഈ ഐക്യത്തെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു. കുഞ്ഞാടിനും (ഏരീസ് (മേടം)) അവന്റെ മണവാട്ടിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ വിവാഹ ചിത്രത്തോടെയാണ് സുവിശേഷം അവസാനിക്കുന്നത്.

നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവനു മഹത്ത്വം കൊടുക്കുക; കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ; അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

 വെളിപ്പാട് 19:7

സമാപന അദ്ധ്യായം ഈ ക്ഷണം നൽകുന്നത് കുഞ്ഞാടിന്റെയും അവന്റെ വധുവിന്റെയും കോസ്മിക് ഏകീകരണത്തിലേക്കാണ്

വരിക എന്ന് ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു; കേൾക്കുന്നവനും: വരിക എന്നു പറയട്ടെ; ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ; ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ.

വെളിപ്പാട് 22: 17

കുംഭം വിവാഹം കഴിക്കും, ആ മണവാട്ടിയാകാൻ അദ്ദേഹം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു, ഇത് വളരെക്കാലം മുമ്പ് മിഥുനത്തിനൊപ്പം ചിത്രീകരിച്ചതാണ് – കുഞ്ഞാടിന്റെയും അവന്റെ മണവാട്ടിയുടെയും പ്രപഞ്ച ഏകീകരണം.

മിഥുനം ജാതകം

ഹൊറൊസ്കോപ്പ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹോറോ’ (മണിക്കൂർ) എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഇതിനർത്ഥം വിശുദ്ധ സമയത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ (സ്കോപ്പസ്) എന്നാണ്. യേശു തന്റെ വിവാഹ വിരുന്നിന്റെ കഥയിൽ മിഥുനം മണിക്കൂർ (ഹോറോ) അടയാളപ്പെടുത്തി.

സ്വർഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേല്പാൻ വിളക്ക് എടുത്തുംകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ട പത്തു കന്യകമാരോടു സദൃശം ആകും. 2അവരിൽ അഞ്ചുപേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും അഞ്ചുപേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരുന്നു. 3ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ വിളക്ക് എടുത്തപ്പോൾ എണ്ണ എടുത്തില്ല. 4ബുദ്ധിയുള്ളവരോ വിളക്കോടുകൂടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും എടുത്തു. 5പിന്നെ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കംപിടിച്ച് ഉറങ്ങി. 6അർധരാത്രിക്കോ മണവാളൻ വരുന്നു; അവനെ എതിരേല്പാൻ പുറപ്പെടുവിൻ എന്ന് ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടായി. 7അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു വിളക്കു തെളിയിച്ചു. 8എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരോട്: ഞങ്ങളുടെ വിളക്കു കെട്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്കു തരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 9ബുദ്ധിയുള്ളവർ: ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരാ എന്നു വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വില്ക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊൾവിൻ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു; ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ കല്യാണസദ്യക്കു ചെന്നു; വാതിൽ അടയ്ക്കയും ചെയ്തു. 11അതിന്റെ ശേഷം മറ്റേ കന്യകമാരും വന്നു: കർത്താവേ, കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കു തുറക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. 12അതിന് അവൻ: ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്നു സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 13ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായ്കകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.

മത്തായി 25:1-13

ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ മുഖ്യാസനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു:

ലൂക്കോസ് 14:7

മിഥുനം ജാതകത്തിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട്. കല്യാണം നടക്കും എന്നത് നിശ്ചിതവും എന്നാൽ സമയം നിശ്ചയം അല്ല എന്നും യേശു പഠിപ്പിച്ചു, അനേകർക്ക് അത് നഷ്ടമാകും. പത്തു കന്യകമാരുടെ ഉപമയുടെ വിഷയം ഇതാണ്. ചിലർ നിശ്ചിത മണിക്കൂറിന് തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ അത് നഷ്‌ടമായി. എന്നാൽ സമയം ഇപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്നു, വിവാഹ വിരുന്നിലേക്കുള്ള ക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. വിരുന്നു തയ്യാറാക്കാനുള്ള വേല അവിടുന്ന് ചെയ്തതിനാൽ നാം വരിക മാത്രം ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ മിഥുനം വായന

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇന്ന് മിഥുനം ജാതകം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം ഇപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് മിഥുനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച ഈ ബന്ധം മാത്രമേ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറികടക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ പറയുന്നു – പ്രപഞ്ച രാജകുടുംബത്തിലേക്കുള്ള ദത്തെടുക്കൽ, ആകാശവിവാഹം – ഒരിക്കലും നശിക്കുകയോ മങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ഈ മണവാളൻ എന്നെന്നേക്കുമായി കാത്തിരിക്കില്ല. അതിനാൽ, ജാഗ്രതയോടെയും പൂർണ്ണമായും ശാന്തതയോടെയും, ഈ മണവാളൻ അവന്റെ വരവിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കൃപയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ സ്ഥാപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ആകാശപിതാവിന്റെ അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയെന്ന നിലയിൽ, ഈ വിധിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അജ്ഞതയോടെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ദുഷിച്ച മോഹങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടരുത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വേലയെ നിഷ്പക്ഷമായി വിഭജിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതിനാൽ, പരദേശികളായ നിങ്ങളുടെ സമയം ഭയഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുക. എല്ലാ ദ്രോഹങ്ങളും എല്ലാ വഞ്ചനകളും, കാപട്യം, അസൂയ, എല്ലാത്തരം അപവാദങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. മുടി പിന്നുന്നതോ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോ മികച്ച വസ്ത്രങ്ങളോ ധരിക്കുന്നതുപോലുള്ള ബാഹ്യ അലങ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകരുത്. മറിച്ച്, അത് നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സ്വഭാവമായിരിക്കണം, സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ഒരു ആത്മാവിന്റെ മങ്ങാത്ത സൗന്ദര്യം, വരാനിരിക്കുന്ന മണവാളൻ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കുന്നു.

അവസാനമായി, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് സഹതാപം, സ്നേഹം, അനുകമ്പ, വിനയം എന്നിവ കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന ഈ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങളുടെ വിധിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യത കാണിക്കുന്നു – കാരണം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയും ഇതേ രാജകീയ ജന്മാവകാശത്തിലേക്കും വിവാഹത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു.

രാശിചക്രത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മിഥുനത്തിലേക്ക്

തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ പണ്ടേ മിഥുനം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ആദ്യജാതനായ സഹോദരനായുള്ള ദത്തെടുക്കലും നമ്മുടെ ആകാശ വിവാഹവും മിഥുനം കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പ്, അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്ന കർക്കടകത്തിന്റെ അടയാളം സംഭവിക്കണം.

പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ (വിർഗോ) നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം വായിക്കുക.

എന്നാൽ രചനകളിൽ നിന്ന് മിഥുനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഇടവം രാശി

ഇടവം അഥവാ വ്രിഷ്, ശക്തമായ കൊമ്പുകളുള്ള കാളയുടെചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷ രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ജാതക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, ഉൾക്കാഴ്ച എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇടവം ജാതകത്തിന്റെ ഉപദേശം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ കാള എവിടെ നിന്ന് വന്നു?

ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയിരുന്നത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷത്തെ അപ്രതീക്ഷിത രീതികളിൽ തുറക്കും – നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ, പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിഷ രാശികളിൽ ഒൻപതാമത്തേതാണ് ഇടവം, കൂടാതെ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം നടത്തി, കന്നി മുതൽ ധനു രാശി വരെ ഒരു ജ്യോതിഷ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ച് മഹത്തായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെയും അവന്റെ ശത്രുക്കളുമായുള്ള മാരകമായ പോരാട്ടത്തെയും വിവരിക്കുന്നു. മകരം മുതൽ മേടം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു. വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മടങ്ങിവരവും അവന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും യൂണിറ്റ് ഇടവം രൂപീകരിച്ചു. ഈ യൂണിറ്റ് ഒരു കാളയിൽ ആരംഭിക്കുകയും സിംഹത്തിൽ (ചിങ്ങം) അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇത് ശക്തിയും അധികാരവും പരിഗണിക്കുന്നു.

പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ, ഇടവം എല്ലാവർക്കുമുള്ളതായിരുന്നു, കാരണം ഇത് എല്ലാവരേയും ബാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇടവം അല്ലെങ്കിലും, ഇടവ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുരാതന കഥ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇടവം രാശി

പ്രമുഖ കൊമ്പുകളുള്ള കാളയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇടവം (അല്ലെങ്കിൽ വ്രിഷ്). ഇടവം നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക. ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊമ്പുകളുള്ള കാളയോട് സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ?

ഇടവം നക്ഷത്രങ്ങൾ

രാശിചക്രത്തിന്റെ മറ്റ് ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം ഇടവത്തിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഇമേജ് ഇതാ. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാളയെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ?

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കിലെ ഇടവം

വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഇടവം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുക. കൊമ്പുകളുള്ള കാളയെ മികച്ചതായി കാണാമോ? ഇത് ഒരു കോസ്മിക് അക്ഷരം കെ പോലെ തോന്നുന്നു.

വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടവം നക്ഷത്രങ്ങൾ

എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു. 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രമാണ് ഇവിടെ, ഇടവത്തിന്റെ കാളയുടെ ചിത്രം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിലെ ഇടവം

മുമ്പത്തെ നക്ഷത്രരാശികളെപ്പോലെ, കാളയുടെ ചിത്രം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതല്ല. പകരം, ഒരു മുന്നോട്ട് ആയുന്ന കാളയുടെ എന്ന ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ പിന്നീട് ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ ഈ ചിത്രം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി. പൂർവ്വികർക്ക് ഇടവം രാശി അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും മുന്നോട്ട് ആയുന്ന കാളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞു.

പക്ഷെ എന്തിന്? പൂർവ്വികർക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്?

ഇടവത്തിലെ കാളയുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

ഇടവത്തിന്റെ ചിത്രം പ്രമുഖ കൊമ്പുകളുള്ള തല താഴ്ത്തി, മുന്നോട്ട് ആയുന്ന കാളയെ കാണിക്കുന്നു,. കാള തീവ്രമായ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നു – അതിന്റെ പാതയിലുള്ള ആരെയും നശിപ്പിക്കുവാനും, വേഗതയേറിയതും അതിരുകളില്ലാത്തതുമായ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് ഓടുവാനും തയ്യാറാണ്.

ഇടവം ജ്യോതിഷപ്രതിഭയായി – പ്ലീയഡെസ് വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

ഇടവത്തിന്റെ കഴുത്തിന് നടുവിലുള്ള പ്ലീയേഡ്സ് (അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്) എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രഗ്രൂപ്പാണ് ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്ലേയാഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള പരാമർശം ബൈബിളിലെ ഇയ്യോബ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇയ്യോബ് ഏകദേശം 4000 വർഷം മുമ്പ് അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു:

അവൻ സപ്തർഷി, മകയിരം, കാർത്തിക ഇവയെയും

തെക്കേ നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 132:17

അതിനാൽ സൃഷ്ടാവാണ് പ്ലേയാഡ്സ് (ഇടവവും) ഉൾപ്പെടെയുള്ള നക്ഷത്രരാശികൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇടവത്തിന്റെ കൊമ്പുകളും സങ്കീർത്തനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള താക്കോലാണ്. ക്രിസ്തു വരേണ്ടത് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായിട്ടാണ് (‘അഭിഷിക്തൻ’ എന്ന ശീർഷകം = ‘ക്രിസ്തു’). വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ വിവരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ‘കൊമ്പ്’ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അവിടെ ഞാൻ ദാവീദിന് ഒരു കൊമ്പു മുളപ്പിക്കും;

എന്റെ അഭിഷിക്തന് ഒരു ദീപം ഒരുക്കീട്ടുമുണ്ട്.

സങ്കീർത്തനം 132:17

എങ്കിലും എന്റെ കൊമ്പ് നീ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പുപോലെ ഉയർത്തും;

പുതിയ എണ്ണ എന്നെ തേപ്പിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 92:10

 ‘കൊമ്പ്’ അധികാരത്തെയും ബലത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അഭിഷിക്തൻ (ക്രിസ്തു) ദാവീദിന്റെ കൊമ്പായിരുന്നു. ആദ്യ വരവിൽ അവൻ ഒരു ദാസനായി വന്നതിനാൽ കൊമ്പ് പ്രയോഗിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവന്റെ രണ്ടാം വരവ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക.


കാളയുടെ വരവ്

1ജാതികളേ, അടുത്തുവന്നു കേൾപ്പിൻ; വംശങ്ങളേ, ശ്രദ്ധതരുവിൻ; ഭൂമിയും അതിന്റെ നിറവും ഭൂതലവും അതിൽ മുളയ്ക്കുന്നതൊക്കെയും കേൾക്കട്ടെ. 2യഹോവയ്ക്കു സകല ജാതികളോടും കോപവും അവരുടെ സർവസൈന്യത്തോടും ക്രോധവും ഉണ്ട്; അവൻ അവരെ ശപഥാർപ്പിതമായി കൊലയ്ക്ക് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 3അവരുടെ ഹതന്മാരെ എറിഞ്ഞുകളയും; അവരുടെ ശവങ്ങളിൽനിന്നു നാറ്റം പുറപ്പെടും; അവരുടെ രക്തംകൊണ്ടു മലകൾ ഒഴുകിപ്പോകും. 4ആകാശത്തിലെ സൈന്യമെല്ലാം അലിഞ്ഞുപോകും; ആകാശവും ഒരു ചുരുൾപോലെ ചുരുണ്ടുപോകും; അതിലെ സൈന്യമൊക്കെയും മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഇല വാടി പൊഴിയുന്നതുപോലെയും അത്തിവൃക്ഷത്തിന്റെ കായ് വാടി പ്പൊഴിയുന്നതുപോലെയും പൊഴിഞ്ഞുപോകും. 5എന്റെ വാൾ സ്വർഗത്തിൽ ലഹരിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് എദോമിന്മേലും എന്റെ ശപഥാർപ്പിത ജാതിയുടെമേലും ന്യായവിധിക്കായി ഇറങ്ങിവരും. 6യഹോവയുടെ വാൾ രക്തം പുരണ്ടും കൊഴുപ്പു പൊതിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു; കുഞ്ഞാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും രക്തംകൊണ്ടും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ മൂത്രപിണ്ഡങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പുകൊണ്ടും തന്നെ; യഹോവയ്ക്കു ബൊസ്രയിൽ ഒരു യാഗവും എദോംദേശത്ത് ഒരു മഹാസംഹാരവും ഉണ്ട്. 7അവയോടുകൂടെ കാട്ടുപോത്തുകളും കാളകളോടുകൂടെ മൂരികളും വീഴും; അവരുടെ ദേശം രക്തം കുടിച്ചു ലഹരി പിടിക്കും; അവരുടെ നിലം കൊഴുപ്പുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കും. 8അതു യഹോവ പ്രതികാരം നടത്തുന്ന ദിവസവും സീയോന്റെ വ്യവഹാരത്തിൽ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന സംവത്സരവും ആകുന്നു. 

യെശയ്യാവ് 34:1-8

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അലിഞ്ഞുചേരൽ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ്. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ (ബിസി 700) ഇതേ സംഭവം പ്രവചിക്കുന്നു. ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കാൻ ക്രിസ്തു വരുന്ന സമയത്തെ ഇത് വിവരിക്കുന്നു – അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയുടെ മണിക്കൂർ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇത് ഇടവം രാശിയോട്  ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ന്യായാധിപനായി വരുന്നു.

ഇടവം ജാതകം

പ്രവചന രചനകൾ ഇടവം ‘ഹോറോ’യെ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

6വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; ഭൂവാസികളായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവും ആയവരോട് അറിയിപ്പാൻ അവന്റെ പക്കൽ ഒരു നിത്യസുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. 7ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്ത്വം കൊടുപ്പിൻ; അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു; ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ നമസ്കരിപ്പിൻ എന്ന് അവൻ അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.

വെളിപ്പാട് 14: 6-7

ഈ മണിക്കൂർ വരുമെന്നും പുരാതന ജ്യോതിഷ ജാതകത്തിൽ ഇടവം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന മണിക്കൂറാണെന്നും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഇടവം വായന

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇന്ന് ടോറസ് ജാതകം ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിയും.

ആകാശത്തിലെ എല്ലാ വെളിച്ചങ്ങളും മങ്ങിപോകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ആഘാതത്തോടെ അവസാനം വരുമെന്ന് ഇടവം നമ്മോട് പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും നക്ഷത്രവുമായി വിന്യസിക്കാൻ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ വെളിച്ചം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സമയം നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് ആരംഭിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വിനയ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നതാണ്, കാരണം ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുന്നു, എന്നാൽ എളിയവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവനും നിങ്ങളിൽ ഉള്ള അഹങ്കാരവും  തമ്മിൽ യാതൊരു പൊരുത്തവും ഇല്ല. അതിന്റെ ശബ്ദത്താൽ, ആ മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം കരുണ തേടും. നിങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ആ മണിക്കൂറിൽ അവൻ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. നിങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? അവന്റെ കല്പനകളെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്, അവന്റെ കൽപ്പനകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയെന്നാൽ അവ അറിയുകയും അവ ചെയ്യുകയുമാണ്.

പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്നത് അവൻ വളരെ വിലമതിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്വഭാവമാണ്. തീർച്ചയായും സ്നേഹം എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ ആശയം നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം, അതിനാൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകാം. അവന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ജോലിയിലായാലും വീട്ടിലായാലും പ്രണയത്തിലായാലും ഏത് ബന്ധത്തിലും വളരെ ആഴങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വികാരം നൽകും എന്നല്ല മറിച്ച്  സ്നേഹം നിങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് സംസാരിച്ചു. സ്നേഹം ക്ഷമയും ദയയുമാണ്, അസൂയ തോന്നുന്നില്ല, പ്രശംസിക്കുന്നില്ല, അഭിമാനിക്കുന്നില്ലെന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പരിശീലിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഇടവം രാത്രിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് സഹായിക്കും. ഒരു അന്തിമചിന്ത എന്ന നിലയിൽ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ദൂതന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ‘നിത്യ സുവിശേഷം’ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

രാശിചക്രത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഇടവത്തിലേക്ക്

ഇടവത്തിൽ ന്യായവിധി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിധി കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മിഥുനം ചിത്രീകരിക്കും. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം വായിക്കുക.

എന്നാൽ ഇടവത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോകാൻ കാണുക

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ പിസസ് റാസി

മീനം പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ്, ഇതിന്റെ അർദ്ധ ഭാഗത്തിൽ വരുവാനുള്ളവന്റെ വിജയത്തിന്റെ പരിണിതഫലം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.   നീളമുള്ള ഒരു ബാൻഡിനാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് മീനം. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വായനയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ മീനം ജാതകം പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ പൂർവ്വികർക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്?

ഒരു നീണ്ട ബാൻഡ് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ ചിത്രം എവിടെ നിന്ന് വന്നു?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

പുരാതന ജ്യോതിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, കന്നി മുതൽ കുംഭം വരെയുള്ള പുരാതന കുണ്ഡലികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ മീനം രാശിയിൽ തുടരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിൽ ഓരോ അദ്ധ്യായവും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അതിനാൽ, ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മീനം രാശിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിലും, മീനം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പുരാതന കഥ അറിയേണ്ടതാണ്.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ മീനം നക്ഷത്രസമൂഹം

മീനം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ. ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു നീണ്ട ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുമോ?

മീനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ

മീനത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ പോലും മത്സ്യങ്ങളെ വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ആദ്യകാല ജ്യോതിഷികൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു?

മീനം നക്ഷത്രങ്ങൾ വരികളാൽ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിമ്പോട്ട് പോകുന്നു. 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അതിൽ രണ്ട് മീനം മത്സ്യങ്ങളും ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു. ബാൻഡ് അവയെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നത് വലതുവശത്തുള്ള സ്കെച്ചിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

ഡെൻഡെറയിലെ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ രാശിചക്രത്തിൽ മീനം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

നമുക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം പഴയ കാലത്ത് ജ്യോതിഷം ഉപയോഗിച്ച മീനത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ചിത്രം ചുവടെയുണ്ട്.

ജ്യോതിഷ മീനത്തിന്റെ ചിത്രം

രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ അർത്ഥമെന്താണ്?

രണ്ട് വാലുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ബാൻഡിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഇത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എന്തു കൊണ്ടാണ് പ്രാധാന്യം?

മീനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

മകരം കാണിക്കുന്നത് ചാകാൻ പോകുന്ന ആടിന്റെ തലയിൽ നിന്നാണ് മത്സ്യ വാലിന് ജീവൻ ലഭിച്ചത് എന്ന്. പൈസസ് ഓസ്ട്രിനസ് എന്ന മീനിലേക്ക് ഒഴിച്ച വെള്ളം കുംഭം കാണിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള ജലം സ്വീകരിക്കുന്ന അനേകം ജനങ്ങളെ ഈ മത്സ്യം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.  ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ അബ്രഹാം ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു

നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും; നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.

ഉല്പത്തി 12:3

നീ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചതുകൊണ്ടു നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നു ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ടുതന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

ഉല്പത്തി 22:18

വരുവാനുള്ളവനിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനം രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളായി തിരിയുന്നു.

നീ യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങളെ എഴുന്നേല്പിക്കേണ്ടതിനും യിസ്രായേലിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചുവരുത്തേണ്ടതിനും എനിക്കു ദാസനായിരിക്കുന്നതു പോരാ; എന്റെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തേണ്ടതിനു ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്കു പ്രകാശമാക്കി വച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

യെശയ്യാവ് 49:6

യെശയ്യാവ് ‘യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങളെ’ കുറിച്ചും (അതായത് യഹൂദന്മാരെ), ‘ജാതികളെ’ കുറിച്ചും എഴുതി. മീനത്തിലെ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളാണിവ. യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരോടു പറഞ്ഞു

എന്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു.

മത്തായി 4:19

യേശുവിന്റെ ആദ്യ അനുയായികൾ അവർ അവനുള്ളവർ എന്ന് കാണിക്കുവാൻ മത്സ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചു. പുരാതന ഭൂഗർഭകല്ലറകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഇതാ.

പുരാതന ശവകുടീരത്തിൽ ഗ്രീക്ക് അക്ഷരങ്ങളുള്ള മത്സ്യ ചിഹ്നം
പുരാതന റോമൻ ശവകുടീരങ്ങളിൽ മത്സ്യ ചിഹ്നം
പാറയിൽ കൊത്തിയ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ

മീനത്തിലെ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ, യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങൾ, യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന മറ്റ് ജാതികൾ എന്നിവർക്ക് അവൻ നൽകിയ ജീവൻ തുല്ല്യമായി ഉണ്ട്. രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെയും ഈ ബാൻഡ് തുല്ല്യമായി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു.

ബാൻഡ് – തുടരുന്ന ബന്ധം

മീനം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഈ ബാൻഡ് രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബാൻഡ് രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെയും ബന്ദികളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ റാം എന്ന് മേടത്തിന്റെ കുളമ്പു ബാൻഡിലേക്ക് വരുന്നതായി നാം കാണുന്നു. മേടം മത്സ്യങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് സംസാരിക്കുന്നു.

രാശിചക്രത്തിൽ മീനം മേടത്തിനൊപ്പം. ബാൻഡ് തകർക്കാൻ മേടം കുളമ്പ് വരുന്നു

യേശുവിന്റെ എല്ലാ അനുയായികളുടെയും ഇന്നത്തെ അനുഭവമാണിത്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ക്ഷയം, മരണം എന്നിവയുമായുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അടിമത്വത്തെ ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനായി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു (മീനത്തിൽ ബാൻഡ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു).

18നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ്സു വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്നു ഞാൻ എണ്ണുന്നു. 19സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 20സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസ്യത്തിൽനിന്നു വിടുതലും ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ആശയോടെ മായയ്ക്കു കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 21മനഃപൂർവമായിട്ടല്ല, അതിനെ കീഴ്പെടുത്തിയവന്റെ കല്പന നിമിത്തമത്രേ. 22സർവസൃഷ്ടിയും ഇന്നുവരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി ഈറ്റുനോവോടിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നുവല്ലോ. 23ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിനു കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു. 24പ്രത്യാശയാലല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുന്ന പ്രത്യാശയോ പ്രത്യാശയല്ല; ഒരുത്തൻ കാണുന്നതിനായി ഇനി പ്രത്യാശിക്കുന്നത് എന്തിന്? 25നാം കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു എങ്കിലോ അതിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

റോമർ 8:18-25

മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നതുപോലെ

50സഹോദരന്മാരേ, മാംസരക്തങ്ങൾക്കു ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴികയില്ല, ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയുമില്ല എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 51ഞാൻ ഒരു മർമം നിങ്ങളോടു പറയാം: നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല; 52എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്നു കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും; മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 53ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണം. 54ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും. 55ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ള് എവിടെ? 56മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള് പാപം; പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം. 57നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്കു ജയം നല്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. 

1 കൊരിന്ത്യർ 15: 50-57

മീനത്തിലെ മീനുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ബാൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, മേടത്തിന്റെ വരവുനായി, വന്ന് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നതിനായി നാം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മീനത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മരണ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വരും. യേശുവിന്റെ വിജയം നമുക്ക് ജീവ ജലം മാത്രമല്ല നൽകുന്നത് മറിച്ച് നാശം, പ്രശ്നം, മരണം എന്നുള്ള നിലവിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും എന്ന് മീനം അടയാളം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

മീനം ജാതകം

ജാതകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ഹൊറൊസ്കോപ്പ് ഗ്രീക്ക് പദമായ  ‘ഹൊറോ’യിൽ (മണിക്കൂർ) നിന്ന് വരുന്നതും പ്രവചന എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മണിക്കൂറുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനാലും, നാം മീനം ‘ഹോറോ’ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ബാൻഡുകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മീനം ഹോറോ വായനയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്നാൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നു.

2അവർ നിങ്ങളെ പള്ളിഭ്രഷ്ടർ ആക്കും; അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവൻ എല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു. 3അവർ പിതാവിനെയും എന്നെയും അറിയായ്കകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. 4അതിന്റെ നാഴിക വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ആദിയിൽ ഇതു നിങ്ങളോടു പറയാഞ്ഞതു ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കകൊണ്ടത്രേ. 

യോഹന്നാൻ 16:2-4

11എന്നാൽ നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്കും കോയ്മകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിവാദിക്കേണ്ടൂ? എന്തു പറയേണ്ടു എന്നു വിചാരപ്പെടേണ്ടാ; 12പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴികയിൽത്തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.

ലൂക്കോസ് 12:11-12

നാം കുംഭത്തിന്റെ മണിക്കൂറിലും മീനത്തിന്റെ മണിക്കൂറിലും ജീവിക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകരാൻ കുംഭം വെള്ളം (ദൈവാത്മാവ്) കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ നാം രാശിചക്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ മാത്രമാണ്, അന്തിമ ധനുവിജയം ഭാവിയിൽ നടക്കണം. യേശു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മണിക്കൂറിൽ നാം കഷ്ടത, ബുദ്ധിമുട്ട്, പീഡനം, ശാരീരിക മരണം എന്നിവ നേരിടുന്നു. മത്സ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ബാൻഡുകൾ യഥാർത്ഥമാണ്. എന്നാൽ ബാൻഡുകളാൽ താൽക്കാലികമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും നാം ജീവ ജലം ആസ്വദിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും നമ്മിൽ വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മീനത്തിന്റെ മണിക്കൂറിലേക്ക് സ്വാഗതം.

നിങ്ങളുടെ മീനം രാശി വായന

ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും മീനം ജാതകം വായിക്കാൻ കഴിയും.

രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് മീനം ജാതകം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ആ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ചില പൊതു സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കഷ്ടതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുരിതങ്ങളും മരണവുമാണ്. ഇത് നിങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനാണ്,  നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം എന്നീ മൂന്ന് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ച് പോകാതെയിരുന്നാൽ മീനം ബാൻഡുകൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബാഹ്യമായി നിങ്ങൾ ബലഹീനപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, ആന്തരികമായി നിങ്ങൾ ദിവസം തോറും പുതുക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനാലാണിത്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നെടുവീർപ്പിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുക, കൂടാതെ ഈ യഥാർത്ഥ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ രാജാവിനോടും അവന്റെ രാജ്യത്തോടും പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ സത്യവുമായി നിങ്ങൾ സ്വയം തുടരുക: യേശുവിന്റെ മഹത്തായ കരുണയിൽ, യേശുവിന്റെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ ഒരു ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയിലേക്കും ഒരിക്കലും നശിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ മങ്ങാനോ കഴിയാത്ത ഒരു അവകാശത്തിലേക്കും രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജന്മം നൽകി. ഈ അവകാശം നിങ്ങൾക്കായി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, അവസാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള രക്ഷ വരെ ഇത് വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എല്ലാത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുക. ഇവ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത തെളിയിക്കുന്നു, ഇതിന് തീയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാലും നശിക്കുന്ന സ്വർണ്ണത്തേക്കാൾ വലിയ വില ഉണ്ട്. അവ രാജാവിന്റെ വരവിൽ പ്രശംസയ്ക്കും മഹത്വത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

മീനത്തിലും രാശിചക്രത്തിലൂടെയും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ

ഈ വിടുതൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നാം മേടത്തിൽ കാണുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം വായിക്കുക.

മീനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ രചനകളും വായിക്കുക:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ധനു രാശി

രാശിചക്രത്തിന്റെ നാലാമത്തെ രാശിയാണ് ധനു അഥവാ ധനുസ്, ഇതിന് ഒരു വില്ലാളിയുടെ അടയാളമാണ്. ധനു രാശി എന്നാൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ‘വില്ലാളി’ എന്നാണ് അർത്ഥം. പുരാതന ജ്യോതിഷ രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ജാതക വായനയിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം, ഉൾക്കാഴ്ച എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ധനു രാശിയുടെ ജാതക ഉപദേശം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നുവോ വായിച്ചിരുന്നത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

ഞങ്ങൾ പുരാതന ജ്യോതിഷ് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, പുരാതന കുണ്ഡലിയുടെ കന്നി മുതൽ വൃശ്ചികം വരെ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ധനു രാശിയുമായി തുടരുന്നു.

ധനു നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

ഒരു വില്ലാളിയുടെ പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രസമൂഹമാണ് ധനു രാശി, പലപ്പോഴും ഇത് ഒരു സെന്റോറായി (മനുഷ്യന്റെ തലയും ശരീരവും, കുതിരയുടെ കാലും ഉള്ള ഒരു രൂപം)കാണപ്പെടുന്നു.  ധനു രാശിയുണ്ടാക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു സെന്റോറിനെയോ കുതിരയെയോ വില്ലാളിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ?

ധനു നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ

 ‘ധനു’ വിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികൾ ചേർത്ത് ബന്ധിപ്പിച്ചാലും ഒരു വില്ലാളിയെ  ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിമ്പോട്ട്  പോകുന്നു.

വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ധനു രാശി നക്ഷത്ര സമൂഹം

2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രം ഇവിടെയുണ്ട്, ധനു ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈജിപ്തിലെ പുരാതന ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിലെ ധനു

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് രാശിചക്ര പോസ്റ്ററിൽ തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ധനു രാശിയെ കാണിക്കുന്നു. ധനു നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളായി ബന്ധിപ്പിച്ചതിനുശേഷവും ഈ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഒരു സവാരിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയെ ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് രാശിചക്ര പോസ്റ്ററിൽ ധനു

മുമ്പുള്ള നക്ഷത്രരാശികളെപ്പോലെതന്നെ, വില്ലാളിയുടെ ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല. മറിച്ച്, ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിന്നല്ല മറിച്ച് ഒരു വില്ലാളിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മറ്റെവിടുന്നോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു.  തുടർന്ന് അവർ ഈ ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന് നൽകി. ഒരു സാധാരണ ധനുവിന്റെ ചിത്രം ചുവടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രരാശികളുമായി ചേർത്ത് ധനു രാശിയെ കാണുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

സാധാരണ ധനു ജ്യോതിഷ നക്ഷത്രസമൂഹ ചിത്രം

യഥാർത്ഥ രാശിചക്ര കഥ

നിങ്ങളുടെ ജനന സമയത്തെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം എന്നിവയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന തീരുമാനങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള ജാതകം ആയിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥ രാശിചക്രം. നക്ഷത്രങ്ങളിലെ 12 രാശിചക്രങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യകാല മനുഷ്യർ ഈ പദ്ധതി ഓർമിച്ചു. എല്ലാ രാത്രിയും ഈ നക്ഷത്രരാശികൾ കാണണമെന്നും വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ജ്യോതിഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെ ഈ കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അറിവും ആയിരുന്നു.

കന്നിയിലെ കന്യകയുടെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ ആരംഭിച്ചത്. തുലാമിന്റെ തുലാസ്സില അത് തുടരുന്നു, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുടെ തൂക്കം വളരെ കുറവാണ്, ഇത് കാരണം നമ്മുടെ കെട്ട പ്രവർത്തികൾക്ക് പകരമായി ഒരു മറുവില ആവശ്യം എന്ന് ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കന്യകയുടെ വിത്തും തേളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടം വൃശ്ചികം നമ്മെ കാണിക്കുന്നു.  ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായുള്ള പോരാട്ടമാണ് അവരുടേത്.

രാശിചക്ര കഥയിലെ ധനു

ഈ പോരാട്ടം എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ധനു മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രരാശികളുമായി ധനു രാശിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും. ഈ ജ്യോതിഷ സന്ദർഭമാണ് ധനു രാശിയുടെ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

രാശിചക്രത്തിലെ ധനു – വൃശ്ചികത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പരാജയം

ധനു രാശിയുടെ വിലാളിയുടെ വില്ല വൃശ്ചികത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് നേരിട്ട് ചൂണ്ടുന്നു. വില്ലാളി തന്റെ മാരകമായ ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി ഇത് വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ ധനു രാശിയുടെ അർത്ഥം ഇതായിരുന്നു.

ധനു രാശിയുടെ മറ്റൊരു രാശി ചിത്രം. അവന്റെ അമ്പ് നേരെ തേളിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു

എഴുതിയ കഥയിലെ ധനു അദ്ധ്യായം

കന്യകയുടെ സന്തതിയായ യേശുവിന്റെ ശത്രുവിനെതിരായ അന്തിമവിജയം ധനു രാശിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബൈബിളിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിജയത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള പ്രവചനം ഇതാ.

11അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി; അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവനു വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്നു പേർ. അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. 12അവന്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാല, തലയിൽ അനേകം രാജമുടികൾ; എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു നാമവും അവനുണ്ട്; അത് അവനല്ലാതെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. 13അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പു ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവനു ദൈവവചനം എന്നു പേർ പറയുന്നു. 14സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷവസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തു കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു. 15ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽനിന്നു മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു; അവൻ ഇരുമ്പുകോൽകൊണ്ട് അവരെ മേയിക്കും; സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപവും ക്രോധവുമായ മദ്യത്തിന്റെ ചക്ക് അവൻ മെതിക്കുന്നു. 16രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും എന്ന നാമം അവന്റെ ഉടുപ്പിന്മേലും തുടമേലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

17ഒരു ദൂതൻ സൂര്യനിൽ നില്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു; അവൻ ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്ന സകലപക്ഷികളോടും; 18രാജാക്കന്മാരുടെ മാംസവും സഹസ്രാധിപന്മാരുടെ മാംസവും വീരന്മാരുടെ മാംസവും കുതിരകളുടെയും കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരുടെയും മാംസവും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരും ചെറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാവരുടെയും മാംസവും തിന്മാൻ മഹാദൈവത്തിന്റെ അത്താഴത്തിനു വന്നുകൂടുവിൻ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

19കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനോടും അവന്റെ സൈന്യത്തോടും യുദ്ധം ചെയ്‍വാൻ മൃഗവും ഭൂരാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വന്നുകൂടിയതു ഞാൻ കണ്ടു. 20മൃഗത്തെയും അതിന്റെ മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ചു മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏല്പിക്കയും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചുകെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിൽ ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 21ശേഷിച്ചവരെ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാൾകൊണ്ടു കൊന്നു. അവരുടെ മാംസം തിന്നു സകല പക്ഷികൾക്കും തൃപ്തിവന്നു.

വെളിപ്പാട് 19: 11-21

1അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിന്റെ താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 2അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ചു ആയിരം ആണ്ടേക്കു ചങ്ങലയിട്ടു. 3ആയിരം ആണ്ടു കഴിയുവോളം ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ അവനെ അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ചുപൂട്ടുകയും മീതെ മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെശേഷം അവനെ അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ച് വിടേണ്ടതാകുന്നു.

വെളിപ്പാട് 20:1-3

7ആയിരം ആണ്ടു കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽനിന്ന് അഴിച്ചുവിടും. 8അവൻ ഭൂമിയുടെ നാലു ദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളായി സംഖ്യയിൽ കടല്പുറത്തെ മണൽപോലെയുള്ള ഗോഗ്, മാഗോഗ് എന്നവരെ യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതിന് വശീകരിപ്പാൻ പുറപ്പെടും. 9അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കെ ചെന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയനഗരത്തെയും വളയും; എന്നാൽ ആകാശത്തുനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 10അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകത്തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും; അവർ എന്നെന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടിവരും.

വെളിപ്പാട്  20:7-10

പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഈ ആദ്യത്തെ നാല് അടയാളങ്ങൾ: കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു എന്നിവ 12 അധ്യായങ്ങൾ ചേർന്ന രാശിചക്ര കഥയിൽ ഒരു ജ്യോതിഷ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് വരാനിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയേയും എതിരാളിയേയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കന്യകയുടെ മകനായി വരുമെന്ന് കന്നി പ്രവചിച്ചു. നമ്മുടെ അപര്യാപ്തമായ യോഗ്യതയ്ക്ക് ഒരു മറുവില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് തുലാം പ്രവചിച്ചു. വൃശ്ചികം ആ വിലയുടെ സ്വഭാവം മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. ധനു രാശിയുടെ വൃശ്ചികത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്ന വില്ലടയാളം തന്റെ അന്തിമവിജയം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു.

ഈ അടയാളങ്ങൾ ആ പ്രത്യേക നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മാസത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. നവംബർ 23 നും ഡിസംബർ 21 നും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ധനു നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. മനു / ആദാമിന്റെ മക്കൾ അവയെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, അതിനാൽ ശത്രുവിന്മേലുള്ള ആത്യന്തിക വിജയം അറിയാനും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. യേശുവിന്റെ ആദ്യ വരവ് കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം എന്നിവ നിറവേറ്റി. ധനു രാശിയുടെ പൂർത്തീകരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അടയാളങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ധനു രാശിയും അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും.

പുരാതന ധനു ജാതകം

ജാതകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ഹൊറൊസ്കോപ്പ് ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹൊറോ’ (മണിക്കൂർ)യിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ധനു രാശിയുടെ ‘മണിക്കൂർ’ ഉൾപ്പെടെ ഈ മണിക്കൂറുകളെ ബൈബിൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ധനുവിന്റെ ഹോറോ വായന താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

36ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എന്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല. 

44അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.

മത്തായി 24:36, 44

തന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ കൃത്യമായ മണിക്കൂറും (ഹോറോ) ശത്രുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ പരാജയവും ദൈവമല്ലാതെ ആർക്കും അറിയില്ലെന്ന് യേശു നമ്മോട് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആ മണിക്കൂറിന്റെ സമീപനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചനകളുണ്ട്. നാം അതിന് തയ്യാറാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ധനു വായന

ഇനിപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ധനു ജാതകം വായിക്കാൻ കഴിയും.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനും സാത്താന്റെ പൂർണമായ പരാജയത്തിനും മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ധനു രാശി പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പുതുക്കി നിങ്ങൾ ദിവസേന രൂപാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലവാരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്തിൽ വരികയും, അവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിങ്ങൾ അവനുമായി ചേരുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. അതിനാൽ, ആ മണിക്കൂർ കാണാതായതിന്റെ ഭയാനകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്വയം തയ്യാറാകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ദിവസേന ബോധപൂർവമായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സെലിബ്രിറ്റികളുടെയും സോപ്പ് ഓപ്പറകളുടെയും ഗോസിപ്പുകളും ഗൂഡാലോചനകളും നിങ്ങൾ മനപൂർവ്വം പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ അടിമയാകുകയും, ഈ ഭൂമിയിൽ അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും, മറ്റുള്ളവരുമൊത്ത് കർത്താവ് മടങ്ങിവരുന്ന സമയം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അതിന്റെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും ഉണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശത്രു നിങ്ങളുടെ ദുർബല സ്വഭാവസവിശേഷതകളിൽ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു. നിഷ്‌ക്രിയ ഗോസിപ്പ്, അശ്ലീലസാഹിത്യം, അത്യാഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കുക എന്നിവ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഴുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ അവനറിയാം. അതിനാൽ സഹായത്തിനും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് നേരായതും ഇടുങ്ങിയതുമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും ആ മണിക്കൂറിനായി തയ്യാറാകാനും കഴിയും. ആ മണിക്കൂർ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുറച്ച് പേരെ അന്വേഷിക്കുക, ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ ആ മണിക്കൂർ അപ്രതീക്ഷിതമായി നിങ്ങളുടെ മേൽ വരില്ല.

രാശിചക്ര കഥയിലൂടെ കൂടുതൽ ധനുരാശിയിലേക്ക്

മകരം മുതലുള്ള അടുത്ത നാല് രാശിചിഹ്നങ്ങളും ഒരു ജ്യോതിഷ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, വരുവാനുള്ളവൻ എങ്ങനെ നമ്മെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് പറയുന്നു. കഥ കന്നിയിൽ ആരംഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക.

ധനു രാശിയുടെ എഴുതിയ രേഖയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാൻ കാണുക

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കന്യക റാസി

ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം അതിന്റെ പുരാതന ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതിലൂടെ ആധുനിക കുണ്ട്ലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നാം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നാം രാശിചക്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ റാശിയായ കന്നിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നു. കന്യാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കന്നി നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലാണ് നാം ഒരു വിരോധാഭാസം കാണുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾ നക്ഷത്രസമൂഹത്തെ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.

കന്നി / കന്യ ഒരു യുവ കന്യകയുടെ രാശിയാണ്. കന്നി രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇതാ. കന്നിയെ (ഈ കന്യകയായ സ്ത്രീ) നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ‘കാണുന്നത്’ അസാധ്യമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും സ്ത്രീയുടെ പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.

കന്നിയുടെ രാത്രി ആകാശ ഫോട്ടോ. കന്യക സ്ത്രീയെ കാണാമോ?
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലൈനുകളുള്ള കന്നി

കന്നി രാശിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഈ വിക്കിപീഡിയ ചിത്രത്തിലെന്നപോലെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാലും, ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു കന്യക അല്ല ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും ‘കാണുന്നത്’ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

എന്നാൽ രേഖകൾ ഉള്ള കാലം മുതലേ ഇത് അടയാളമാണ്. കന്നിയെ പലപ്പോഴും വിശദമായി കാണിക്കുന്നു, പക്ഷേ വിശദാംശങ്ങൾ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത്.

കന്യകയുടെ ചിത്രം വളരെ വിശദമായി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു

സ്‌പിക കന്യക രഹസ്യത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നു

ചുവടെയുള്ള ചിത്രം ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡെൻ‌ഡെറ ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഴുവൻ രാശിചക്രവും കാണിക്കുന്നു,  ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉള്ളതാണ് കൂടാതെ ഇതിൽ 12 രാശിചക്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കന്നി ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു, വലതുവശത്തെ രേഖാചിത്രം രാശിചിഹ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. കന്നി ധാന്യത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു. കന്യക നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള സ്‌പിക്ക നക്ഷത്രം എന്ന നക്ഷത്രമാണ് ഈ വിത്ത്.

ഈജിപ്ത് ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിൽ കന്നി ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

കന്നി നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാത്രി ആകാശ ഫോട്ടോയിലെ സ്‌പിക്ക ഇതാ.

സ്‌പിക്ക നക്ഷത്രമുള്ള കന്നി നക്ഷത്രകൂട്ടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

വേദിക്ക് ജാതകത്തിൽ സ്പിക്കയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പദവി ഉണ്ട്. ചന്ദ്ര സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഇന്ത്യൻ രൂപമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ (“നക്ഷത്രങ്ങൾ”) അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്ര മാളികകൾ. അവ സാധാരണയായി 27-ആം നമ്പറാണ്, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ 28 ഉം അവയുടെ പേരുകൾ ഓരോ മേഖലയിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നക്ഷത്രരാശികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധുനിക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അവ ആരംഭിക്കുന്നത് എക്ലിപ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി സ്പിക്ക നക്ഷത്രത്തിന് എതിർവശത്ത് നിന്നാണ്(സംസ്കൃതം: ചിത്ര).

സ്‌പിക്കയ്‌ക്ക് ഇത്ര പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? സ്‌പിക്ക ധാന്യത്തിന്റെ വിത്താണെന്ന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം (ചിലപ്പോൾ ചോളത്തിന്റെ ധാന്യം)? കന്യക കന്നി നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്തതു പോലെ തന്നെ ഇതും പ്രകടമല്ല. ഇതാണ് കന്നിയുടെ വിരോധാഭാസം: ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്വതസിദ്ധമായതോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നതോ അല്ല.

കന്നി ഒരു ആശയമായി കന്നി നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു

ഇതിനർത്ഥം കന്നി – ധാന്യത്തിന്റെ വിത്ത് ഉള്ള കന്യകയായ സ്ത്രീ – അവളെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്. മറിച്ച്, ധാന്യത്തിന്റെ വിത്ത് ഉള്ള കന്യകയെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി ചിന്തിക്കുകയും പിന്നീട് നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വിത്തുള്ള കന്നി എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ആർക്കാണ് ആദ്യം കന്യകയെ കുറിച്ചുള്ള ആശയം മനസ്സിൽ വന്നത്, പിന്നീട് അവളെയും അവളുടെ സന്തതിയെയും കന്നി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്?

സൃഷ്ടാവിന്റെ കഥ ഓർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പുരാതനമായ രചനകൾ ഇത് ദൈവത്തിനും ആദം / മനുവിന്റെ അടുത്ത മക്കൾക്കും അംഗീകാരം നൽകിയതായി നാം കണ്ടു. എബ്രായ, സംസ്‌കൃത വേദങ്ങളിൽ ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നിടത്ത് കന്നിയുടെ അടയാളം കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

തുടക്കം മുതൽ ഉള്ള കന്നി കഥ

സത്യയുഗത്തിന്റെ പറുദീസയിൽ, ആദാം / മനു അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും ദൈവം സർപ്പത്തെ (സാത്താൻ) നേരിട്ടപ്പോൾ അവൻ അവന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു:

ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും; നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും. 

ഉല്പത്തി 3:15
കഥാപാത്രങ്ങളും അവയുടെ ബന്ധങ്ങളും പറുദീസയിൽ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കന്നിയുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമാണ് സന്തതികളുള്ള സ്ത്രീ. ഈ വാഗ്ദാനം ഓർമിക്കാൻ പൂർവ്വികർ കന്നി രാശി ഉപയോഗിച്ചു

ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു ‘സന്തതി’ (അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ‘സന്തതി’) പുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതെ അതായത് ഒരു കന്യകയിൽ നിന്ന് വരുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.  കന്യകയുടെ ഈ വിത്ത് സർപ്പത്തിന്റെ ‘തല’ തകർക്കും. കന്യകയായ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതായി ഒരു അവകാശവാദം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തി നസറെത്തിലെ യേശു മാത്രമാണ്. ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നുള്ള വിത്തിന്റെ വരവ് സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സംസ്കൃത വേദങ്ങളിൽ പുരുഷനായി ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടാവിന്റെ വാഗ്ദാനം ഓർമിക്കുന്നതിനായി ആ ആദ്യത്തെ മനുവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത മക്കൾ, കന്നിയെ അവളുടെ സന്തതിയോട് കൂടെ (സ്പിക) സൃഷ്ടിക്കുകയും അവളുടെ പ്രതിമയെ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇതു മൂലം ക്അവരുടെ പിൻഗാമികൾക് ഈ വാഗ്ദാനം ഓർക്കുവാൻ കഴിയും.

പുരാതന കന്നി ജാതകം

ഹൊറൊസ്കോപ്പ് = ഹോറോ (മണിക്കൂർ) + സ്കോപ്പസ് (നിരീക്ഷിക്കാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുക) ആയതിനാൽ നമുക്ക് കന്യകയ്ക്കും അവളുടെ വിത്തിനും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കന്നി + സ്‌പിക്ക ‘മണിക്കൂർ’  അടയാളപ്പെടുത്തി:

23യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. 24ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു: കോതമ്പുമണി നിലത്തു വീണു ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയേ ഇരിക്കും; ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും. 

യോഹന്നാൻ 12: 23- 24

യേശു തന്നെത്തന്നെ ആ വിത്താണെന്ന് – സ്പിക്കയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു, അത് ‘ധാരാളം വിത്തുകളായ’നമുക്ക് വലിയ വിജയം കൈവരിക്കും. കന്യകയുടെ ഈ ‘വിത്ത്’ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ‘മണിക്കൂർ’ = ‘ഹോറോ’ എന്ന സമയത്താണ് വന്നത്. അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അല്ല വന്നത്, മറിച്ച് പ്രത്യേക മണിക്കൂറിലാണ് വന്നത്. അതിനാൽ നാം ആ മണിക്കൂർ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും (സ്കോപ്പസ്) കഥ പിന്തുടരുകയും, അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ച ജാതകം വായിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായി അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു.

നിങ്ങളുടെ കന്നി വായന

ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജാതക വായന ഇതാ:

അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും തിരക്കിലായതിനാൽ യേശു പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ‘മണിക്കൂർ’ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകാരണം, പലരും ‘ധാരാളം വിത്തുകൾ’ ആകുന്നത് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തും. ജീവിതം നിഗൂഡത നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ നിത്യജീവന്റെയും യഥാർത്ഥ സമ്പത്തിന്റെയും താക്കോൽ നിങ്ങൾക്കായി ‘അനേകം വിത്തുകളുടെ’ രഹസ്യം തുറക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളെ ദിനവും വഴികാട്ടാൻ സൃഷ്ടാവിനോട് ദിവസവും ആവശ്യപ്പെടുക. അവൻ കന്നിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിലും അവന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള രേഖയിലും അടയാളം ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും തട്ടുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകും. ഒരു വിധത്തിൽ, ഇതിന് അനുയോജ്യമായ കന്നി സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ജിജ്ഞാസയും ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ആരായുവാനുള്ള ഉത്സാഹവുമാണ്. ഈ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കന്നിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച തേടിക്കൊണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക.

രാശിചക്രത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കന്നിയിലേക്ക്

തുലാം കുണ്ഡലിയുമായി പുരാതന രാശിചക്രം തുടരുക. ഈ യഥാർത്ഥ രാശിചക്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാൻ പുരാതന ജ്യോതിഷം കാണുക

രചനകളിലൂടെ കന്യകയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോകാൻ കാണുക: