പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ലിയോ റാസി

ലിയോ (ചിങ്ങം) എന്നത് സിംഹത്തിന്റെ  ലാറ്റിൻ പദമാണ്. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ജാതക വായനയിൽ, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടാനും ചിങ്ങത്തിന്റെ (ലിയോയുടെ) ജാതക ഉപദേശം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ പൂർവ്വികർ ചിങ്ങത്തെ ഈ രീതിയിലണോ വായിച്ചിരുന്നത്?

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

പുരാതന ജ്യോതിഷം ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, കന്നി (വിർഗോ) മുതൽ കർക്കടകം (കാൻസർ) വരെയുള്ള പുരാതന കുണ്ഡലികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ചിങ്ങം അഥവാ സിംഹയുമായി സമാപിച്ചു.

ചിങ്ങം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ജ്യോതിഷം

ചിങ്ങം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സിംഹത്തിന് സമാനമായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ?

ചിങ്ങ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ. സിംഹത്തെ കാണാമോ?

ചിങ്ങത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളായി ബന്ധിപ്പിച്ചാലും ഒരു സിംഹത്തെ ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്.

ചിങ്ങം നക്ഷത്രസമൂഹം വരികളായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പേരിട്ടിരിക്കുന്നു

വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ ചിങ്ങത്തെ കാണിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് പോസ്റ്റർ ഇതാ.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സ്റ്റാർ ചാർട്ടിൽ ചിങ്ങം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

ഇതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ആദ്യമായി ഒരു സിംഹത്തെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു? എന്നാൽ ചിങ്ങം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം പിന്നോട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു.

മറ്റെല്ലാ രാശിചക്രങ്ങളെയും പോലെ, ചിങ്ങത്തിന്റെ ചിത്രം രാശിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ല. മറിച്ച്, സിംഹത്തിന്റെ ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷന്മാർ പിന്നീട് ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ ചിത്രം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു അടയാളമായി കാണിച്ചു. പൂർവ്വികർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചിങ്ങ നക്ഷത്രസമൂഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ചിങ്ങവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട്? പൂർവ്വികർക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്?

രാശിചക്രത്തിലെ ചിങ്ങം

ചിങ്ങത്തിന്റെ ചില സാധാരണ ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ.

ചിങ്ങ നക്ഷത്രങ്ങൾ
ചിങ്ങം കുതിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു

ചിങ്ങം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ട ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെറ ക്ഷേത്ര രാശിചക്രത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക.

ഈജിപ്തിലെ പുരാതന ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിലെ ചിങ്ങം

പുരാതന കഥയിലെ ചിങ്ങം

സൃഷ്ടാവ് നക്ഷത്രരാശികളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നാം കണ്ടു. 12 രാശികളിലൂടെ തന്റെ കഥ പറയാൻ ദൈവം രാശിചിഹ്നങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യർ അവരുടെ പിൻഗാമികളെ പഠിപ്പിച്ചു.

ചിങ്ങം ഈ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചിങ്ങ രാശിക്കാരൻ  അല്ലെങ്കിലും, ചിങ്ങത്തിന്റെ പുരാതന ജ്യോതിഷ കഥ അറിയേണ്ടതാണ്.

ചിങ്ങത്തിന്റെ പുരാതന അർത്ഥം

പഴയനിയമത്തിൽ യാക്കോബ് യഹൂദ ഗോത്രത്തെ കുറിച്ച് ഈ പ്രവചനം നൽകി

യെഹൂദാ ഒരു ബാലസിംഹം;

മകനേ, നീ ഇരപിടിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നു;

അവൻ കുനിഞ്ഞു, സിംഹംപോലെയും

സിംഹിപോലെയും പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;

ആർ അവനെ എഴുന്നേല്പിക്കും?

10അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം ചെങ്കോൽ

യെഹൂദായിൽനിന്നും

രാജദണ്ഡ് അവന്റെ കാലുകളുടെ

ഇടയിൽനിന്നും നീങ്ങിപ്പോകയില്ല;

ജാതികളുടെ അനുസരണം അവനോട് ആകും.

ഉല്പത്തി 49:9-10

ഒരു ഭരണാധികാരി, ഒരു സിംഹമായി ചിത്രീകരിച്ച ഒരു ‘അവൻ’വരുമെന്ന് യാക്കോബ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവന്റെ ഭരണത്തിൽ ‘ജാതികൾ’ ഉൾപ്പെടും, അവൻ ഇസ്രായേലിലെ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽനിന്നു വരും. ക്രിസ്തുവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട യേശു യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരിയുടെ ‘ചെങ്കോൽ’ എടുത്തില്ല. തന്റെ അടുത്ത വരവിനായി ഒരു സിംഹത്തെപ്പോലെ ഭരണം നടത്തുവാനായി അവൻ അത് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു. ഇതാണ് ചിങ്ങത്തിന്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിങ്ങ രാശിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവി വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഈ വരവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, വിശുദ്ധ ചുരുൾ തുറക്കുന്ന ഒന്നായി സിംഹത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു.

1ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലംകൈയിൽ അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായി ഏഴു മുദ്രയാൽ മുദ്രയിട്ടൊരു പുസ്തകം കണ്ടു. 2ആ പുസ്തകം തുറപ്പാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യൻ ആരുള്ളൂ എന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്ന ശക്തനായൊരു ദൂതനെയും കണ്ടു. 3പുസ്തകം തുറപ്പാനോ നോക്കുവാനോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. 4പുസ്തകം തുറന്നു വായിപ്പാനെങ്കിലും അത് നോക്കുവാനെങ്കിലും യോഗ്യനായി ആരെയും കാണായ്കകൊണ്ടു ഞാൻ ഏറ്റവും കരഞ്ഞു. 5അപ്പോൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോട്: കരയേണ്ടാ; യെഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ പുസ്തകവും അതിന്റെ ഏഴു മുദ്രയും തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

വെളിപ്പാട് 5: 1-5

ആദ്യ വരവിൽ തന്നെ സിംഹം ശത്രുവിനെ ജയിച്ചു, അതിനാൽ ഇപ്പോൾ അവസാനത്തിൽ മുദ്രകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ ചിങ്ങം തന്റെ ശത്രുവായ ഹൈഡ്രാ സർപ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു.

പുരാതന ഡെൻഡെരയിൽ സിംഹമായ ലിയോ സർപ്പത്തെ ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നു
മധ്യകാല പെയിന്റിംഗിൽ ഹൈഡ്രയിലേക്ക് ചിങ്ങം ചാടുന്നു
നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളുടെ രേഖാചിത്രം. ചിങ്ങം സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കാൻ പോകുന്നു

രാശിചക്രത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം

ചിങ്ങത്തിന്റെ സർപ്പവുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയല്ല, എല്ലാറ്റിനും മേൽ ഭരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഈ വാക്കുകളിലൂടെ സിംഹത്തിന്റെ ഭരണത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

1ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു; ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി; സമുദ്രവും ഇനി ഇല്ല. 2പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്, ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നുതന്നെ, ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 3സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത്: ഇതാ, മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം; അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും; അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും; ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും. 4അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുടച്ചുകളയും. 5ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല; ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല; ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി; സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ: ഇതാ, ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. എഴുതുക, ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവും ആകുന്നു എന്നും അവൻ കല്പിച്ചു. 6പിന്നെയും അവൻ എന്നോട് അരുളിച്ചെയ്തത്: സംഭവിച്ചുതീർന്നു; ഞാൻ അല്ഫയും ഓമേഗയും ആദിയും അന്തവും ആകുന്നു; ദാഹിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവനീരുറവിൽനിന്നു സൗജന്യമായി കൊടുക്കും. 7ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും; ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും.

വെളിപ്പാട് 21:1-7

22മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല; സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിന്റെ മന്ദിരം ആകുന്നു. 23നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല; ദൈവതേജസ്സ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു; കുഞ്ഞാട് അതിന്റെ വിളക്ക് ആകുന്നു. 24ജാതികൾ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കും; ഭൂമിയുടെ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മഹത്ത്വം അതിലേക്കു കൊണ്ടുവരും. 25അതിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ പകൽക്കാലത്ത് അടയ്ക്കുകയില്ല; രാത്രി അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. 26ജാതികളുടെ മഹത്ത്വവും ബഹുമാനവും അതിലേക്കു കൊണ്ടുവരും. 27കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും ഭോഷ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരും അതിൽ കടക്കയില്ല.

വെളിപ്പാട്  21:22-27

രാശിചിഹ്നങ്ങൾ നിറവേറി

ഈ ദർശനത്തിൽ, പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും നിറവേറലും നാം കാണുന്നു. നാം മണവാട്ടിയെയും അവളുടെ ഭർത്താവിനെയും കാണുന്നു; ദൈവവും മക്കളും – മിഥുനത്തിലെ (ജെമിനിയിലെ) ഇരട്ട-വശ ചിത്രം. കുംഭത്തിൽ (അക്വേറിയസിൽ) വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജലനദി നാം കാണുന്നു. മരണത്തിന്റെ പഴയ ക്രമം – മീനത്തിനു (പൈസസിന്) ചുറ്റുമുള്ള ബാൻഡുകൾ ചിത്രീകരിച്ചത് – ഇപ്പോൾ ഇല്ല. മേടം (ഏരീസ്) ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് അവിടെയുണ്ട്, കർക്കടകത്തിനു ഒപ്പം (ക്യാൻസറിനൊപ്പം) ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ആളുകൾ  – അവനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു. ‘അശുദ്ധമായ ഒന്നും ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കുകയില്ല’ എന്നതിനാൽ തുലാം (ലിബ്ര) ഇപ്പോൾ സന്തുലിതമാണ്. അവിടത്തെ എല്ലാ ജനതകളിലെയും രാജാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരുടെയും കർത്താവിന്റെ നാഥനായ ക്രിസ്തുവിന്റെയും അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ഭരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു – കന്നിയുടെ (വിർഗൊ) സന്തതിയായി ആരംഭിക്കുകയും അവസാനം സിംഹമായി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാശിചക്രത്തിൽ ആവശ്യമായ മറുവില

എന്തുകൊണ്ടാണ് സിംഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സർപ്പമായ സാത്താനെ നശിപ്പിക്കാഞ്ഞത്? എല്ലാ രാശിചക്രങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? യേശു തന്റെ എതിരാളിയായ വൃശ്ചികത്തെ (സ്കോർപ്പിയോ) നേരിട്ടപ്പോൾ അവൻ ആ മണിക്കൂറിനെ എന്തിനാൽ അടയാളപ്പെടുത്തി…

ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധി ആകുന്നു; ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ പുറത്തു തള്ളിക്കളയും. 

യോഹന്നാൻ 12:31

ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ സാത്താൻ നമ്മെ മനുഷ്യ പരിചയായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ ഒരു സൈനിക ശക്തിയെ നേരിടുമ്പോൾ തീവ്രവാദി സാധാരണ ജനങ്ങളെ മറയാക്കും. തീവ്രവാദികളെ കൊല്ലുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ കൊല്ലുവാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് പോലീസുകാർ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാകുന്നു. ആദാമിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതിൽ സാത്താൻ വിജയിച്ചപ്പോൾ അവൻ തനിക്കായി ഒരു മനുഷ്യ കവചം സൃഷ്ടിച്ചു. സൃഷ്ടാവ് തികച്ചും നീതിമാനാണെന്ന് സാത്താന് അറിയാമായിരുന്നു. അവൻ പാപത്തെ ന്യായം വിധിച്ചാൽ അവന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നീതിമാനാകാൻ എല്ലാ പാപത്തെയും വിധിക്കണം. ദൈവം സാത്താനെ നശിപ്പിച്ചാൽ, സാത്താന് (കുറ്റാരോപിതൻ എന്നർത്ഥം) നമ്മുടെ നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്താം, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാമും അവനോടൊപ്പം നാശമാകും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അനുസരണക്കേട് നമ്മെ സാത്താന്റെ നിയമ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ദൈവം അവനെ നശിപ്പിച്ചാൽ, അവൻ നമ്മെയും നശിപ്പിക്കേണ്ടിവരും, കാരണം ദൈവികനിയമത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടിൽ സാത്താൻ നമ്മെ പിടികൂടി.

അതിനാൽ, സാത്താന് എന്ത് ശിക്ഷ നൽകിയാലും അത് നമ്മുടെ മേലും വരണം എന്ന സാത്താന്റെ വാദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറുവില ആവശ്യമായിരുന്നു. പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആരെയെങ്കിലും ആവശ്യമായിരുന്നു. സുവിശേഷം ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു:

1അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയിർപ്പിച്ചു. 2അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ചുനടന്നു. 3അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായതു ചെയ്തുംകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കൾ ആയിരുന്നു.

എഫെസ്യർ 2:1-3

ക്രൂശ് മൂലം നേടിയ മറുവില

മകരത്തിൽ (കാപ്രിക്കോൺ) ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ ത്യാഗത്തിൽ യേശു ആ കോപം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുവാൻ അവൻ മറുവിലയായി.

4കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം 5അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കയും -കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു- 6ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്തധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് 7ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. 8കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്; അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേയാകുന്നു. 9ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല. 

എഫെസ്യർ 2: 4-9

ദൈവം ജനത്തിനു ന്യായവിധി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. അവൻ അത് തന്റെ എതിരാളിയായ സാത്താന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് (പിശാച് എന്നാൽ ‘എതിരാളി’ എന്നാണ്). പക്ഷേ, പിശാചിനെ തന്റെ മത്സരത്തിനായി നശിപ്പിച്ചാൽ കുറ്റവാളികളായ മറ്റുള്ളവരെയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം.

പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട്: ശപിക്കപ്പെട്ടവരേ, എന്നെ വിട്ടു പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്കു പോകുവിൻ. 

മത്തായി 25:41

അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രൂശിൽ ഒരു വലിയ വിജയം നേടിയത്. നമ്മുടെ മേലുള്ള സാത്താന്റെ നിയമപരമായ അവകാശവാദത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ മോചിപ്പിച്ചു. നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അവന് ഇപ്പോൾ സാത്താനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ സാത്താന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ആളുകൾ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന് ചിങ്ങം നിലവിൽ സർപ്പത്തെ അടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ്.

ചിലർ താമസം എന്നു വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല. ആരും നശിച്ചുപോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ചു നിങ്ങളോടു ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. 

2 പത്രോസ് 3:9

അതുകൊണ്ടാണ് ധനു രാശിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം സാത്താനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായും ഇടവം രാശിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അന്ത്യ ന്യായ വിധിക്കായും കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

10കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെപ്പോലെ വരും. അന്ന് ആകാശം കൊടുമ്മുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞുപോകും; മൂലപദാർഥങ്ങൾ കത്തിയഴികയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോകയും ചെയ്യും.

2 പത്രോസ് 3: 10

ചിങ്ങരാശി ജാതകം

ജാതകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ഹൊറോസ്കോപ്പ് ഗ്രീക്ക് പദം ‘ഹോറോ’ (മണിക്കൂർ) എന്നതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഇതിനർത്ഥം പ്രത്യേക മണിക്കൂറുകളുടെയോ സമയങ്ങളുടെയോ അടയാളപ്പെടുത്തൽ (സ്കോപ്പസ്) എന്നാണ്. എഴുത്തുകൾ ചിങ്ങ മണിക്കൂറിനെ (ഹോറോ) ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇതു ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണരുവാൻ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമയത്തെ അറികയാൽതന്നെ; നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തെക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു.

റോമർ 13:11

കത്തുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളെപ്പോലെയാണ് നാം എന്ന്  ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ മണിക്കൂറിൽ (ഹൊറോ) നാം ഉണരേണ്ടതുണ്ട്!

എന്തുകൊണ്ട്?

കാരണം, അലറുന്ന സിംഹം വരുമ്പോൾ അവൻ ആ പുരാതന സർപ്പത്തെയും അവന്റെ നിയമപരമായ ആധിപത്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും അടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നാശം നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ചിങ്ങരാശി വായിക്കുമ്പോൾ

നിങ്ങൾക്ക് ചിങ്ങരാശി ജാതകം ഈ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ചിങ്ങരാശി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, അതെ, പരിഹസിക്കുകയും സ്വന്തം ദുഷ്ട മോഹങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവർ പറയുന്നു, “അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഈ‘ വരവ് ’എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ മരിച്ചതുമുതൽ, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ എല്ലാം തുടരുന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ” എന്നാൽ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം വിധിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ മനഃപൂർവ്വമായി മറക്കുന്നു.

എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം?

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും അതിന്റെ വരവ് വേഗത്തിലാകേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായ ജീവിതം നയിക്കണം. ആ ദിവസം ആകാശത്തെ തീകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കും, മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ ആ ചൂടിൽ ഉരുകിപ്പോകും. എന്നാൽ അവന്റെ വാഗ്ദത്തം അനുസരിച്ച് നീതി അതിവസിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയെയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണം.  അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ, കളങ്കമില്ലാത്തവനും കുറ്റമറ്റവനും അവനുമായി സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുക. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ക്ഷമ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും രക്ഷയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, അധാർമ്മികരുടെ തെറ്റ് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാതിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വീഴാതിരിക്കാനും ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വായിക്കുക

ചിങ്ങരാശിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ

എന്നാൽ ചിങ്ങരാശിയുടെ എഴുതിയ കഥയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാൻ:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കാൻസർ റാസി

ഒരു ഞണ്ടിന്റെ ചിത്രം കർക്കടക രാശിയെ കാണിക്കുന്നു, ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ്. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജ്യോതിഷ ജാതക വായനയിൽ, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടുന്നതിനും നിങ്ങൾ കർക്കടക ജാതകം ഉപദേശിക്കുന്നു.

പുർവ്വീകർ കർക്കടകം ഈ രീതിയിലാന്നോ വായിച്ചിരുന്നത്?

ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണ്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

ഞങ്ങൾ പുരാതന ജ്യോതിഷ പര്യവേക്ഷണം നടത്തി, കന്നി മുതൽ മിഥുനംവ് വരെയുള്ള പുരാതന കുണ്ഡലികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ കർക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കർക്കടകവുമായി തുടരുന്നു.

കർക്കടക രാശിയുടെ ജ്യോതിഷം

കർക്കടക നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു ഞണ്ടിനോട് സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ?

കർക്കടക നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഞണ്ട് കാണാമോ?

കർക്കടകത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒരു വര കൊണ്ട് ചേർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഒരു ഞണ്ടിനെ ‘കാണുവാൻ‘ കഴിയുകയില്ല. അത് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ‘വൈ‘ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം പോലെ തോന്നും.

കർക്കടക നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരകളാൽ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കർക്കടകത്തെ കാണിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് പോസ്റ്ററിൽ ഒരു ഇതാ.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സ്റ്റാർ ചാർട്ടിൽ കർക്കടകം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

ആളുകൾ ആദ്യമായി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഞണ്ടിന്റെ ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെ? എന്നാൽ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം കർക്കടകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു.

മറ്റ് രാശിചക്രങ്ങളെപ്പോലെ, കർക്കടകത്തിന്റെ ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ല. മറിച്ച്, ഒരു ഞണ്ട് എന്ന ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ പിന്നീട് ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ ഈ ചിത്രം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി. പൂർവ്വികർക്ക് ഇതിലൂടെ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഞണ്ട് നക്ഷത്രസമൂഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞു.

എന്തുകൊണ്ട്? പൂർവ്വികർക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്?

രാശിചക്രത്തിലെ കർക്കടകം

കർക്കടകത്തിന്റെ ചില സാധാരണ ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ

ഞണ്ടിനോട് ചേർന്ന കർക്കടക ജ്യോതിഷ ചിത്രം

ഞണ്ടിനോട് ചേർന്ന മറ്റൊരു കർക്കടക ജ്യോതിഷ ചിത്രം
ക്രേഫിഷിന്റെ കർക്കടക രാശിചക്ര ചിത്രം, ഞണ്ട് അല്ല, കൂടാതെ കർക്കടക 69 ചിഹ്നം

2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രമാണ് ഇവിടെ, കർക്കടകത്തിന്റെ ചിത്രം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡെൻഡെറയിലെ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ രാശിചക്രത്തിൽ കർക്കടകം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

ചിത്രത്തിൽ ‘ക്രാബ്’ എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വണ്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം 4000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ രേഖകൾ കർക്കടകത്തെ ഒരു സ്കറാബെയസ് (സ്കറാബ്) വണ്ട് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത് അവരുടെ അമർത്യതയുടെ ചിഹ്നമായിരുന്നു

പുരാതന ഈജിപ്തിൽ സ്കാർബ് പുനർജന്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പുനരുജ്ജീവനത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഒരു സ്കാർബ് വണ്ട് അഥവാ സ്കറാബ് വണ്ട് തലയുള്ള മനുഷ്യൻ സാധാരണയായി ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവനായ ഖെപ്രിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവമായ ഖേപ്രിയെ  പ്രതിനിധീകരിച്ചു ഒരു വണ്ടിന്റെ തലയുമായി ഒരു മനുഷ്യൻ. [1] പുതിയ രാജ്യ ശവകുടീര ചിത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണിത്

പുരാതന കഥയിൽ കർക്കടകം

സൃഷ്ടാവായ ദൈവം തന്റെ കഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നക്ഷത്രരാശികളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നാം കണ്ടു. കന്നി മുതൽ രാശിചക്രത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ ഈ കഥ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു. കർക്കടകം കഥയെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നു. ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കർക്കടക രാശിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിലും, കർക്കടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്യോതിഷ കഥ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

കർക്കടകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ആ രാശിചക്രവുമായി വളരെ അടുത്തായിരുന്നു, അതിനാൽ ആധുനിക ജ്യോതിഷ ജാതകത്തിന്റെ ഞണ്ടുകളേക്കാൾ സ്കാർബ് വണ്ട് കർക്കടകത്തിന്റെ പുരാതന രാശിചക്ര അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഈജിപ്റ്റോളജിസ്റ്റ് സർ വാലസ് ബഡ്ജ് ഖെപെറയെക്കുറിച്ചും പുരാതന ഈജിപ്തുകാരുടെ സ്കാർബ് വണ്ടുകളെക്കുറിച്ചും ഇത് എഴുതി

ഖേപെര ഒരു പഴയ പ്രഥമദൈവമായിരുന്നു, ഒരു പുതിയ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അണുക്കൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ തരം; ആത്മീയ ശരീരം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുന്ന മൃതദേഹത്തെ അവൻ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. തലയ്ക്ക് വണ്ട് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ പ്രാണിയുടെ ചിഹ്നമായിത്തീർന്നു, കാരണം അത് സ്വയം ജനിക്കുകയും സ്വയം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യണം.സർ ഡബ്ല്യു. എ.

ബഡ്ജ്. ഈജിപ്ഷ്യൻ മതം പേജ് 99

സ്കറബ് വണ്ട്: പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പുരാതന ചിഹ്നം

പ്രായമുള്ള വണ്ടായി മാറുന്നതിനുമുമ്പ് സ്കാർബ് വണ്ട് നിരവധി ജീവിത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞതിനുശേഷം, ഗ്രബ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുണങ്ങു പുഴു പോലുള്ള ലാർവകളായി മാറുന്നു. ചാണകം, ഫംഗസ്, വേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞ മാംസം തുടങ്ങിയ ദ്രവിച്ച വസ്തുക്കളെ കഴിച്ച് അവർ നിലത്തു താമസിക്കുന്നു.

ഒരു ഗ്രബ് ആയി ഇഴഞ്ഞ് നടന്നതിനു ശേഷം, അത് സ്വയം ഒരു തോടുള്ളതായി മാറുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകുകയും സ്കാർബ് കൊക്കോണിനുള്ളിൽ ഹൈബർനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഗ്രബ് രൂപാന്തരീകരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു, അതിന്റെ ശരീരം അലിഞ്ഞുചേർന്ന് വീണ്ടും ഒത്തുചേരുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്ത് മുതിർന്ന സ്കാർബ് കൊക്കോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നു. അതിന്റെ മുതിർന്ന വണ്ട് രൂപം നിലത്ത് മാത്രം ഇഴയുവാൻ കഴിയുന്ന പുഴു പോലുള്ള ശരീരവുമായി സാമ്യമുള്ളതല്ല. ഇപ്പോൾ വണ്ട് പുറത്തു വരികയും വായുവിലും സൂര്യപ്രകാശത്തിലും പറക്കുകയും ഉയർന്ന് പറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ സ്കാർബ് വണ്ടിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു, കാരണം ഇത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പുനരുത്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കർക്കടകം – പുനരുത്ഥാന ശരീര അടയാളം

നമ്മുടെ ജീവിതവും സമാനമായ ഒരു മാതൃക പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് കർക്കടകം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കഷ്ടതയുടെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും അടിമകളായി, ഇരുട്ടും സംശയവും നിറഞ്ഞ്, കഴിവില്ലാത്ത ചെളി തിന്നുന്ന ഗ്രബുകളെ പോലെ ഇപ്പോൾ നാം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ മഹിമയുടെ വിത്ത് നാം നമ്മിൽ വഹിക്കുന്നു.

അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗമിക ജീവിതം മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും മമ്മി പോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നമ്മുടെ ആന്തരിക വ്യക്തി മരണത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരം ശവക്കുഴികളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാനുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. കർക്കടകത്തിന്റെ പുരാതന അർത്ഥവും പ്രതീകവുമായിരുന്നു ഇത് – വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നു. സ്കാർബ് അതിന്റെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതു പോലെ  മരിച്ചവർ ഉയർക്കും.

2നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്രകൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും ഉണരും. 3എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഭപോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്കു തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെയും എന്നും എന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും. 

ദാനിയേൽ 12:2-3

തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരാൻ ക്രിസ്തു നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കും..

20എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്രകൊണ്ടവരിൽ ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്ന് ഉയിർത്തിരിക്കുന്നു. 21മനുഷ്യൻമൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻമൂലം ഉണ്ടായി. 22ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. 23ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ നിരയിലത്രേ; ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു; പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ; 24പിന്നെ അവസാനം; അന്ന് അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തീട്ടു രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏല്പിക്കും. 25അവൻ സകല ശത്രുക്കളെയും കാല്ക്കീഴാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു. 26ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ടു മരണം നീങ്ങിപ്പോകും. 27സകലത്തെയും അവന്റെ കാല്ക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ; സകലവും അവനു കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും കീഴാക്കിക്കൊടുത്തവൻ ഒഴികയത്രേ എന്നു സ്പഷ്ടം. 28എന്നാൽ അവനു സകലവും കീഴ്പെട്ടുവന്നശേഷം ദൈവം സകലത്തിലും സകലവും ആകേണ്ടതിനു പുത്രൻ താനും സകലവും തനിക്കു കീഴാക്കിക്കൊടുത്തവനു കീഴ്പെട്ടിരിക്കും.

1 കൊരിന്ത്യർ 15 20-28

ഒരു പുതിയ പുനരുത്ഥാന ശോഭ

പുഴു പോലുള്ള ഗ്രബിൽ നിന്നും സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവിധം വ്യത്യസ്തമായ സത്തയുള്ള, സവിശേഷതകളും കഴിവുകളുമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് മുതിർന്ന സ്കാർബ്. അതേ പോലെ നമ്മുടെ പുനരുത്ഥാന ശരീരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായതായിരിക്കും.

20നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിൽ ആകുന്നു; അവിടെനിന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. 21അവൻ സകലവും തനിക്കു കീഴ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാരശക്തികൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്ത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും.

ഫിലിപ്പ്യർ 3:20-21

35പക്ഷേ ഒരുവൻ; മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ഉയിർക്കുന്നു എന്നും ഏതുവിധം ശരീരത്തോടെ വരുന്നു എന്നും ചോദിക്കും. 36മൂഢാ, നീ വിതയ്ക്കുന്നതു ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല. 37നീ വിതയ്ക്കുന്നതോ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ശരീരമല്ല, കോതമ്പിന്റെയോ മറ്റു വല്ലതിന്റെയോ വെറും മണിയത്രേ വിതയ്ക്കുന്നത്; 38ദൈവമോ തന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ അതിന് ഒരു ശരീരവും ഓരോ വിത്തിന് അതതിന്റെ ശരീരവും കൊടുക്കുന്നു. 39സകല മാംസവും ഒരുപോലെയുള്ള മാംസമല്ല; മനുഷ്യരുടെ മാംസം വേറേ, കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വേറേ; പക്ഷികളുടെ മാംസം വേറേ, മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസവും വേറേ. 40സ്വർഗീയശരീരങ്ങളും ഭൗമശരീരങ്ങളും ഉണ്ട്; സ്വർഗീയശരീരങ്ങളുടെ തേജസ്സു വേറേ, ഭൗമശരീരങ്ങളുടെ തേജസ്സു വേറേ. 41സൂര്യന്റെ തേജസ്സു വേറേ, ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്സു വേറേ, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ്സു വേറേ; നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ്സുകൊണ്ടു ഭേദം ഉണ്ടല്ലോ. 42മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും അവ്വണ്ണംതന്നെ. ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയിർക്കുന്നു; 43അപമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, തേജസ്സിൽ ഉയിർക്കുന്നു; ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, ശക്തിയിൽ ഉയിർക്കുന്നു; 44പ്രാകൃതശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, ആത്മികശരീരം ഉയിർക്കുന്നു; പ്രാകൃതശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മികശരീരവും ഉണ്ട്. 45ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ, ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. 46എന്നാൽ ആത്മികമല്ല പ്രാകൃതമത്രേ ഒന്നാമത്തേത്; ആത്മികം പിന്നത്തേതിൽ വരുന്നു. 47ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ; രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ. 48മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെപ്പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെപ്പോലെ സ്വർഗീയന്മാരും ആകുന്നു; 49നാം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും.

1 കൊരിന്ത്യർ 15: 35-49

രാജാവിന്റെ മടങ്ങി വരവിൽ

അവന്റെ മടങ്ങി വരവിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത്.

13സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്രകൊള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 14യേശു മരിക്കയും ജീവിച്ചെഴുന്നേല്ക്കയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെതന്നെ ദൈവം നിദ്രകൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും. 15കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതവരെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്രകൊണ്ടവർക്കു മുമ്പാകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 16കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുംകൂടെ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കയും ചെയ്യും. 17പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും; ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും. 18ഈ വചനങ്ങളെക്കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊൾവിൻ.

1 തെസ്സലോനിക്യർ  4: 13-18

കർക്കടക ജാതകം

ഹൊറൊസ്കോപ്പ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ‘ഹൊറൊ‘ (മണിക്കൂർ) എന്ന് ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പ്രത്യേക സമയം അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂർ അടയാളപ്പെടുത്തുക (സ്കോപ്പസ്) എന്നാണ്. യേശു കർക്കടക മണിക്കൂറിനെ (ഹൊറോ) ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

24ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവനു നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്; അവൻ ന്യായവിധിയിൽ ആകാതെ മരണത്തിൽനിന്നു ജീവങ്കലേക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു. 25ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു; ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. 26പിതാവിനു തന്നിൽത്തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ അവൻ പുത്രനും തന്നിൽത്തന്നെ ജീവനുള്ളവൻ ആകുമാറ് വരം നല്കിയിരിക്കുന്നു.

യോഹന്നാൻ 5:24-26

ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സംസാരിച്ചവൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത മണിക്കൂർ വരുന്നു. കേൾക്കുന്നവർ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. പൂർവ്വീകർ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചിരുന്ന പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ഈ മണിക്കൂറിന്റെ പ്രതീകമാണ് കർക്കടകം.

നിങ്ങളുടെ കർക്കടക വായന

ഇന്ന് കർക്കടക ജാതകം ഇങ്ങനെ വായിക്കാം

നിങ്ങളുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ഹോറോയ്ക്കായി നിരന്തരം കാത്തിരിക്കാൻ കർക്കടകം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അത്തരമൊരു പുനരുത്ഥാനമില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ നിങ്ങളെ വിഡ്ഡികളാക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെയും ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും കുടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാകും. നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ നേടുകയും അത് പ്രേമികളും ആനന്ദങ്ങളും ആവേശവും നിറഞ്ഞതാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടാകും?

അതിനാൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക. ഒന്നും നിങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ടതിലല്ല, മറിച്ച് കാണാത്തതിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുക. കാണുന്നത് താൽക്കാലികമാണ്, എന്നാൽ കാണാത്തത് ശാശ്വതമാണ്. ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയോരു സമൂഹം നമുക്കു ചുറ്റും നില്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ടു നമുക്കു മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തിവരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക; തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്തു അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കയും ചെയ്തു.അങ്ങനെ നീ ക്ഷീണിച്ചും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കുവാനായി പാപികളുടെ എതിർപ്പുകളെല്ലാം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചുകൊൾവിൻ.

രാശിചക്രത്തിലും കർക്കടകത്തിലും  കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ

വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയായി വളരെക്കാലം മുമ്പ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ കർക്കടകത്തെ സ്ഥാപിച്ചു. രാശിചക്ര കഥ ചിങ്ങത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു.

പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വായിക്കുക.

കർക്കടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ രചനകൾ വായിക്കുക:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ജെമിനി റാസി

മിഥുനം ഇരട്ടകൾ എന്നതിന്റെ ലാറ്റിൻ പദം ആണ്, രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സാധാരണയായി (എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ല) ഇരട്ടകളായ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ആധുനിക ജ്യോതിഷ ജാതക വായനയിൽ, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടുന്നതിനും മിഥുനം രാശിഫലം ഉപദേശം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ പൂർവ്വീകർക്ക് മിഥുനംയിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷത്തെ അപ്രതീക്ഷിത രീതികളിൽ തുറക്കും – നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

ഞങ്ങൾ പുരാതന ജ്യോതിഷം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, (കന്നി)വിർഗോ മുതൽ (ഇടവം) ടാരസ് വരെയുള്ള പുരാതന കുണ്ഡലികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ മിഥുനം അഥവാ മിഥുനുമായി തുടരുന്നു.

നക്ഷത്രങ്ങളിലെ മിഥുനം നക്ഷത്രസമൂഹം

മിഥുനം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇരട്ടകളോട് സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ?

മിഥുനം നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിന്റെ ചിത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടകളെ കാണാമോ?

മിഥുനം നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഇരട്ടകളെ ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് വ്യക്തികളെ കാണാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ‘ഇരട്ടകൾ’ എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു?

വരികളോടൊപ്പം ചേർന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള മിഥുനം നക്ഷത്രസമൂഹം

വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ മിഥുനം കാണിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് പോസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതാ.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സോഡിയാക് സ്റ്റാർ ചാർട്ടിൽ മിഥുനം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

മിഥുനം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട്  പോലും ഇരട്ടകളെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം മിഥുനം പോകുന്നു.

കാസ്റ്റർ & പോളക്സ് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്

പൗലോസും കൂട്ടരും കപ്പലിൽ റോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മിഥുനത്തെ പറ്റി ബൈബിൾ പരാമർശിക്കുന്നു

“മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞശേഷം ആ ദ്വീപിൽ ശീതകാലം കഴിച്ചു കിടന്നിരുന്ന അശ്വനി ചിഹ്നമുള്ളൊരു അലെക്സന്ത്രിയ കപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ കയറി പുറപ്പെട്ടു.“

പ്രവർത്തികൾ 28:11

മിഥുനത്തിലെ രണ്ട് ഇരട്ടകളുടെ പരമ്പരാഗത പേരുകളാണ് കാസ്റ്റർ, പോളക്സ്. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദിവ്യ ഇരട്ടകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം സാധാരണമായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ രാശിചക്രങ്ങളെപ്പോലെ, രണ്ട് ഇരട്ടകളുടെ ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വ്യക്തമല്ല. നക്ഷത്രസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സ്വതസിദ്ധമല്ല. മറിച്ച്, ഇരട്ടകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷന്മാർ ഈ ആശയം നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരു അടയാളമായി പൊതിഞ്ഞു. പൂർവ്വികർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളെ മിഥുനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഇരട്ടകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞു. നാം ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷപരമായ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നു ഇത്.

എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

രാശിചക്രത്തിലെ മിഥുനം

ചുവടെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ ദെണ്ടേര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തിൽ മിഥുനം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു. സൈഡ് സ്കെച്ചിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

ഡെൻഡെറയുടെ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ രാശിചക്രത്തിൽ മിഥുനം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

പുരാതന ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിൽ, രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. രണ്ട് പുരുഷ ഇരട്ടകൾക്കുപകരം ഈ രാശി ഒരു പുരുഷ-സ്ത്രീ ദമ്പതികളെ മിഥുനം ആയി കാണിക്കുന്നു.

മിഥുനത്തിലെ ചില സാധാരണ ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ

മിഥുനം ജ്യോതിഷ ചിത്രം – എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ജോഡി, പക്ഷേ ഇന്നും ചിലപ്പോൾ പുരുഷൻ / സ്ത്രീ ജോഡിയാണ്

പുരാതന കാലം മുതലുള്ള മിഥുനം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ജോഡിയായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പുരുഷ ഇരട്ടകളല്ലേ?

പുരാതന കഥയിലെ മിഥുനം

കന്നിയിൽ ആരംഭിച്ച് നക്ഷത്രരാശികളിലൂടെ തുടരുന്ന ഒരു കഥയായി ദൈവം രാശികളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു.

മിഥുനത്തിൽ ഈ കഥ തുടരുന്നു. ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മിഥുനം അല്ലെങ്കിലും, മിഥുനം നക്ഷത്രങ്ങളിലെ പുരാതന ജ്യോതിഷ കഥ അറിയേണ്ടതാണ്.

മിഥുനം എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

മിഥുനം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പിൽക്കാല ഗ്രീക്ക്, റോമൻ പുറജാതീയ കെട്ടുകഥകൾ ഇപ്പോൾ മിഥുനംയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് ശരിയായ അർത്ഥത്തെ കോട്ടി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മധ്യകാല അറബി ജ്യോതിഷികൾ പുരാതന കാലത്തെ പോലെ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന് പേരുകൾ നൽകി. അറബിയിലെ ‘കാസ്റ്റർ’ എന്ന നക്ഷത്രത്തിന് അൽ-റാസ് അൽ-തൗം അൽ-മുക്കാദിം അല്ലെങ്കിൽ “മുൻ‌നിര ഇരട്ടകളുടെ തല” എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാസ്റ്ററിലെ പ്രമുഖൻ തേജത് പോസ്റ്റീരിയർ എന്ന നക്ഷത്രമാണ്, അതായത് “പുറം കാൽ”, അതായത് കാസ്റ്ററിന്റെ പാദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “കുതികാൽ” എന്നർഥമുള്ള ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ കാൽക്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രമുഖ നക്ഷത്രത്തിന് മെബ്സുട്ട എന്ന പരമ്പരാഗത നാമമുണ്ട്, പുരാതന അറബിക് മബ്സയിൽ നിന്ന്, “നീട്ടിയ പാവ്” എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അറബി സംസ്കാരത്തിൽ, മബ്സാ സിംഹത്തിന്റെ കൈകാലുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

അറബിയിൽ അൽ-റാസ് അൽ-തൗം അൽ മുഅഖറിൽ നിന്ന് “രണ്ടാമത്തെ ഇരട്ടയുടെ തല” എന്നാണ് പോളക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരേ സമയം ജനിച്ച രണ്ടുപേർ എന്നല്ല അർത്ഥം, മറിച്ച് രണ്ടുപേർ പൂർത്തിയാകുകയോ ചേരുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സമാഗമനകൂടാരത്തിലെ രണ്ട് പലകകളെ കുറിച്ച് മോശെയുടെ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന അതേ വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു

ഇവ താഴെ ഇരട്ടിയായിരിക്കേണം, മേലറ്റത്തോ ഒന്നാം വളയംവരെ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഒറ്റയായിരിക്കേണം; രണ്ടിനും അങ്ങനെതന്നെ വേണം; അവ രണ്ടു മൂലയ്ക്കും ഇരിക്കേണം. 

പുറപ്പാട് 26:24

പെട്ടകത്തിന്റെ പെട്ടിയിൽ രണ്ട് പലകകൾ ഇരട്ടിയാക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ, മിഥുനംയിലെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ജനന സമയത്തല്ല, മറിച്ച് ഒരു ബന്ധം വഴിയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങളായ ‘കുതികാൽ’ (സ്കോർപിയോ (വൃശ്ചികം)), ‘സിംഹത്തിന്റെ പാവ്’ (ലിയോ (ചിങ്ങം)) എന്നിവയിലൂടെ കാസ്റ്ററിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാൽ, മടങ്ങിവരുന്ന യേശുവിന്റെ ജ്യോതിഷ ചിത്രമാണ് കാസ്റ്റർ.

എന്നാൽ ആരാണ് അവനോടൊപ്പം ചേർന്നത്?

രചനകൾ മിഥുനത്തിന്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു

  • 1) ഐക്യമായ സഹോദരന്മാർ
  • 2) ഒരു പുരുഷ-സ്ത്രീ ജോഡി.

മിഥുനം – ആദ്യജാതൻ…

യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷം വിശദീകരിക്കുന്നു

അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും സർവസൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനും ആകുന്നു.

കൊലൊസ്സ്യർ 1:15

മറ്റുള്ളവർ പിന്നീട് വരുമെന്ന് ‘ആദ്യജാതൻ‘ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻനിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു.

റോമർ 8:29

ഈ ചിത്രം സൃഷ്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു

ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്‍ടിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്‍ടിച്ചു, ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്‍ടിച്ചു.

ഉല്പത്തി 1:27

ദൈവത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ആത്മീയ സാദൃശ്യത്തിലാണ് ദൈവം ആദാമിനെ/ മനുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അങ്ങനെ ആദാമിനെ വിളിക്കുന്നു

കയിനാൻ എനോശിന്റെ മകൻ, എനോശ് ശേത്തിന്റെ മകൻ, ശേത്ത് ആദാമിന്റെ മകൻ, ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ.

ലൂക്കോസ് 3:38

… & ദത്തെടുത്ത മിഥുനം സഹോദരന്മാർ

ആദാം ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ അത് ഈ സാദൃശ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ പുത്രത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ‘ആദ്യജാതനായി’ വന്നപ്പോൾ അത് പ്രതിച്ഛായ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഇപ്പോൾ യേശുവിലൂടെ…

അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. 13അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല, പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത്. 

യോഹന്നാൻ 1:12-13

 ‘ദൈവമക്കളാകുക’ എന്നതാണ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സമ്മാനം. നാം ജനിച്ചത്‌ ദൈവമക്കളല്ല, യേശുക്രിസ്‌തുവിലൂടെ ദത്തെടുക്കലിലൂടെ നാം അവന്റെ മക്കളായിത്തീരുന്നു.

എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽനിന്നു ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിൻകീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചത് 

ഗലാത്യർ 4:4

ഇതാണ് തുലാം (ലിബ്ര) ജാതകം വായന. ആദ്യജാതനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ദാനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ തന്റെ മക്കളായി സ്വീകരിക്കുന്നു.

മടങ്ങിവരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു രാജാവായി വാഴും. ദത്തെടുത്ത ഇളയ സഹോദരന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കാഴ്ചപ്പാടോടെ ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്നു.

ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകയില്ല; ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെമേൽ പ്രകാശിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചമോ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമോ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അവർ എന്നെന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും.

വെളിപ്പാട് 22:5

എല്ലാറ്റിന്റെയും പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിനാൽ ഇത് മിക്കവാറും ബൈബിളിലെ അവസാന വാക്യമാണ്. ദത്തെടുത്ത സഹോദരന്മാർ ആദ്യജാതനോടൊപ്പം വാഴുന്നത് അവിടെ കാണുന്നു. പ്രഥമനും രണ്ടാമത്തെ സഹോദരനുമായി സ്വർഗത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് മിഥുനം പൂർവ്വികർക്ക് വളരെ മുമ്പുതന്നെ ചിത്രീകരിച്ചു.

മിഥുനം – പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒന്നിച്ചു

ക്രിസ്തുവും അവനുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധവും ചിത്രീകരിക്കാൻ ഒരു പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും വിവാഹ ഐക്യവും ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൃഷ്ടി ആഴ്ചയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ഹവ്വായുടെ സൃഷ്ടിയുടെയും ആദാമുമായുള്ള വിവാഹത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഈ ഐക്യത്തെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു. കുഞ്ഞാടിനും (ഏരീസ് (മേടം)) അവന്റെ മണവാട്ടിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ വിവാഹ ചിത്രത്തോടെയാണ് സുവിശേഷം അവസാനിക്കുന്നത്.

നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവനു മഹത്ത്വം കൊടുക്കുക; കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ; അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

 വെളിപ്പാട് 19:7

സമാപന അദ്ധ്യായം ഈ ക്ഷണം നൽകുന്നത് കുഞ്ഞാടിന്റെയും അവന്റെ വധുവിന്റെയും കോസ്മിക് ഏകീകരണത്തിലേക്കാണ്

വരിക എന്ന് ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു; കേൾക്കുന്നവനും: വരിക എന്നു പറയട്ടെ; ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ; ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ.

വെളിപ്പാട് 22: 17

കുംഭം വിവാഹം കഴിക്കും, ആ മണവാട്ടിയാകാൻ അദ്ദേഹം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു, ഇത് വളരെക്കാലം മുമ്പ് മിഥുനത്തിനൊപ്പം ചിത്രീകരിച്ചതാണ് – കുഞ്ഞാടിന്റെയും അവന്റെ മണവാട്ടിയുടെയും പ്രപഞ്ച ഏകീകരണം.

മിഥുനം ജാതകം

ഹൊറൊസ്കോപ്പ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹോറോ’ (മണിക്കൂർ) എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഇതിനർത്ഥം വിശുദ്ധ സമയത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ (സ്കോപ്പസ്) എന്നാണ്. യേശു തന്റെ വിവാഹ വിരുന്നിന്റെ കഥയിൽ മിഥുനം മണിക്കൂർ (ഹോറോ) അടയാളപ്പെടുത്തി.

സ്വർഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേല്പാൻ വിളക്ക് എടുത്തുംകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ട പത്തു കന്യകമാരോടു സദൃശം ആകും. 2അവരിൽ അഞ്ചുപേർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും അഞ്ചുപേർ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരുന്നു. 3ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ വിളക്ക് എടുത്തപ്പോൾ എണ്ണ എടുത്തില്ല. 4ബുദ്ധിയുള്ളവരോ വിളക്കോടുകൂടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും എടുത്തു. 5പിന്നെ മണവാളൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മയക്കംപിടിച്ച് ഉറങ്ങി. 6അർധരാത്രിക്കോ മണവാളൻ വരുന്നു; അവനെ എതിരേല്പാൻ പുറപ്പെടുവിൻ എന്ന് ആർപ്പുവിളി ഉണ്ടായി. 7അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു വിളക്കു തെളിയിച്ചു. 8എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ ബുദ്ധിയുള്ളവരോട്: ഞങ്ങളുടെ വിളക്കു കെട്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്കു തരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 9ബുദ്ധിയുള്ളവർ: ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോരാ എന്നു വരാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ വില്ക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊൾവിൻ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10അവർ വാങ്ങുവാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു; ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ കല്യാണസദ്യക്കു ചെന്നു; വാതിൽ അടയ്ക്കയും ചെയ്തു. 11അതിന്റെ ശേഷം മറ്റേ കന്യകമാരും വന്നു: കർത്താവേ, കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കു തുറക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. 12അതിന് അവൻ: ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്നു സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 13ആകയാൽ നാളും നാഴികയും നിങ്ങൾ അറിയായ്കകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.

മത്തായി 25:1-13

ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ മുഖ്യാസനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു:

ലൂക്കോസ് 14:7

മിഥുനം ജാതകത്തിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട്. കല്യാണം നടക്കും എന്നത് നിശ്ചിതവും എന്നാൽ സമയം നിശ്ചയം അല്ല എന്നും യേശു പഠിപ്പിച്ചു, അനേകർക്ക് അത് നഷ്ടമാകും. പത്തു കന്യകമാരുടെ ഉപമയുടെ വിഷയം ഇതാണ്. ചിലർ നിശ്ചിത മണിക്കൂറിന് തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ അത് നഷ്‌ടമായി. എന്നാൽ സമയം ഇപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്നു, വിവാഹ വിരുന്നിലേക്കുള്ള ക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. വിരുന്നു തയ്യാറാക്കാനുള്ള വേല അവിടുന്ന് ചെയ്തതിനാൽ നാം വരിക മാത്രം ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ മിഥുനം വായന

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇന്ന് മിഥുനം ജാതകം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം ഇപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് മിഥുനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച ഈ ബന്ധം മാത്രമേ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറികടക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ പറയുന്നു – പ്രപഞ്ച രാജകുടുംബത്തിലേക്കുള്ള ദത്തെടുക്കൽ, ആകാശവിവാഹം – ഒരിക്കലും നശിക്കുകയോ മങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ഈ മണവാളൻ എന്നെന്നേക്കുമായി കാത്തിരിക്കില്ല. അതിനാൽ, ജാഗ്രതയോടെയും പൂർണ്ണമായും ശാന്തതയോടെയും, ഈ മണവാളൻ അവന്റെ വരവിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കൃപയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ സ്ഥാപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ആകാശപിതാവിന്റെ അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയെന്ന നിലയിൽ, ഈ വിധിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അജ്ഞതയോടെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ദുഷിച്ച മോഹങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടരുത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വേലയെ നിഷ്പക്ഷമായി വിഭജിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതിനാൽ, പരദേശികളായ നിങ്ങളുടെ സമയം ഭയഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുക. എല്ലാ ദ്രോഹങ്ങളും എല്ലാ വഞ്ചനകളും, കാപട്യം, അസൂയ, എല്ലാത്തരം അപവാദങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. മുടി പിന്നുന്നതോ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളോ മികച്ച വസ്ത്രങ്ങളോ ധരിക്കുന്നതുപോലുള്ള ബാഹ്യ അലങ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകരുത്. മറിച്ച്, അത് നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സ്വഭാവമായിരിക്കണം, സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ഒരു ആത്മാവിന്റെ മങ്ങാത്ത സൗന്ദര്യം, വരാനിരിക്കുന്ന മണവാളൻ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കുന്നു.

അവസാനമായി, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് സഹതാപം, സ്നേഹം, അനുകമ്പ, വിനയം എന്നിവ കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന ഈ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങളുടെ വിധിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യത കാണിക്കുന്നു – കാരണം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയും ഇതേ രാജകീയ ജന്മാവകാശത്തിലേക്കും വിവാഹത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു.

രാശിചക്രത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മിഥുനത്തിലേക്ക്

തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ പണ്ടേ മിഥുനം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ആദ്യജാതനായ സഹോദരനായുള്ള ദത്തെടുക്കലും നമ്മുടെ ആകാശ വിവാഹവും മിഥുനം കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പ്, അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്ന കർക്കടകത്തിന്റെ അടയാളം സംഭവിക്കണം.

പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ (വിർഗോ) നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം വായിക്കുക.

എന്നാൽ രചനകളിൽ നിന്ന് മിഥുനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഇടവം രാശി

ഇടവം അഥവാ വ്രിഷ്, ശക്തമായ കൊമ്പുകളുള്ള കാളയുടെചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷ രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ജാതക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, ഉൾക്കാഴ്ച എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇടവം ജാതകത്തിന്റെ ഉപദേശം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ കാള എവിടെ നിന്ന് വന്നു?

ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയിരുന്നത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷത്തെ അപ്രതീക്ഷിത രീതികളിൽ തുറക്കും – നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ, പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിഷ രാശികളിൽ ഒൻപതാമത്തേതാണ് ഇടവം, കൂടാതെ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം നടത്തി, കന്നി മുതൽ ധനു രാശി വരെ ഒരു ജ്യോതിഷ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ച് മഹത്തായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെയും അവന്റെ ശത്രുക്കളുമായുള്ള മാരകമായ പോരാട്ടത്തെയും വിവരിക്കുന്നു. മകരം മുതൽ മേടം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു. വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മടങ്ങിവരവും അവന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും യൂണിറ്റ് ഇടവം രൂപീകരിച്ചു. ഈ യൂണിറ്റ് ഒരു കാളയിൽ ആരംഭിക്കുകയും സിംഹത്തിൽ (ചിങ്ങം) അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇത് ശക്തിയും അധികാരവും പരിഗണിക്കുന്നു.

പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ, ഇടവം എല്ലാവർക്കുമുള്ളതായിരുന്നു, കാരണം ഇത് എല്ലാവരേയും ബാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇടവം അല്ലെങ്കിലും, ഇടവ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുരാതന കഥ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇടവം രാശി

പ്രമുഖ കൊമ്പുകളുള്ള കാളയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇടവം (അല്ലെങ്കിൽ വ്രിഷ്). ഇടവം നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക. ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊമ്പുകളുള്ള കാളയോട് സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ?

ഇടവം നക്ഷത്രങ്ങൾ

രാശിചക്രത്തിന്റെ മറ്റ് ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം ഇടവത്തിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഇമേജ് ഇതാ. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാളയെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ?

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കിലെ ഇടവം

വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഇടവം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുക. കൊമ്പുകളുള്ള കാളയെ മികച്ചതായി കാണാമോ? ഇത് ഒരു കോസ്മിക് അക്ഷരം കെ പോലെ തോന്നുന്നു.

വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടവം നക്ഷത്രങ്ങൾ

എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു. 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രമാണ് ഇവിടെ, ഇടവത്തിന്റെ കാളയുടെ ചിത്രം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിലെ ഇടവം

മുമ്പത്തെ നക്ഷത്രരാശികളെപ്പോലെ, കാളയുടെ ചിത്രം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതല്ല. പകരം, ഒരു മുന്നോട്ട് ആയുന്ന കാളയുടെ എന്ന ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ പിന്നീട് ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ ഈ ചിത്രം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി. പൂർവ്വികർക്ക് ഇടവം രാശി അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും മുന്നോട്ട് ആയുന്ന കാളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞു.

പക്ഷെ എന്തിന്? പൂർവ്വികർക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്?

ഇടവത്തിലെ കാളയുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

ഇടവത്തിന്റെ ചിത്രം പ്രമുഖ കൊമ്പുകളുള്ള തല താഴ്ത്തി, മുന്നോട്ട് ആയുന്ന കാളയെ കാണിക്കുന്നു,. കാള തീവ്രമായ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നു – അതിന്റെ പാതയിലുള്ള ആരെയും നശിപ്പിക്കുവാനും, വേഗതയേറിയതും അതിരുകളില്ലാത്തതുമായ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് ഓടുവാനും തയ്യാറാണ്.

ഇടവം ജ്യോതിഷപ്രതിഭയായി – പ്ലീയഡെസ് വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

ഇടവത്തിന്റെ കഴുത്തിന് നടുവിലുള്ള പ്ലീയേഡ്സ് (അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്) എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രഗ്രൂപ്പാണ് ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്ലേയാഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള പരാമർശം ബൈബിളിലെ ഇയ്യോബ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇയ്യോബ് ഏകദേശം 4000 വർഷം മുമ്പ് അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു:

അവൻ സപ്തർഷി, മകയിരം, കാർത്തിക ഇവയെയും

തെക്കേ നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 132:17

അതിനാൽ സൃഷ്ടാവാണ് പ്ലേയാഡ്സ് (ഇടവവും) ഉൾപ്പെടെയുള്ള നക്ഷത്രരാശികൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇടവത്തിന്റെ കൊമ്പുകളും സങ്കീർത്തനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള താക്കോലാണ്. ക്രിസ്തു വരേണ്ടത് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായിട്ടാണ് (‘അഭിഷിക്തൻ’ എന്ന ശീർഷകം = ‘ക്രിസ്തു’). വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ വിവരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ‘കൊമ്പ്’ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അവിടെ ഞാൻ ദാവീദിന് ഒരു കൊമ്പു മുളപ്പിക്കും;

എന്റെ അഭിഷിക്തന് ഒരു ദീപം ഒരുക്കീട്ടുമുണ്ട്.

സങ്കീർത്തനം 132:17

എങ്കിലും എന്റെ കൊമ്പ് നീ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പുപോലെ ഉയർത്തും;

പുതിയ എണ്ണ എന്നെ തേപ്പിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 92:10

 ‘കൊമ്പ്’ അധികാരത്തെയും ബലത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അഭിഷിക്തൻ (ക്രിസ്തു) ദാവീദിന്റെ കൊമ്പായിരുന്നു. ആദ്യ വരവിൽ അവൻ ഒരു ദാസനായി വന്നതിനാൽ കൊമ്പ് പ്രയോഗിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവന്റെ രണ്ടാം വരവ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക.


കാളയുടെ വരവ്

1ജാതികളേ, അടുത്തുവന്നു കേൾപ്പിൻ; വംശങ്ങളേ, ശ്രദ്ധതരുവിൻ; ഭൂമിയും അതിന്റെ നിറവും ഭൂതലവും അതിൽ മുളയ്ക്കുന്നതൊക്കെയും കേൾക്കട്ടെ. 2യഹോവയ്ക്കു സകല ജാതികളോടും കോപവും അവരുടെ സർവസൈന്യത്തോടും ക്രോധവും ഉണ്ട്; അവൻ അവരെ ശപഥാർപ്പിതമായി കൊലയ്ക്ക് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 3അവരുടെ ഹതന്മാരെ എറിഞ്ഞുകളയും; അവരുടെ ശവങ്ങളിൽനിന്നു നാറ്റം പുറപ്പെടും; അവരുടെ രക്തംകൊണ്ടു മലകൾ ഒഴുകിപ്പോകും. 4ആകാശത്തിലെ സൈന്യമെല്ലാം അലിഞ്ഞുപോകും; ആകാശവും ഒരു ചുരുൾപോലെ ചുരുണ്ടുപോകും; അതിലെ സൈന്യമൊക്കെയും മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഇല വാടി പൊഴിയുന്നതുപോലെയും അത്തിവൃക്ഷത്തിന്റെ കായ് വാടി പ്പൊഴിയുന്നതുപോലെയും പൊഴിഞ്ഞുപോകും. 5എന്റെ വാൾ സ്വർഗത്തിൽ ലഹരിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് എദോമിന്മേലും എന്റെ ശപഥാർപ്പിത ജാതിയുടെമേലും ന്യായവിധിക്കായി ഇറങ്ങിവരും. 6യഹോവയുടെ വാൾ രക്തം പുരണ്ടും കൊഴുപ്പു പൊതിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു; കുഞ്ഞാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും രക്തംകൊണ്ടും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ മൂത്രപിണ്ഡങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പുകൊണ്ടും തന്നെ; യഹോവയ്ക്കു ബൊസ്രയിൽ ഒരു യാഗവും എദോംദേശത്ത് ഒരു മഹാസംഹാരവും ഉണ്ട്. 7അവയോടുകൂടെ കാട്ടുപോത്തുകളും കാളകളോടുകൂടെ മൂരികളും വീഴും; അവരുടെ ദേശം രക്തം കുടിച്ചു ലഹരി പിടിക്കും; അവരുടെ നിലം കൊഴുപ്പുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കും. 8അതു യഹോവ പ്രതികാരം നടത്തുന്ന ദിവസവും സീയോന്റെ വ്യവഹാരത്തിൽ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന സംവത്സരവും ആകുന്നു. 

യെശയ്യാവ് 34:1-8

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അലിഞ്ഞുചേരൽ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ്. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ (ബിസി 700) ഇതേ സംഭവം പ്രവചിക്കുന്നു. ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കാൻ ക്രിസ്തു വരുന്ന സമയത്തെ ഇത് വിവരിക്കുന്നു – അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയുടെ മണിക്കൂർ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇത് ഇടവം രാശിയോട്  ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ന്യായാധിപനായി വരുന്നു.

ഇടവം ജാതകം

പ്രവചന രചനകൾ ഇടവം ‘ഹോറോ’യെ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

6വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; ഭൂവാസികളായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവും ആയവരോട് അറിയിപ്പാൻ അവന്റെ പക്കൽ ഒരു നിത്യസുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. 7ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്ത്വം കൊടുപ്പിൻ; അവന്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു; ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ നമസ്കരിപ്പിൻ എന്ന് അവൻ അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.

വെളിപ്പാട് 14: 6-7

ഈ മണിക്കൂർ വരുമെന്നും പുരാതന ജ്യോതിഷ ജാതകത്തിൽ ഇടവം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന മണിക്കൂറാണെന്നും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഇടവം വായന

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇന്ന് ടോറസ് ജാതകം ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിയും.

ആകാശത്തിലെ എല്ലാ വെളിച്ചങ്ങളും മങ്ങിപോകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ആഘാതത്തോടെ അവസാനം വരുമെന്ന് ഇടവം നമ്മോട് പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും നക്ഷത്രവുമായി വിന്യസിക്കാൻ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ വെളിച്ചം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സമയം നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് ആരംഭിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വിനയ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നതാണ്, കാരണം ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുന്നു, എന്നാൽ എളിയവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവനും നിങ്ങളിൽ ഉള്ള അഹങ്കാരവും  തമ്മിൽ യാതൊരു പൊരുത്തവും ഇല്ല. അതിന്റെ ശബ്ദത്താൽ, ആ മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം കരുണ തേടും. നിങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ആ മണിക്കൂറിൽ അവൻ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. നിങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? അവന്റെ കല്പനകളെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്, അവന്റെ കൽപ്പനകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയെന്നാൽ അവ അറിയുകയും അവ ചെയ്യുകയുമാണ്.

പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്നത് അവൻ വളരെ വിലമതിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്വഭാവമാണ്. തീർച്ചയായും സ്നേഹം എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ ആശയം നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം, അതിനാൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകാം. അവന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ജോലിയിലായാലും വീട്ടിലായാലും പ്രണയത്തിലായാലും ഏത് ബന്ധത്തിലും വളരെ ആഴങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വികാരം നൽകും എന്നല്ല മറിച്ച്  സ്നേഹം നിങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് സംസാരിച്ചു. സ്നേഹം ക്ഷമയും ദയയുമാണ്, അസൂയ തോന്നുന്നില്ല, പ്രശംസിക്കുന്നില്ല, അഭിമാനിക്കുന്നില്ലെന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പരിശീലിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഇടവം രാത്രിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് സഹായിക്കും. ഒരു അന്തിമചിന്ത എന്ന നിലയിൽ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ദൂതന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ‘നിത്യ സുവിശേഷം’ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

രാശിചക്രത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഇടവത്തിലേക്ക്

ഇടവത്തിൽ ന്യായവിധി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിധി കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മിഥുനം ചിത്രീകരിക്കും. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം വായിക്കുക.

എന്നാൽ ഇടവത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോകാൻ കാണുക

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഏരീസ് റാസി

പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ് മേടം  അഥവാ മേശ, വരുവാനുള്ളവന്റെ വിജയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മേടം ഒരു തല ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടുകൊറ്റന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ജ്യോതിഷ വായനയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിലൂടെ സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം എന്നിവ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടാനും മേടം ജാതകം നോക്കുന്നു.

എന്നാൽ മേടം കൊണ്ട് ആദ്യം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

ഞങ്ങൾ പുരാതന ജ്യോതിഷം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, കന്നി മുതൽ മീനം വരെയുള്ള പുരാതന കുണ്ഡലികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ മേടത്തിൽ തുടരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിലെ ഓരോ അദ്ധ്യായവും എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അതിനാൽ, ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മേടം അല്ലെങ്കിലും, മേടം രാശിയിലെ പുരാതന കഥ അറിയേണ്ടതാണ്.

മേടത്തിന്റെ നക്ഷത്രസമൂഹം

മേടം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക. തല ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആടിന്റെ (ആൺ ആട്) രൂപം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ?

മേടം നക്ഷത്ര സമൂഹം ആകാശത്ത്

ഏരീസിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും ആട്ടുകൊറ്റനെ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. ആദ്യകാല ജ്യോതിഷന്മാർ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള രാമനെ ആടിനെ എങ്ങനെ രൂപീകരിച്ചു?

വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ച മേടം  നക്ഷത്രസമൂഹം

എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈജിപ്തിലെ പുരാതന ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തെ കാണുക, മേടം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈജിപ്റ്റിലെ പുരാതന ഡെൻഡെറ ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തിലെ മേടം

നമുക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം ചരിത്രത്തിൽ ജ്യോതിഷം ഉപയോഗിച്ച മേടം രാശിയുടെ പരമ്പരാഗത ചിത്രങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്.

മേടം ജ്യോതിഷ നക്ഷത്രസമൂഹ ചിത്രം
ഉത്കൃഷ്ടമായ മേടം രാശിചിത്രം

മുമ്പത്തെ നക്ഷത്രരാശികളെപ്പോലെ തന്നെ, ജീവനുള്ള ആടിന്റെ ചിത്രം ആദ്യം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, ഒരു ആടിന്റെ ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ പിന്നീട് ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഈ അടയാളം നൽകി.

ഈ ആടിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

മേടം എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

മകരം മൂലം ആടിന്റെ മുൻ വശം ഇല്ലാതായി, അതിനാൽ മീൻ വാൽ ജീവിച്ചു. എന്നാൽ മീനം രാശിയുടെ ബാൻഡുകൾ ഇപ്പോഴും മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.  ശാരീരിക ക്ഷയത്തിനും മരണത്തിനുമുള്ള ഒരു അടിമത്തം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. നാം പല കഷ്ടതകളിലൂടെയും ജീവിക്കുന്നു, വൃദ്ധരായി മരിക്കുന്നു! എന്നിട്ടും ശാരീരിക പുനരുത്ഥാനത്തിനായി നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. മേടത്തിന്റെ മീനത്തിന്റെ ബാൻഡിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്ന മുൻ കാലുകൾ എങ്ങനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മരിച്ചുപോയ ആടിന് (മകരം) ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം സംഭവിച്ചു. ബൈബിൾ അത് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു:

ഞാൻ സിംഹാസനത്തിന്റെയും നാലു ജീവികളുടെയും നടുവിലും മൂപ്പന്മാരുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു: അതിന് ഏഴു കൊമ്പും, സർവഭൂമിയിലേക്കും അയച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴു ദൈവാത്മാക്കൾ ആയ ഏഴു കണ്ണും ഉണ്ട്. 7അവൻ വന്നു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലംകൈയിൽനിന്നു പുസ്തകം വാങ്ങി. 8വാങ്ങിയപ്പോൾ നാലു ജീവികളും ഇരുപത്തിനാലു മൂപ്പന്മാരും ഓരോരുത്തൻ വീണയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർഥന എന്ന ധൂപവർഗം നിറഞ്ഞ പൊൻകലശവും പിടിച്ചുകൊണ്ടു കുഞ്ഞാടിന്റെ മുമ്പാകെ വീണു. 9പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും നീ യോഗ്യൻ; നീ അറുക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ രക്തംകൊണ്ടു സർവഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്കു വാങ്ങി; 10ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അവരെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കിവച്ചു; അവർ ഭൂമിയിൽ വാഴുന്നു എന്നൊരു പുതിയ പാട്ട് അവർ പാടുന്നു. 11പിന്നെ ഞാൻ ദർശനത്തിൽ സിംഹാസനത്തിന്റെയും ജീവികളുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും ചുറ്റിലും ഏറിയ ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടു; അവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം പതിനായിരവും ആയിരം ആയിരവും ആയിരുന്നു. 12അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ: അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും മഹത്ത്വവും സ്തോത്രവും ലഭിപ്പാൻ യോഗ്യൻ എന്നു പറഞ്ഞു. 13സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും സമുദ്രത്തിലും ഉള്ള സകല സൃഷ്ടിയും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും: സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും കുഞ്ഞാടിനും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും മഹത്ത്വവും ബലവും എന്നെന്നേക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. 14നാലു ജീവികളും: ആമേൻ എന്നു പറഞ്ഞു; മൂപ്പന്മാർ വീണു നമസ്കരിച്ചു.

വെളിപ്പാട് 5:6-14

മേടം – ജീവനുള്ള കുഞ്ഞാട്!

മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായ വാർത്ത, കുഞ്ഞാടിനെ യാഗമാക്കിയെങ്കിലും വീണ്ടും ജീവനോടെ വന്നു എന്നതാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ട ആട്ടിൻ കുട്ടി ആരാണ്? യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അബ്രഹാമിന്റെ യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു

പിറ്റന്നാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടിട്ട്: ഇതാ, ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്.

യോഹന്നാൻ 1:29

ക്രൂശീകരണത്തിനു മൂന്നു ദിവസത്തിനുശേഷം യേശു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. നാൽപതു ദിവസം ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നശേഷം, അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. മേടം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞാട് ജീവനോടെയും സ്വർഗത്തിലുമായിരിക്കുന്നു

പിന്നീട് ഇതേ ദർശനത്തിൽ യോഹന്നാൻ കണ്ടു:

ഇതിന്റെശേഷം സകല ജാതികളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും നിന്ന് ഉള്ളതായി ആർക്കും എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരം വെള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ചു കൈയിൽ കുരുത്തോലയുമായി സിംഹാസനത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും മുമ്പാകെ നില്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 10രക്ഷ എന്നുള്ളത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും ദാനം എന്ന് അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു.

വെളിപ്പാട് 7:9-10

കുഞ്ഞാടിന്റെ അടുത്തെത്തിയ മീനത്തിലെ മീനുകളാൽ പ്രതീകപ്പെട്ട ജനം ഇവയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷയത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും കെട്ടുകൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു. മേടം മീനത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ ബന്ധിക്കുന്ന ബാൻഡുകൾ തകർത്തു. രക്ഷയുടെയും നിത്യജീവന്റെയും പൂർണ്ണത അവർക്ക് ലഭിച്ചു.

പുരാതന മേടം ജാതകം

ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹൊറോ’ (മണിക്കൂർ) എന്നതിൽ നിന്നാണ് ‘ഹൊറൊസ്കോപ്പ്’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം വരുന്നത്, കൂടാതെ നിരവധി ശുഭ സമയങ്ങളെ ബൈബിൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. രചനകളിലെ നിർണായക കന്നി മുതൽ മീനം വരെയുള്ള ‘ഹോറോസ്’ നാം വായിക്കുന്നു. ഹൊസ്കോപ്പിലെ മറ്റൊരു ഗ്രീക്ക് പദം – സ്കോപ്പസിലൂടെ (σκοπός) – മേടം വായിക്കപ്പെടുന്നു. സ്കോപ്പസ് എന്നാൽ നോക്കുക, ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ കുഞ്ഞാടിന്റെ രാശിചിഹ്നത്തെ മേടം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ മേടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കൃത്യമായ സമയപരിധിയില്ല, എന്നാൽ നമ്മൂടെ ശ്രദ്ധ ആട്ടിൻ കുട്ടിയിലാണ്. .

ശാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് എണ്ണിക്കൊൾവിൻ. 4ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണവും കൂടെ നോക്കേണം. 5ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ഭാവംതന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 6അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളേണം 7എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു 8മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ, അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു. 9അതുകൊണ്ടു ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നല്കി; 10അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും 11എല്ലാ നാവും “യേശുക്രിസ്തു കർത്താവ്” എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്ത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും.

ഫിലിപ്പ്യർ 2:3-11

മേടം ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും മണിക്കൂർ കുറച്ചു കാട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ആട് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടു.  നാം അവനെ ആദ്യം കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ് (അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിൽ). കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീരുകയും ഒരു സേവകനായി മരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. കന്നി ആദ്യം തന്റെ വംശാവലി ‘മനുഷ്യ സാദൃശ്യം’ ആണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മകരം തന്റെ മരണത്തോടുള്ള അനുസരണം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മരണം അവസാനമല്ല. മരണത്തിന് അവനെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, ഇപ്പോൾ ആട് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ജീവനോടെ സകലത്തിന്റെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉയർന്ന അധികാരത്തിൽ നിന്നും ശക്തിയിൽ നിന്നുമാണ് കുഞ്ഞാട് രാശി രാശിചക്രത്തിന്റെ അവസാന അദ്ധ്യായം ആയ ഇടവം ആരംഭിക്കുന്നത്. പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ ധനു രാശി പ്രവചിക്കുന്നതുപോലെ, ദാസനായല്ല, ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാൻ ന്യായവിധിയിൽ വരാൻ അവൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

നിങ്ങളുടെ മേടം വായന

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഏരീസ് ജാതകം വായന ഈ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും:

ഇരുണ്ട രാത്രിക്കു ശേഷമാണ് പ്രഭാതത്തിന്റെ തെളിച്ചം വരുന്നതെന്ന് മേടം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇരുണ്ട രാത്രി നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി ജീവിതത്തിനുണ്ട്. നിങ്ങളെ എന്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചുവോ അതിനെക്കാൾ കുറവുള്ള എന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ, വിട്ടു കൊടുക്കുവാനോ നിങ്ങൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടാം. മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ചൈതന്യം കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളും സ്ഥിതികൾക്കും അപ്പുറം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം. മേടത്തിന്റെ വിശാലപ്പെടുത്തിയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ മേടം രാശിക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കും, അവൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ്, അവൻ നിങ്ങളെ അവനോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ അവന്റെ ശത്രുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മകരം വഴി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, എത്ര അധികം ഇപ്പോൾ അവനോട് അനുയോജ്യമായ ഒരാളായ നിങ്ങളെ മേടം ‘ജീവൻ രക്ഷിക്കും? നിങ്ങൾ അവന്റെ പാത പിന്തുടരണം എന്നത് മാത്രമാണ് വേണ്ടത്, അത് ഉയരുന്നതിന് മുമ്പായി അവന്റെ പാത താഴേക്ക് പോയി. അതിനാൽ നിങ്ങളുടേതും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കണം.

എങ്ങനെ തുടരാം? മേടം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും പറയും: സന്തോഷിക്കൂ! നിങ്ങളുടെ സൌമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ; മേടം വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു.
ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുതു; എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോടു അറിയിക്കയത്രേ വേണ്ടതു. എന്നാൽ സകലബുദ്ധിയേയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിനവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കൽ കാക്കും.
ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരേ, സത്യമായതു ഒക്കെയും ഘനമായതു ഒക്കെയും നീതിയായതു ഒക്കെയും നിർമ്മലമായതു ഒക്കെയും രമ്യമായതു ഒക്കെയും സല്കീർത്തിയായതു ഒക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതു ഒക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊൾവിൻ.

കുഞ്ഞാടിന്റെ മടങ്ങിവരവ്

അതിനാൽ, യേശുവിന്റെ (കുഞ്ഞാടിന്റെ) വിജയത്തിന്റെ ഫലം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായം മേടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ജീവൻ എന്ന ദാനം സ്വീകരിച്ചു കൂടാ?

അവസാന ഭാഗം അതായത് പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ 9-12 അദ്ധ്യായങ്ങൾ, മേടം കുഞ്ഞാട് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. യോഹന്നാൻ കണ്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ അതേ ദർശനത്തിലാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്:

ഞങ്ങളുടെമേൽ വീഴുവിൻ; സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ മുഖം കാണാതവണ്ണവും കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം തട്ടാതവണ്ണവും ഞങ്ങളെ മറപ്പിൻ. 

വെളിപ്പാട് 6:16

രാശിചക്രത്തിലൂടെയു, മേടത്തിലൂടെയും  കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ

പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ ഇത് ഇടവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം വായിക്കുക.

എന്നാൽ മേടം രാശിയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ പോകുന്നതിന് കാണുക:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ പിസസ് റാസി

മീനം പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ്, ഇതിന്റെ അർദ്ധ ഭാഗത്തിൽ വരുവാനുള്ളവന്റെ വിജയത്തിന്റെ പരിണിതഫലം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.   നീളമുള്ള ഒരു ബാൻഡിനാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് മീനം. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വായനയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ മീനം ജാതകം പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ പൂർവ്വികർക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്?

ഒരു നീണ്ട ബാൻഡ് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ ചിത്രം എവിടെ നിന്ന് വന്നു?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

പുരാതന ജ്യോതിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, കന്നി മുതൽ കുംഭം വരെയുള്ള പുരാതന കുണ്ഡലികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ മീനം രാശിയിൽ തുടരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിൽ ഓരോ അദ്ധ്യായവും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അതിനാൽ, ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മീനം രാശിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിലും, മീനം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പുരാതന കഥ അറിയേണ്ടതാണ്.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ മീനം നക്ഷത്രസമൂഹം

മീനം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ. ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു നീണ്ട ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുമോ?

മീനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ

മീനത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ പോലും മത്സ്യങ്ങളെ വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ആദ്യകാല ജ്യോതിഷികൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു?

മീനം നക്ഷത്രങ്ങൾ വരികളാൽ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിമ്പോട്ട് പോകുന്നു. 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അതിൽ രണ്ട് മീനം മത്സ്യങ്ങളും ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു. ബാൻഡ് അവയെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നത് വലതുവശത്തുള്ള സ്കെച്ചിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

ഡെൻഡെറയിലെ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ രാശിചക്രത്തിൽ മീനം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

നമുക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം പഴയ കാലത്ത് ജ്യോതിഷം ഉപയോഗിച്ച മീനത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ചിത്രം ചുവടെയുണ്ട്.

ജ്യോതിഷ മീനത്തിന്റെ ചിത്രം

രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ അർത്ഥമെന്താണ്?

രണ്ട് വാലുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ബാൻഡിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഇത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എന്തു കൊണ്ടാണ് പ്രാധാന്യം?

മീനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

മകരം കാണിക്കുന്നത് ചാകാൻ പോകുന്ന ആടിന്റെ തലയിൽ നിന്നാണ് മത്സ്യ വാലിന് ജീവൻ ലഭിച്ചത് എന്ന്. പൈസസ് ഓസ്ട്രിനസ് എന്ന മീനിലേക്ക് ഒഴിച്ച വെള്ളം കുംഭം കാണിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള ജലം സ്വീകരിക്കുന്ന അനേകം ജനങ്ങളെ ഈ മത്സ്യം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.  ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ അബ്രഹാം ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു

നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും; നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.

ഉല്പത്തി 12:3

നീ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചതുകൊണ്ടു നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നു ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ടുതന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

ഉല്പത്തി 22:18

വരുവാനുള്ളവനിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനം രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളായി തിരിയുന്നു.

നീ യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങളെ എഴുന്നേല്പിക്കേണ്ടതിനും യിസ്രായേലിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചുവരുത്തേണ്ടതിനും എനിക്കു ദാസനായിരിക്കുന്നതു പോരാ; എന്റെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തേണ്ടതിനു ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്കു പ്രകാശമാക്കി വച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

യെശയ്യാവ് 49:6

യെശയ്യാവ് ‘യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങളെ’ കുറിച്ചും (അതായത് യഹൂദന്മാരെ), ‘ജാതികളെ’ കുറിച്ചും എഴുതി. മീനത്തിലെ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളാണിവ. യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരോടു പറഞ്ഞു

എന്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു.

മത്തായി 4:19

യേശുവിന്റെ ആദ്യ അനുയായികൾ അവർ അവനുള്ളവർ എന്ന് കാണിക്കുവാൻ മത്സ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചു. പുരാതന ഭൂഗർഭകല്ലറകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഇതാ.

പുരാതന ശവകുടീരത്തിൽ ഗ്രീക്ക് അക്ഷരങ്ങളുള്ള മത്സ്യ ചിഹ്നം
പുരാതന റോമൻ ശവകുടീരങ്ങളിൽ മത്സ്യ ചിഹ്നം
പാറയിൽ കൊത്തിയ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ

മീനത്തിലെ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ, യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങൾ, യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന മറ്റ് ജാതികൾ എന്നിവർക്ക് അവൻ നൽകിയ ജീവൻ തുല്ല്യമായി ഉണ്ട്. രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെയും ഈ ബാൻഡ് തുല്ല്യമായി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു.

ബാൻഡ് – തുടരുന്ന ബന്ധം

മീനം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഈ ബാൻഡ് രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബാൻഡ് രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെയും ബന്ദികളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ റാം എന്ന് മേടത്തിന്റെ കുളമ്പു ബാൻഡിലേക്ക് വരുന്നതായി നാം കാണുന്നു. മേടം മത്സ്യങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് സംസാരിക്കുന്നു.

രാശിചക്രത്തിൽ മീനം മേടത്തിനൊപ്പം. ബാൻഡ് തകർക്കാൻ മേടം കുളമ്പ് വരുന്നു

യേശുവിന്റെ എല്ലാ അനുയായികളുടെയും ഇന്നത്തെ അനുഭവമാണിത്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ക്ഷയം, മരണം എന്നിവയുമായുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അടിമത്വത്തെ ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനായി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു (മീനത്തിൽ ബാൻഡ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു).

18നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ്സു വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്നു ഞാൻ എണ്ണുന്നു. 19സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 20സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസ്യത്തിൽനിന്നു വിടുതലും ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ആശയോടെ മായയ്ക്കു കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 21മനഃപൂർവമായിട്ടല്ല, അതിനെ കീഴ്പെടുത്തിയവന്റെ കല്പന നിമിത്തമത്രേ. 22സർവസൃഷ്ടിയും ഇന്നുവരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി ഈറ്റുനോവോടിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നുവല്ലോ. 23ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിനു കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു. 24പ്രത്യാശയാലല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുന്ന പ്രത്യാശയോ പ്രത്യാശയല്ല; ഒരുത്തൻ കാണുന്നതിനായി ഇനി പ്രത്യാശിക്കുന്നത് എന്തിന്? 25നാം കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു എങ്കിലോ അതിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

റോമർ 8:18-25

മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നതുപോലെ

50സഹോദരന്മാരേ, മാംസരക്തങ്ങൾക്കു ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴികയില്ല, ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയുമില്ല എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 51ഞാൻ ഒരു മർമം നിങ്ങളോടു പറയാം: നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല; 52എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്നു കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും; മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 53ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണം. 54ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും. 55ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ള് എവിടെ? 56മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള് പാപം; പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം. 57നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്കു ജയം നല്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. 

1 കൊരിന്ത്യർ 15: 50-57

മീനത്തിലെ മീനുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ബാൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, മേടത്തിന്റെ വരവുനായി, വന്ന് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നതിനായി നാം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മീനത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മരണ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വരും. യേശുവിന്റെ വിജയം നമുക്ക് ജീവ ജലം മാത്രമല്ല നൽകുന്നത് മറിച്ച് നാശം, പ്രശ്നം, മരണം എന്നുള്ള നിലവിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും എന്ന് മീനം അടയാളം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

മീനം ജാതകം

ജാതകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ഹൊറൊസ്കോപ്പ് ഗ്രീക്ക് പദമായ  ‘ഹൊറോ’യിൽ (മണിക്കൂർ) നിന്ന് വരുന്നതും പ്രവചന എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മണിക്കൂറുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനാലും, നാം മീനം ‘ഹോറോ’ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ബാൻഡുകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മീനം ഹോറോ വായനയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്നാൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നു.

2അവർ നിങ്ങളെ പള്ളിഭ്രഷ്ടർ ആക്കും; അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവൻ എല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു. 3അവർ പിതാവിനെയും എന്നെയും അറിയായ്കകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. 4അതിന്റെ നാഴിക വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ആദിയിൽ ഇതു നിങ്ങളോടു പറയാഞ്ഞതു ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കകൊണ്ടത്രേ. 

യോഹന്നാൻ 16:2-4

11എന്നാൽ നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്കും കോയ്മകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിവാദിക്കേണ്ടൂ? എന്തു പറയേണ്ടു എന്നു വിചാരപ്പെടേണ്ടാ; 12പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴികയിൽത്തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.

ലൂക്കോസ് 12:11-12

നാം കുംഭത്തിന്റെ മണിക്കൂറിലും മീനത്തിന്റെ മണിക്കൂറിലും ജീവിക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകരാൻ കുംഭം വെള്ളം (ദൈവാത്മാവ്) കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ നാം രാശിചക്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ മാത്രമാണ്, അന്തിമ ധനുവിജയം ഭാവിയിൽ നടക്കണം. യേശു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മണിക്കൂറിൽ നാം കഷ്ടത, ബുദ്ധിമുട്ട്, പീഡനം, ശാരീരിക മരണം എന്നിവ നേരിടുന്നു. മത്സ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ബാൻഡുകൾ യഥാർത്ഥമാണ്. എന്നാൽ ബാൻഡുകളാൽ താൽക്കാലികമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും നാം ജീവ ജലം ആസ്വദിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും നമ്മിൽ വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മീനത്തിന്റെ മണിക്കൂറിലേക്ക് സ്വാഗതം.

നിങ്ങളുടെ മീനം രാശി വായന

ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും മീനം ജാതകം വായിക്കാൻ കഴിയും.

രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് മീനം ജാതകം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ആ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ചില പൊതു സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കഷ്ടതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുരിതങ്ങളും മരണവുമാണ്. ഇത് നിങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനാണ്,  നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം എന്നീ മൂന്ന് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ച് പോകാതെയിരുന്നാൽ മീനം ബാൻഡുകൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബാഹ്യമായി നിങ്ങൾ ബലഹീനപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, ആന്തരികമായി നിങ്ങൾ ദിവസം തോറും പുതുക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനാലാണിത്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നെടുവീർപ്പിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുക, കൂടാതെ ഈ യഥാർത്ഥ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ രാജാവിനോടും അവന്റെ രാജ്യത്തോടും പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ സത്യവുമായി നിങ്ങൾ സ്വയം തുടരുക: യേശുവിന്റെ മഹത്തായ കരുണയിൽ, യേശുവിന്റെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ ഒരു ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയിലേക്കും ഒരിക്കലും നശിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ മങ്ങാനോ കഴിയാത്ത ഒരു അവകാശത്തിലേക്കും രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജന്മം നൽകി. ഈ അവകാശം നിങ്ങൾക്കായി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, അവസാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള രക്ഷ വരെ ഇത് വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എല്ലാത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുക. ഇവ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത തെളിയിക്കുന്നു, ഇതിന് തീയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാലും നശിക്കുന്ന സ്വർണ്ണത്തേക്കാൾ വലിയ വില ഉണ്ട്. അവ രാജാവിന്റെ വരവിൽ പ്രശംസയ്ക്കും മഹത്വത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

മീനത്തിലും രാശിചക്രത്തിലൂടെയും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ

ഈ വിടുതൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നാം മേടത്തിൽ കാണുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം വായിക്കുക.

മീനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ രചനകളും വായിക്കുക:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അക്വേറിയസ് റാസി

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ ആറാമത്തെ കുണ്ഡലിയാണ് കുംഭം, വരുവാനുള്ളവന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രാശിചക്ര യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണിത്. കുംഭത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ അക്വേറിയസ് ലാറ്റിനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്,  ‘വെള്ളം വഹിക്കുന്നയാൾ’  എന്നാണ് അർത്ഥം, ഒരു മനുഷ്യൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നദികൾ ഒഴുക്കുന്നതിന്റെ രൂപമാണിതിന്.   ആധുനിക ജ്യോതിഷത്തിൽ, കുംഭം ജാതകം നൽകുന്ന ഉപദേശം, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടാനും നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുന്നു.

എന്നാൽ സമ്പത്തും ഭാഗ്യവും സ്നേഹവും സന്തോഷിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ദാഹം പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കുംഭം കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദാഹം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വെള്ളം നൽകാൻ കുംഭത്തിലെ മനുഷ്യന് മാത്രമേ കഴിയൂ. പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ കുംഭം തന്റെ വെള്ളം എല്ലാ ആളുകൾക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കുംഭം അല്ലെങ്കിലും, കുംഭത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളിലെ പുരാതന ജ്യോതിഷ കഥ അറിയേണ്ടത് മൂല്യവത്താണ്. അവൻ നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിക്കണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലെ കുംഭം

കുംഭം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ. ഈ നക്ഷത്ര ഫോട്ടോയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ?

കുംഭം നക്ഷത്രസമൂഹ ചിത്രം

നാം കുംഭ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാലും അത്തരം ഏതെങ്കിലും ചിത്രം ‘കാണാൻ’ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് മത്സ്യത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ചിത്രം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും?

വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള കുംഭം

എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈജിപ്തിലെ 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രമാണ് ഇവിടെ, വെള്ളം ചുമന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചിത്രമായ കുംഭം ചുമന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുഭാഗത്ത് മത്സ്യത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

ഡെൻഡെറയിലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ രാശിചക്രത്തിൽ കുംഭം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ കുംഭം കാണിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് പോസ്റ്റർ ഇതാ.

കുംഭം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് പോസ്റ്റർ

കുംഭം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചതിനുശേഷവും, ഈ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനോടും ഒരു പാത്രത്തോടും വെള്ളത്തോടും സാമ്യമുള്ള ഒന്നും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ കുംഭത്തിന്റെ ചില സാധാരണ ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്

കുംഭവും ജല നദികളും

കുംഭ മനുഷ്യന്റെ പരമ്പരാഗത രാശിചിത്രം – മത്സ്യത്തിനായി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു (പൈസസ് ഓസ്റ്റ്രാലിസ് – തെക്കൻ മീൻ)
കുംഭം പൈസസ് ഓസ്റ്റ്രാലിസ് – തെക്കൻ മത്സ്യത്തിനായി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു

മുമ്പത്തെ രാശിചക്രങ്ങളെപ്പോലെ, വെള്ളം വഹിക്കുന്നവന്റെ ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ല. നക്ഷത്രസമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സ്വതസിദ്ധമല്ല. മറിച്ച്, വെള്ളം വഹിക്കുന്നയാളുടെ ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ ഈ ആശയം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുവാനായി നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി. പൂർവ്വികർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും വെള്ളം വഹിക്കുന്നയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നാം കണ്ടതുപോലെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷപരമായ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു.

പക്ഷെ എന്തിന്? പൂർവ്വികർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്?

പുരാതന കാലം മുതലുള്ള കുംഭം തെക്കൻ മത്സ്യ നക്ഷത്രസമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുംഭത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മത്സ്യത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

പുരാതന രാശിചക്ര കഥ

ദൈവം നക്ഷത്രരാശികളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ബൈബിളിലെ പുരാതന പുസ്‌തകങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി നാം കണ്ടു. അവന്റെ കഥയിൽ മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളാണിവ. അങ്ങനെ ആദാമും/മനുവും അവന്റെ മക്കളും അവരുടെ സന്തതികളെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന കന്യകയുടെ പുത്രനായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കന്നി മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. മഹത്തായ സംഘട്ടനത്തിന്റെ കഥയിലൂടെ നാം കടന്നുപോയി, ഇപ്പോൾ നാം അവന്റെ വിജയത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലാണ്.

കുംഭത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

ഇന്നും നമ്മോട് ജ്ഞാനം സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് മഹത്തായ സത്യങ്ങൾ കുംഭം പൂർവ്വികരോട് പറഞ്ഞു.

  • നാം ദാഹമുള്ളവരാണ് (തെക്കൻ മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കുന്നത് കാണുന്നു)
  • ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മാത്രമാണ് ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ രണ്ട് സത്യങ്ങളും പുരാതന ഋഷിമാരും / പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുന്നു

പുരാതന പ്രവാചകന്മാർ നമ്മുടെ ദാഹത്തെക്കുറിച്ച് പലവിധത്തിൽ എഴുതിയിർക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ (പുരാതന ഗീതങ്ങൾ) ഇത് ഇപ്രകാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു:

1മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്കു ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ

ദൈവമേ, എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോടു ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു.

2എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി തന്നെ, ദാഹിക്കുന്നു;

ഞാൻ എപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാനിടയാകും.

സങ്കീർത്തനം 42:1-2

1ദൈവമേ, നീ എന്റെ ദൈവം; അതികാലത്തേ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും;

വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരണ്ട ദേശത്ത്

എന്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു;

എന്റെ ദേഹം നിനക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 63:1

എന്നാൽ ഈ ദാഹം മറ്റ് ‘വെള്ളം കൊണ്ട്’ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ വേരാണിതെന്ന് യിരെമ്യാവ് പഠിപ്പിച്ചു.

എന്റെ ജനം രണ്ടു ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അവർ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച്, വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളെ, പൊട്ടക്കിണറുകളെ തന്നെ, കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു

യിരമ്യാവ് 2:13

നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന ജലത്തിന്റെ പാത്രങ്ങൾ പലതാണ്: പണം, ലൈംഗികത, ആനന്ദം, ജോലി, കുടുംബം, വിവാഹം, പദവി. എന്നാൽ ഇവ ആത്യന്തികമായി നമ്മെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കായി നാം ഇപ്പോഴും ‘ദാഹിക്കുന്നു’. ജ്ഞാനത്തിന് പേരുകേട്ട മഹാനായ രാജാവായ ശലോമോൻ നമ്മുടെ മായയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

നമ്മുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ നിലനിൽക്കുന്ന വെള്ളം

നമ്മുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെയും ഈ പൂർവ്വിക പ്രവാചകൻമാർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. മോശെയുടെ കാലം മുതൽ അവർ ആ ദിവസത്തിനായി കാത്തിരുന്നു

7അവന്റെ തൊട്ടികളിൽനിന്നു വെള്ളം ഒഴുകുന്നു;

അവന്റെ വിത്തിനു വെള്ളം ധാരാളം;

അവന്റെ അരചൻ ആഗാഗിലും ശ്രേഷ്ഠൻ;

അവന്റെ രാജത്വം ഉന്നതംതന്നെ.

സംഖ്യ  24:7

ഇതിനു ശേഷം യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ വന്നു

1ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും; പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോടെ അധികാരം നടത്തും. 2ഓരോരുത്തൻ കാറ്റിന് ഒരു മറവും പിശറിന് ഒരു സങ്കേതവും ആയി വരണ്ട നിലത്തു നീർത്തോടുകൾപോലെയും ക്ഷീണമുള്ള ദേശത്ത് ഒരു വമ്പാറയുടെ തണൽപോലെയും ഇരിക്കും.

യെശയ്യാവ് 32:1-2

എളിയവരും ദരിദ്രന്മാരുമായവർ വെള്ളം തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു; ഒട്ടും കിട്ടായ്കയാൽ അവരുടെ നാവു ദാഹംകൊണ്ടു വരണ്ടുപോകുന്നു. യഹോവയായ ഞാൻ അവർക്ക് ഉത്തരം അരുളും; യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഞാൻ അവരെ കൈവിടുകയില്ല. 

യെശയ്യാവ് 41:17

അപ്പോൾ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ? യെശയ്യാവ് തുടർന്നു

3ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നേടത്തു ഞാൻ വെള്ളവും വരണ്ട നിലത്തു നീരൊഴുക്കുകളും പകരും; നിന്റെ സന്തതിമേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെയും നിന്റെ സന്താനത്തിന്മേൽ എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെയും പകരും.

യെശയ്യാവ് 44:3

സുവിശേഷങ്ങളിൽ, താൻ ആ വെള്ളമാണെന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു

37ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട്: ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ. 38എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽനിന്നു തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നതുപോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 39അവൻ ഇതു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു ലഭിപ്പാനുള്ള ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ആകുന്നു പറഞ്ഞത്; യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായ്കയാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു.

യോഹന്നാൻ 7: 37-39

ശമിപ്പിക്കുന്ന ‘ജലം’ പെന്തെക്കൊസ്ത് ദിനത്തിൽ ആളുകളിൽ വസിക്കാൻ വന്ന അവന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണനാണെന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇത് ഭാഗികമായ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു, അത് പറയുന്നതുപോലെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിറവേറും:

1വീഥിയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതായി പളുങ്കുപോലെ ശുഭ്രമായ ജീവജലനദിയും അവൻ എന്നെ കാണിച്ചു.

വെളിപ്പാട് 22:1

ദാഹമുള്ള തെക്കൻ മത്സ്യം

മത്സ്യത്തേക്കാൾ വെള്ളം ആർക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളത്? അതിനാൽ കുംഭം തന്റെ വെള്ളം പൈസിസ് ഓസ്റ്റ്രാലിസ് എന്ന തെക്കൻ മത്സ്യത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ- കന്യകയുടെ വിത്ത് നേടിയ വിജയവും അനുഗ്രഹങ്ങളും – തീർച്ചയായും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന ലളിതമായ സത്യം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നാം ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:

1അല്ലയോ, ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും ദ്രവ്യമില്ലാത്തവരുമായുള്ളോരേ വെള്ളത്തിനു വരുവിൻ: വന്നു വാങ്ങി തിന്നുവിൻ; നിങ്ങൾ വന്നു ദ്രവ്യവും വിലയും കൂടാതെ വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങിക്കൊൾവിൻ. 2അപ്പമല്ലാത്തതിനു ദ്രവ്യവും തൃപ്തിവരുത്താത്തതിനു നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നഫലവും ചെലവിടുന്നതെന്തിന്? എന്റെ വാക്കു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു നന്മ അനുഭവിപ്പിൻ; പുഷ്ടഭോജനം കഴിച്ചു മോദിച്ചുകൊൾവിൻ. 3നിങ്ങൾ ചെവി ചായിച്ച് എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; നിങ്ങൾക്കു ജീവനുണ്ടാകേണ്ടതിനു കേട്ടുകൊൾവിൻ; ദാവീദിന്റെ നിശ്ചലകൃപകൾ എന്ന ഒരു ശാശ്വതനിയമം ഞാൻ നിങ്ങളോടു ചെയ്യും.

യെശയ്യാവ് 55:1-3

ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളുടെ ഈ ചിത്രം കൂടുതൽ വിശദമായി മീനത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവന്റെ ജലം എന്ന ദാനം നിങ്ങളും ഞാനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ്.

കുംഭം ജാതകം

ഹൊറൊസ്കോപ്പ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹോറോ’ (മണിക്കൂർ) എന്നതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അതിനാൽ പ്രത്യേക മണിക്കൂർ അടയാളപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പ്രവചന രചനകൾ യേശുവിലൂടെയുള്ള കുംഭം ‘ഹോറോ’ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

13യേശു അവളോട്: ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് എല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരുനാളും ദാഹിക്കയില്ല; 14ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കലേക്കു പൊങ്ങിവരുന്ന നീരുറവായിത്തീരും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

21യേശു അവളോട് പറഞ്ഞത്: സ്ത്രീയേ, എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്ക; നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ മലയിലും അല്ല; യെരൂശലേമിലും അല്ല എന്നുള്ള നാഴിക വരുന്നു. 22നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു; രക്ഷ യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽനിന്നല്ലോ വരുന്നത്. 23സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു; ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു. തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കേണം എന്നു പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു. 

യോഹന്നാൻ 4:13-14, 21-23

അതിനാൽ നാം ഇപ്പോൾ കുംഭം ‘മണിക്കൂറിൽ’ ആണ്. മകരം പ്പോലെ ഈ മണിക്കൂർ ഒരു ഹ്രസ്വ നിർദ്ദിഷ്ട മണിക്കൂറല്ല. പകരം, ആ സംഭാഷണ സമയം മുതൽ ഇന്നുവരെ തുടരുന്ന ഒരു നീണ്ടതും വിശാലവുമായ ഒരു ‘മണിക്കൂർ’ ആണ്. കുംഭത്തിന്റെ ഈ മണിക്കൂറിൽ, നമ്മിൽ നിത്യജീവൻ വരെ നിലകൊള്ളുന്ന നല്ല വെള്ളം യേശു നമുക്കു നൽകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കുംഭ വായന

ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കുംഭ ജാതകം വായിക്കാൻ കഴിയും.

അക്വേറിയസ് പറയുന്നു ‘സ്വയം അറിയുക’. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ദാഹിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ ഈ ദാഹത്തെ എന്തു സ്വഭാവസവിശേഷതകളായി കാണുന്നു? പണം, ദീർഘായുസ്സ്, ലൈംഗികത, വിവാഹം, പ്രണയബന്ധങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ‘കൂടുതൽ വേണം‘ എന്നുള്ള അവ്യക്തമായ ദാഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ആ ദാഹം നിങ്ങളെ ഇതിനകം നിങ്ങളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നവരുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താതിരിക്കാം, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളിൽ അതായത് സഹപ്രവർത്തകരൊ കുടുംബാംഗങ്ങളോ പ്രേമികളോ ആയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിരാശയുണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ ദാഹം നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് നഷ്‌ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 ‘ജീവനുള്ള വെള്ളം’ എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കാനുള്ള നല്ല സമയമാണിത്. അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കുംഭം നൽകുന്നതിനെ വിവരിക്കാൻ ‘നിത്യജീവൻ’, ‘വസന്തം’, ‘ആത്മാവ്’, ‘സത്യം’ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ‘സമൃദ്ധി’, ‘സംതൃപ്‌തി’, ‘ഉന്മേഷം’ തുടങ്ങിയ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ അവ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താം, നിങ്ങൾ ഒരു ‘എടുക്കുന്നയാൾ’ എന്നതിലുപരി ഒരു ‘ദാതാവ്’ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദാഹം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നതിലൂടെയുമാണ്. ഈ സംഭാഷണത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ ഉദാഹരണം പിന്തുടർന്ന് അവൾ എങ്ങനെ അവൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ജീവിതം വരുന്നു.

രാശിചക്രത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കുംഭത്തിലേക്ക്

അക്വേറിയസ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ഈ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നാം ദാഹിക്കുന്നുവെന്നും കന്യകയുടെ വിത്ത് നമ്മുടെ ആ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വന്നുവെന്നും എല്ലാവരും ഓർക്കും.

മീനം പുരാതന രാശിചക്രം തുടരുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക.

കുംഭത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള സന്ദേശം ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ കാണുക:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കാപ്രിക്കോൺ റാസി

അഞ്ചാമത്തെ രാശിചക്രമാണ് മകര എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മകരം. ബന്ധങ്ങൾ, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് എന്നിവയിലെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള വഴികാട്ടിയായി നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയെ നിർമ്മിക്കാൻ വേദ ജ്യോതിഷം ഇന്ന് മകര രാശി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു?

മകരം അഥവാ മകര ഒരു ആടിന്റെ മുൻഭാഗം ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വാലിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. ആട്-മത്സ്യം എവിടെ നിന്ന് വന്നു?

തുടക്കം മുതൽ എന്താണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കിയത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

കന്നി മുതൽ ധനു രാശി വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ നാല് നക്ഷത്രരാശികൾ ഒരു മഹാ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ ശത്രുവിനോടുള്ള മാരകമായ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ജ്യോതിഷ  ഭാഗം രൂപീകരിച്ചതായി നാം കണ്ടു. ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഈ രാശിചക്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നാം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു.

ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മകരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്തിൽ, വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ശത്രുവിനെതിരായ വിജയത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ – നമുക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ – കാണാം. ഈ ഭാഗം ഒരു ആടിനെ കൊണ്ട് തുറന്ന് ഒരു ആടിനെ കൊണ്ട്  (മേടം) അവസാനിക്കുന്നു, മദ്ധ്യത്തിലെ രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങൾ (കുംഭം & മീനം) ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു ആടിന്റെ മുൻഭാഗം ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വാലിൽ ചേരുന്നത് എത്രത്തോളം ഉചിതമാണ്.

പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ, മകരം എല്ലാവർക്കുമുള്ളതായിരുന്നു, കാരണം ഇത് ആർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ഉപകാരങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മകരം അല്ലെങ്കിലും, മകരത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഉൾച്ചേർത്ത പുരാതന ജ്യോതിഷ കഥ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

ജ്യോതിഷത്തിലെ മകര നക്ഷത്രസമൂഹം

മകരം രൂപപ്പെടുന്ന വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ആട് – മത്സ്യത്തിന് സമാനമായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുവോ? ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആടും മത്സ്യവും കൂടി ചേർന്ന ഒരു രൂപം എങ്ങനെ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയും?

മകര നക്ഷത്ര സമൂഹം

ആടുകളും മത്സ്യങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈജിപ്തിലെ 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തിൽ ആട്-മത്സ്യ മകരത്തിന്റെ ചിത്രം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തിൽ മകരം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

ഇതിനർത്ഥം ഒരു ആട്-മത്സ്യം എന്ന ആശയം ആദ്യം വന്നത്, മകര നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുകയല്ല. മകരത്തിന്റെ ചിത്രം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുവാനായി ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ ഈ ആശയം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി.  പൂർവ്വികർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആട്-മത്സ്യം രൂപം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞു. നാം ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ രാശിചക്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷപരമായ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു.

എന്നാൽ പൂർവ്വീകർ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്?

മകര ആട്

മകരത്തിന്റെ ചിത്രത്തിൽ വലതു കാൽ ശരീരത്തിനടിയിൽ മടക്കി ആടിന്റെ തല കുനിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു, അതിന് ഇടതു കാൽ കൊണ്ട് ഉയരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആട് ചാകുന്നതായി തോന്നുന്നു. എന്നാൽ മത്സ്യത്തിന്റെ വാൽ മികച്ചതും വളഞ്ഞതും ഊർജ്ജസ്വലതയും ജീവനുമുള്ളതാണ്.

മകരത്തിന്റെ ആട് ചാകുവാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ വാൽ ജീവനോടിരിക്കുന്നു

മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ആട് (ആട്ടിൻ കുട്ടി) ദൈവത്തിന് ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കാനുള്ള സ്വീകാര്യമായ മാർഗമായിരുന്നു. ആദാമിന്റെ / മനുവിന്റെ മകൻ ഹാബെൽ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. അബ്രഹാം ഒരു ആടിനെ (ആൺ ആടിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാടിനെ) യാഗം അർപ്പിച്ചു, അത് ആ പർവ്വതം കൈലാസ പർവ്വതം പോലെ പവിത്രമാക്കി. പെസഹയ്ക്ക് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അർപ്പിക്കാൻ മോശ ഇസ്രായേല്യരോട് പറഞ്ഞു, ഇത് കാളിയെപ്പോലെ ശക്തനായ മരണത്തെ തടുക്കുവാൻ സഹായിച്ചു.  തുലാമിന്റെ തുലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് മറ്റൊരാളുടെ മറുവില ആവശ്യമാണെന്ന് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.  യേശു തന്റെ ക്രൂശിലെ യാഗത്തിൽ നമുക്കുവേണ്ടി ആ യാഗം ആകുവാൻ സ്വമേധയാ നൽകി.

മരണത്തിൽ കുനിഞ്ഞ മകര ആടിനെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ യാഗമാകുവാൻ വരുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായി പൂർവ്വികർ ഉപയോഗിച്ചു.

മകര മത്സ്യം

എന്നാൽ മകര മത്സ്യ വാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇത് ചിത്രീകരിക്കാൻ മറ്റൊരു പുരാതന സംസ്കാരമായ ചൈനീസ് സംസ്കാരം നമുക്ക് നോക്കാം. ചൈനീസ് പുതുവത്സരാഘോഷം ജനുവരി / ഫെബ്രുവരി (മകര കാലഘട്ടത്തിൽ) നടക്കുന്നു, ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്. ചൈനീസ് വാതിലുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങളോടെയാണ് ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ചില ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ.

ചൈനീസ് പുതുവത്സര കാർഡ്
ചൈനീസ് പുതുവത്സര അലങ്കാരങ്ങൾ
ചൈനീസ് പുതു വത്സര – മത്സ്യങ്ങൾ

എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും മത്സ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. പുതുവത്സരാശംസകൾക്കായി അവർ മത്സ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം പുരാതന കാലം മുതൽ മത്സ്യങ്ങൾ ജീവനെയും സമൃദ്ധിയെയും ധാരാളത്തെയും കാണിക്കുന്നു.

അതുപോലെതന്നെ, പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ, തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ത്യാഗം സ്വീകരിച്ച ജീവനുള്ള ജനങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയെ മത്സ്യങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

തന്റെ ത്യാഗം എത്തുന്ന അനേകരെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു മത്സ്യങ്ങളുടെ അതേ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചു. അവൻ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു

പിന്നെയും സ്വർഗരാജ്യം കടലിൽ ഇടുന്നതും എല്ലാവക മീനും പിടിക്കുന്നതുമായൊരു വലയോടു സദൃശം. 48നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അതു വലിച്ചു കരയ്ക്കു കയറ്റി, ഇരുന്നുകൊണ്ടു നല്ലതു പാത്രങ്ങളിൽ കൂട്ടിവച്ചു, ചീത്ത എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 

മത്തായി 13: 47-48

യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു

അവൻ ഗലീലക്കടല്പുറത്തു നടക്കുമ്പോൾ പത്രൊസ് എന്നു പേരുള്ള ശിമോൻ, അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രെയാസ് എന്നിങ്ങനെ മീൻപിടിക്കാരായ രണ്ടു സഹോദരന്മാർ കടലിൽ വല വീശുന്നതു കണ്ടു: 19എന്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു. 

മത്തായി 4:18-19

രണ്ടുതവണയും മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ യേശുവിന്റെ ഭക്തിയുടെ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. നിങ്ങൾക്കും എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു കൂടാ?

മകര ജാതകം

ഹൊറൊസ്കോപ്പ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹോറോ’യിൽ  (മണിക്കൂർ) നിന്നാണ് വരുന്നത്, അതിനാൽ പ്രത്യേക മണിക്കൂർ അടയാളപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പ്രവചന രചനകൾ മകരത്തിന്റെ ‘ഹോറോ’ വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. മകരം രണ്ട് മടങ്ങ് (ആട്, മത്സ്യം) ആയതിനാൽ, മകര ഹോറോയും ഇരട്ടിയാണ്: യാഗത്തിന്റെ മണിക്കൂറും ബഹുജനങ്ങളുടെ മണിക്കൂറും. ഹോറോകളുടെ  ആദ്യത്തേത് യേശു ഇതുപയോഗിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി.

സമയം ആയപ്പോൾ അവൻ അപ്പൊസ്തലന്മാരുമായി ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നു. 15അവൻ അവരോട്: ഞാൻ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുംമുമ്പേ ഈ പെസഹ നിങ്ങളോടുകൂടെ കഴിപ്പാൻ വാഞ്ഛയോടെ ആഗ്രഹിച്ചു. 16അതു ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുവോളം ഞാൻ ഇനി അതു കഴിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

20 അവ്വണ്ണംതന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും കൊടുത്തു: ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചൊരിയുന്ന എന്റെ രക്തത്തിലെ പുതിയനിയമം ആകുന്നു. 

ലൂക്കോസ് 22:14-16, 20

മകര ആടിന്റെ മണിക്കൂർ’‘ ഇതാണ്.1500  വർഷത്തിലേറെ മുമ്പുള്ള പെസഹാ പുറപ്പാട്, അതായത് മരണം കടന്നുപോകുന്നതിനായി വാതിലുകളിൽ രക്തത്തിന്റെ അടയാളം പുരട്ടിയത് ഈ മണിക്കൂറിനെ മുൻ‌കൂട്ടി കാണിച്ചിരുന്നു.  ആ നിമിഷം തന്നെ യേശു പെസഹായുടെ പൂർണമായ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തി, അവർക്കും നമുക്കുമായി അവന്റെ രക്തവും പകർന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. മോശെയുടെ പെസഹ പോലെ… മകര ആട് പോലെ നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവൻ മരിക്കും. ആ മണിക്കൂർ അടുത്ത മണിക്കൂറിലേക്ക് നയിക്കുന്നു – ജീവനുള്ള ധാരാളം ജനം.

പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തോരു മേഘവും മേഘത്തിന്മേൽ മനുഷ്യപുത്രനു സദൃശനായ ഒരുത്തൻ തലയിൽ പൊൻകിരീടവും കൈയിൽ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാളുമായി ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 15മറ്റൊരു ദൂതൻ ദൈവാലയത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടു, മേഘത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവനോട്: കൊയ്ത്തിനു സമയം വന്നതുകൊണ്ടു നിന്റെ അരിവാൾ അയച്ചു കൊയ്ക; ഭൂമിയിലെ വിളവു വിളഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 16മേഘത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അരിവാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു; ഭൂമിയിൽ കൊയ്ത്തു നടന്നു.

വെളിപ്പാട് 14: 14-16

മകര യാഗത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവർ ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വിളവെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയം വരും എന്ന് പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. വലയിലെ മത്സ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ ഉപമയിലെ മണിക്കൂറാണിത്. ആടിന്റെയും മത്സ്യത്തിന്റെയും ഈ രണ്ട് ഹോറോകളും പരസ്പരം സന്തുലിതമാക്കുകയും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജാതകത്തിൽ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറിലും മകരം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

നിങ്ങളുടെ മകര വായന

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇന്ന് മകര ജാതകം വായന ഇതുപോലുള്ള ഒരു കുണ്ഡലിയായി പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

കണ്ണു കൊണ്ട് കാണുന്നതിനേക്കാൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് മകരം പറയുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അതിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും നേരായതും വ്യക്തവുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കോ ​​എനിക്കോ ചുമതലയില്ല എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ, നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആത്മീയ നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. പൊരുതുന്നതിനെക്കാൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായി പോകുന്നത് ഭൗതിക നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പോകുന്നതുപോലെ വേദനാജനകമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. അടിസ്ഥാന ആത്മീയ ഹോറോകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ഈ ആത്മീയ നിയമങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല സ്ഥലം ഒരുപക്ഷേ എല്ലാം മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം നന്ദിയും സ്തോത്രവും പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങൾക്കായി സ്വന്തം രക്തം ചൊരിയുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ – എന്തുകൊണ്ട് ‘നന്ദി’ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു കൂടാ. ഏതൊരു ബന്ധത്തിലും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നന്ദി പറയാൻ കഴിയും. ഇത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംശയിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം മാറി ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകുവാൻ ഇടയാകും. ധൈര്യമായിരിക്കുക, ഒരു പുതിയ ദിശ എടുക്കുക, മകരത്തിനു ‘നന്ദി’ പറയുക.

രാശിചക്രത്തിലൂടെ മകരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ

മകര ആടിൽ മരണയാഗം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ത്യാഗം മൂലം ജീവൻ ലഭിച്ച നിരവധി ആളുകളെ മകര മത്സ്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു. അവർ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ, മകര മത്സ്യം  പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ അടുത്ത കുണ്ഡലിക്കായി നമ്മെ ഒരുക്കുന്നു – അതായത് കുംഭം – ജീവനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ നദികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മനുഷ്യൻ.

പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം വായിക്കുക.

മകരത്തെ കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തുകളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകുവാൻ വായിക്കുക:

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ധനു രാശി

രാശിചക്രത്തിന്റെ നാലാമത്തെ രാശിയാണ് ധനു അഥവാ ധനുസ്, ഇതിന് ഒരു വില്ലാളിയുടെ അടയാളമാണ്. ധനു രാശി എന്നാൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ‘വില്ലാളി’ എന്നാണ് അർത്ഥം. പുരാതന ജ്യോതിഷ രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ജാതക വായനയിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം, ഉൾക്കാഴ്ച എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ധനു രാശിയുടെ ജാതക ഉപദേശം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നുവോ വായിച്ചിരുന്നത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

ഞങ്ങൾ പുരാതന ജ്യോതിഷ് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, പുരാതന കുണ്ഡലിയുടെ കന്നി മുതൽ വൃശ്ചികം വരെ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ധനു രാശിയുമായി തുടരുന്നു.

ധനു നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

ഒരു വില്ലാളിയുടെ പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രസമൂഹമാണ് ധനു രാശി, പലപ്പോഴും ഇത് ഒരു സെന്റോറായി (മനുഷ്യന്റെ തലയും ശരീരവും, കുതിരയുടെ കാലും ഉള്ള ഒരു രൂപം)കാണപ്പെടുന്നു.  ധനു രാശിയുണ്ടാക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു സെന്റോറിനെയോ കുതിരയെയോ വില്ലാളിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ?

ധനു നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ

 ‘ധനു’ വിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികൾ ചേർത്ത് ബന്ധിപ്പിച്ചാലും ഒരു വില്ലാളിയെ  ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിമ്പോട്ട്  പോകുന്നു.

വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ധനു രാശി നക്ഷത്ര സമൂഹം

2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രം ഇവിടെയുണ്ട്, ധനു ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈജിപ്തിലെ പുരാതന ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിലെ ധനു

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് രാശിചക്ര പോസ്റ്ററിൽ തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ധനു രാശിയെ കാണിക്കുന്നു. ധനു നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളായി ബന്ധിപ്പിച്ചതിനുശേഷവും ഈ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഒരു സവാരിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയെ ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് രാശിചക്ര പോസ്റ്ററിൽ ധനു

മുമ്പുള്ള നക്ഷത്രരാശികളെപ്പോലെതന്നെ, വില്ലാളിയുടെ ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല. മറിച്ച്, ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിന്നല്ല മറിച്ച് ഒരു വില്ലാളിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മറ്റെവിടുന്നോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു.  തുടർന്ന് അവർ ഈ ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന് നൽകി. ഒരു സാധാരണ ധനുവിന്റെ ചിത്രം ചുവടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രരാശികളുമായി ചേർത്ത് ധനു രാശിയെ കാണുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

സാധാരണ ധനു ജ്യോതിഷ നക്ഷത്രസമൂഹ ചിത്രം

യഥാർത്ഥ രാശിചക്ര കഥ

നിങ്ങളുടെ ജനന സമയത്തെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം എന്നിവയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന തീരുമാനങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള ജാതകം ആയിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥ രാശിചക്രം. നക്ഷത്രങ്ങളിലെ 12 രാശിചക്രങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യകാല മനുഷ്യർ ഈ പദ്ധതി ഓർമിച്ചു. എല്ലാ രാത്രിയും ഈ നക്ഷത്രരാശികൾ കാണണമെന്നും വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ജ്യോതിഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെ ഈ കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അറിവും ആയിരുന്നു.

കന്നിയിലെ കന്യകയുടെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ ആരംഭിച്ചത്. തുലാമിന്റെ തുലാസ്സില അത് തുടരുന്നു, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുടെ തൂക്കം വളരെ കുറവാണ്, ഇത് കാരണം നമ്മുടെ കെട്ട പ്രവർത്തികൾക്ക് പകരമായി ഒരു മറുവില ആവശ്യം എന്ന് ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കന്യകയുടെ വിത്തും തേളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടം വൃശ്ചികം നമ്മെ കാണിക്കുന്നു.  ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായുള്ള പോരാട്ടമാണ് അവരുടേത്.

രാശിചക്ര കഥയിലെ ധനു

ഈ പോരാട്ടം എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ധനു മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രരാശികളുമായി ധനു രാശിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും. ഈ ജ്യോതിഷ സന്ദർഭമാണ് ധനു രാശിയുടെ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

രാശിചക്രത്തിലെ ധനു – വൃശ്ചികത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പരാജയം

ധനു രാശിയുടെ വിലാളിയുടെ വില്ല വൃശ്ചികത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് നേരിട്ട് ചൂണ്ടുന്നു. വില്ലാളി തന്റെ മാരകമായ ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി ഇത് വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ ധനു രാശിയുടെ അർത്ഥം ഇതായിരുന്നു.

ധനു രാശിയുടെ മറ്റൊരു രാശി ചിത്രം. അവന്റെ അമ്പ് നേരെ തേളിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു

എഴുതിയ കഥയിലെ ധനു അദ്ധ്യായം

കന്യകയുടെ സന്തതിയായ യേശുവിന്റെ ശത്രുവിനെതിരായ അന്തിമവിജയം ധനു രാശിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബൈബിളിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിജയത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള പ്രവചനം ഇതാ.

11അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി; അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവനു വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്നു പേർ. അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. 12അവന്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാല, തലയിൽ അനേകം രാജമുടികൾ; എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു നാമവും അവനുണ്ട്; അത് അവനല്ലാതെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. 13അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പു ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവനു ദൈവവചനം എന്നു പേർ പറയുന്നു. 14സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷവസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തു കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു. 15ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽനിന്നു മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു; അവൻ ഇരുമ്പുകോൽകൊണ്ട് അവരെ മേയിക്കും; സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപവും ക്രോധവുമായ മദ്യത്തിന്റെ ചക്ക് അവൻ മെതിക്കുന്നു. 16രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും എന്ന നാമം അവന്റെ ഉടുപ്പിന്മേലും തുടമേലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

17ഒരു ദൂതൻ സൂര്യനിൽ നില്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു; അവൻ ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്ന സകലപക്ഷികളോടും; 18രാജാക്കന്മാരുടെ മാംസവും സഹസ്രാധിപന്മാരുടെ മാംസവും വീരന്മാരുടെ മാംസവും കുതിരകളുടെയും കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരുടെയും മാംസവും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരും ചെറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാവരുടെയും മാംസവും തിന്മാൻ മഹാദൈവത്തിന്റെ അത്താഴത്തിനു വന്നുകൂടുവിൻ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

19കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനോടും അവന്റെ സൈന്യത്തോടും യുദ്ധം ചെയ്‍വാൻ മൃഗവും ഭൂരാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വന്നുകൂടിയതു ഞാൻ കണ്ടു. 20മൃഗത്തെയും അതിന്റെ മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ചു മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏല്പിക്കയും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചുകെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിൽ ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 21ശേഷിച്ചവരെ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാൾകൊണ്ടു കൊന്നു. അവരുടെ മാംസം തിന്നു സകല പക്ഷികൾക്കും തൃപ്തിവന്നു.

വെളിപ്പാട് 19: 11-21

1അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിന്റെ താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 2അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ചു ആയിരം ആണ്ടേക്കു ചങ്ങലയിട്ടു. 3ആയിരം ആണ്ടു കഴിയുവോളം ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ അവനെ അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ചുപൂട്ടുകയും മീതെ മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെശേഷം അവനെ അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ച് വിടേണ്ടതാകുന്നു.

വെളിപ്പാട് 20:1-3

7ആയിരം ആണ്ടു കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽനിന്ന് അഴിച്ചുവിടും. 8അവൻ ഭൂമിയുടെ നാലു ദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളായി സംഖ്യയിൽ കടല്പുറത്തെ മണൽപോലെയുള്ള ഗോഗ്, മാഗോഗ് എന്നവരെ യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതിന് വശീകരിപ്പാൻ പുറപ്പെടും. 9അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കെ ചെന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയനഗരത്തെയും വളയും; എന്നാൽ ആകാശത്തുനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 10അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകത്തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും; അവർ എന്നെന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടിവരും.

വെളിപ്പാട്  20:7-10

പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഈ ആദ്യത്തെ നാല് അടയാളങ്ങൾ: കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു എന്നിവ 12 അധ്യായങ്ങൾ ചേർന്ന രാശിചക്ര കഥയിൽ ഒരു ജ്യോതിഷ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് വരാനിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയേയും എതിരാളിയേയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കന്യകയുടെ മകനായി വരുമെന്ന് കന്നി പ്രവചിച്ചു. നമ്മുടെ അപര്യാപ്തമായ യോഗ്യതയ്ക്ക് ഒരു മറുവില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് തുലാം പ്രവചിച്ചു. വൃശ്ചികം ആ വിലയുടെ സ്വഭാവം മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. ധനു രാശിയുടെ വൃശ്ചികത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്ന വില്ലടയാളം തന്റെ അന്തിമവിജയം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു.

ഈ അടയാളങ്ങൾ ആ പ്രത്യേക നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മാസത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. നവംബർ 23 നും ഡിസംബർ 21 നും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ധനു നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. മനു / ആദാമിന്റെ മക്കൾ അവയെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, അതിനാൽ ശത്രുവിന്മേലുള്ള ആത്യന്തിക വിജയം അറിയാനും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. യേശുവിന്റെ ആദ്യ വരവ് കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം എന്നിവ നിറവേറ്റി. ധനു രാശിയുടെ പൂർത്തീകരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അടയാളങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ധനു രാശിയും അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും.

പുരാതന ധനു ജാതകം

ജാതകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ഹൊറൊസ്കോപ്പ് ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹൊറോ’ (മണിക്കൂർ)യിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ധനു രാശിയുടെ ‘മണിക്കൂർ’ ഉൾപ്പെടെ ഈ മണിക്കൂറുകളെ ബൈബിൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ധനുവിന്റെ ഹോറോ വായന താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

36ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എന്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല. 

44അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.

മത്തായി 24:36, 44

തന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ കൃത്യമായ മണിക്കൂറും (ഹോറോ) ശത്രുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ പരാജയവും ദൈവമല്ലാതെ ആർക്കും അറിയില്ലെന്ന് യേശു നമ്മോട് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആ മണിക്കൂറിന്റെ സമീപനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചനകളുണ്ട്. നാം അതിന് തയ്യാറാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ധനു വായന

ഇനിപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ധനു ജാതകം വായിക്കാൻ കഴിയും.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനും സാത്താന്റെ പൂർണമായ പരാജയത്തിനും മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ധനു രാശി പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പുതുക്കി നിങ്ങൾ ദിവസേന രൂപാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലവാരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്തിൽ വരികയും, അവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിങ്ങൾ അവനുമായി ചേരുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. അതിനാൽ, ആ മണിക്കൂർ കാണാതായതിന്റെ ഭയാനകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്വയം തയ്യാറാകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ദിവസേന ബോധപൂർവമായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സെലിബ്രിറ്റികളുടെയും സോപ്പ് ഓപ്പറകളുടെയും ഗോസിപ്പുകളും ഗൂഡാലോചനകളും നിങ്ങൾ മനപൂർവ്വം പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ അടിമയാകുകയും, ഈ ഭൂമിയിൽ അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും, മറ്റുള്ളവരുമൊത്ത് കർത്താവ് മടങ്ങിവരുന്ന സമയം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അതിന്റെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും ഉണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശത്രു നിങ്ങളുടെ ദുർബല സ്വഭാവസവിശേഷതകളിൽ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു. നിഷ്‌ക്രിയ ഗോസിപ്പ്, അശ്ലീലസാഹിത്യം, അത്യാഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കുക എന്നിവ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഴുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ അവനറിയാം. അതിനാൽ സഹായത്തിനും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് നേരായതും ഇടുങ്ങിയതുമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും ആ മണിക്കൂറിനായി തയ്യാറാകാനും കഴിയും. ആ മണിക്കൂർ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുറച്ച് പേരെ അന്വേഷിക്കുക, ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ ആ മണിക്കൂർ അപ്രതീക്ഷിതമായി നിങ്ങളുടെ മേൽ വരില്ല.

രാശിചക്ര കഥയിലൂടെ കൂടുതൽ ധനുരാശിയിലേക്ക്

മകരം മുതലുള്ള അടുത്ത നാല് രാശിചിഹ്നങ്ങളും ഒരു ജ്യോതിഷ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, വരുവാനുള്ളവൻ എങ്ങനെ നമ്മെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് പറയുന്നു. കഥ കന്നിയിൽ ആരംഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക.

ധനു രാശിയുടെ എഴുതിയ രേഖയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാൻ കാണുക

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സ്കോർപിയോ റാസി

പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ രാശിയായി രൂപംകൊണ്ട വൃശ്ചികം ഒരു വിഷമുള്ള തേളിന്റെ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വൃശ്ചികം ചെറിയ നക്ഷത്രരാശികളായ (ഡെകാൻസ്) ഒഫിയൂക്കസ്, സെർപൻസ്, കൊറോണ ബോറാലിസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ജാതകത്തിൽ രാശിചക്രത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ വായനയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുണ്ഡലിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടാനും നിങ്ങൾ ജാതകം നോക്കുന്നു.

എന്നാൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ രീതിയിലായിരിന്നുവോ വായിച്ചിരുന്നത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഇതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷത്തെ അപ്രതീക്ഷിത രീതികളിൽ തുറക്കും – നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

ഞങ്ങൾ പുരാതന ജ്യോതിഷം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും പുരാതന കുണ്ഡലിയുടെ കന്നി, തുലാം എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ വൃശ്ചികത്തിൽ തുടരുന്നു.

വൃശ്ചികം എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്?

വൃശ്ചികം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചിത്രം ഇതാ. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേളിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുവോ? അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഭാവന ആവശ്യമാണ്!

വൃശ്ചിക നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേളിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുവോ?

 ‘വൃശ്ചികത്തിലെ‘ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാലും തേളിനെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നോട്ട് പോകുന്നു.

വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ച വൃശ്ചിക നക്ഷത്രസമൂഹം. ഉയർത്തിയ വാൽ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു തേളാണെന്നും കൊളുത്തല്ലെന്നും എങ്ങനെ അറിയാം?

ഈജിപ്തിലെ 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രത്തിൽ തേളിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിലെ വൃശ്ചികം

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സോഡിയാക് പോസ്റ്റർ തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ വൃശ്ചികം കാണിക്കുന്നു. നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സ്കോർപിയോ രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഒരു തേളിനെ ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സോഡിയാക് പോസ്റ്ററിൽ വൃശ്ചികം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു

മുമ്പത്തെ നക്ഷത്രരാശികളെപ്പോലെ തന്നെ, അടിക്കുവാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു തേളിന്റെ അടയാളം ആദ്യം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ കണ്ടില്ല. മറിച്ച്, അടിക്കുന്ന തേളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ ഈ ആശയം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നൽകി. പൂർവ്വികർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വൃശ്ചികം  ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയുവാനും സാധിച്ചു.

പുരാതന രാശിചക്രം കഥ

രാശിചക്രങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു കഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു – നക്ഷത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം എഴുതിയ ഒരു ജ്യോതിഷ കഥ. പന്ത്രണ്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ കുണ്ഡലിയാണ് വൃശ്ചികം. സൃഷ്ടാവ് ഈ നക്ഷത്രരാശികളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പുരാതന കാലത്തെ ബൈബിൾ പ്രസ്താവിച്ചതായി നാം കണ്ടു. മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ രചിച്ച അവന്റെ കഥയാണിത്. ആദ്യ മനുഷ്യർ വായിച്ചിരുന്ന ഈ ജ്യോതിഷ കഥയാണ് രാശിചക്ര കഥയായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്നത്.

അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന തീരുമാനങ്ങളെ ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ജാതകം ആയിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥ രാശിചക്രം. സൃഷ്ടാവിന്റെപദ്ധതി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന  തന്റെ ഗൈഡാണ് ഇത്, ഇതിനാൽ ആളുകൾ എല്ലാ രാത്രിയും ഇത് കാണുകയും ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും. കന്നിയിൽ നിന്നുള്ള വിത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തോടെയാണ് കഥ ആരംഭിച്ചത്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന് വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച തുലാമിന്റെ തുലാസ്സുമായി ഇത് തുടർന്നു,. ഞങ്ങളുടെ ലഘു പ്രവർത്തികൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ഒരു മറുവില നൽകണം.

പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ വൃശ്ചിക കുണ്ഡലി

എന്നാൽ ആരാണ് ഈ വില കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? സ്കോർപിയോ നമ്മെ കാണിക്കുകയും കന്നിയുടെ സന്തതിയും തേളും തമ്മിലുള്ള സ്വർഗ്ഗീയ സംഘട്ടനം വൃശ്ചികം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പൊരുത്തക്കേട് മനസിലാക്കാൻ വൃശ്ചികവും അതിന്റെ ഡെക്കാനും (അതിനോടൊപ്പം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രകൂട്ടം) ഒഫിയൂച്ചസും കാണണം.

വൃശ്ചികം, ഒഫിയൂച്ചസ് നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങൾ. മോസസ് ആന്റ് ജിയോളജിയുടെ 1886 പതിപ്പിൽ നിന്ന് (സാമുവൽ കിൻസ്, ലണ്ടൻ).

ഭീമാകാരനായ ഒരു തേൾ (വൃശ്ചികം) ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ (ഒഫിയൂച്ചസ്) കുതികാലിൽ കുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു  അതേസമയം ഒഫിയൂച്ചസ് തേളിനെ ചവിട്ടുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സർപ്പത്തോട് മല്ല് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭീമാകാരമായ തേൾ കോപത്തോടെ തന്റെ വാൽ ഉയർത്തി മനുഷ്യന്റെ കാലിൽ കടിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. ഈ പോരാട്ടം മരണത്തോടുള്ളതാണെന്ന് ഈ അടയാളം നമ്മോട് പറയുന്നു. നീതിയുടെ തുലാസായ തുലാമിൽ നിന്നുള്ള  മോചനദ്രവ്യം നൽകുന്നതിനുള്ള പണമടയ്ക്കലിന്റെ സ്വഭാവം വൃശ്ചികത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്നു. വൃശ്ചികവും സർപ്പവും (സെർപൻസ്) സാത്താൻ എന്ന ഒരേ എതിരാളിയുടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ്.

നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഈ അടയാളം തുടക്കത്തിൽ മനു / ആദാമിനു നൽകിയ വാഗ്ദാനവും  കന്നിയുടെ സന്തതിയെക്കുറിച്ച് യഹോവ സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞതും ആവർത്തിക്കുകയും ഉല്‌പത്തിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

15ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും; നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും. 

ഉല്പത്തി 3:15

ക്രൂശീകരണത്തിൽ തേൾ യേശുവിന്റെ കുതികാൽ അടിച്ചു, എന്നാൽ മൂന്നു ദിവസത്തിനുശേഷം യേശു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തേളിന് മാരകമായ തോൽവി നേരിട്ടു. വൃശ്ചികം, ഒഫിയൂച്ചസ്, സെർപൻസ് എന്നിവ ഇത് വളരെ മുമ്പുതന്നെ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു.

മറ്റുള്ളവർ ഓർമ്മിക്കുന്ന വൃശ്ചികമായുള്ള പോരാട്ടം

തോട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി ക്രൂശിൽ അവസാനിച്ച ഈ വാഗ്ദത്ത സംഘർഷത്തെ അവർ ഓർക്കുന്നുവെന്ന് പുരാതന സംസ്കാരങ്ങൾ കാണിച്ചു.

ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും സർപ്പത്തിന്റെയും പ്രലോഭനം കാണിക്കുന്ന ബി.സി.ഇ 2200-ലെ ബാബിലോണിയൻ മുദ്ര ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ
പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ മരിച്ചവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കുന്നു

പുരാതന ഈജിപ്തുകാരും ബാബിലോണിയരും പറുദീസയിലെ ഈ സംഭവങ്ങളെയും സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവും എങ്ങനെ ഓർമിച്ചുവെന്ന് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർ വൃശ്ചികത്തിലൂടെ ഇത് ഓർമ്മിച്ചു.

ഒഫിയൂച്ചസ് എന്ന നക്ഷത്രചിഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും: അതിനാൽ തലയ്ക്ക് താഴെയായി തിളങ്ങുന്ന തോളിൽ തിളങ്ങുന്നു. … അവന്റെ കൈകൾ… ഒഫിയൂച്ചസിന്റെ അരക്കെട്ടിനെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന സർപ്പത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു, പക്ഷേ, കാലുകൾ രണ്ടും നന്നായി സജ്ജീകരിച്ച് അയാൾ ഒരു വലിയ രാക്ഷസനെ ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നു, തേളിനെപ്പോലും, കണ്ണിലും നെഞ്ചിലും നിവർന്നുനിൽക്കുന്നു..

പുറപ്പാട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രീക്ക് കവിയെ ഉദ്ധരിച്ച അരാറ്റസ്

കൊറോണ ബോറിയാലിസിലെ സെർപൻസും കിരീടവും

വൃശ്ചികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ഡെക്കാൻ കൊറോണ ബോറാലിസ് ആണ് – ഇത് ഒഫിയൂച്ചസിനും സെർപൻസിനും മുകളിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കിരീടമാണ്. മൂന്ന് വൃശ്ചിക ഡെക്കാനുകളുടെ ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ജ്യോതിഷ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക.

ഒഫിയൂച്ചസും സർപ്പനും കൊറോണ ബോറിയാലിസ് – കിരീടം നോട്ടമിടുന്നു

ഒഫിയൂക്കസും സെർപൻസും കൊറോണ ബോറാലിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രസമൂഹത്തെ, അതായത് കിരീടത്തെ നോക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ രണ്ടുപേരും ഈ കിരീടത്തിനായി പോരാടുകയാണ്, കൊറോണ ബോറാലിസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സെർപൻസ് ശ്രമിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം.

സർപ്പ (സെർപൻസ്) നക്ഷത്രസമൂഹം കിരീടത്തിനായി – കൊറോണ ബോറാലിസിനായി അടുക്കുന്നു

കിരീടം എടുക്കാൻ സെർപൻസ് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവർ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനത്തിന്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് മരണത്തോടുള്ള പോരാട്ടം മാത്രമല്ല, ഭരണത്തിനും ആധിപത്യത്തിനുമുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയാണ്. കിരീടത്തിനായി സർപ്പവും ഒഫിയൂച്ചസും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു.

വൃശ്ചികത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒരു കഥ

വൃശ്ചികം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇത് കൂടുതൽ സമ്പത്തിലേക്കോ സ്നേഹത്തിലേക്കോ ഒരു വഴികാട്ടിയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ലഘു പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും മരണത്തോട് ഒരു വലിയ പോരാട്ടം പോരാടി വിജയിക്ക് ഭരിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തിനായും നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പുരാതന കാലം മുതൽ ആളുകളെ ഇത് സഹായിച്ചു. ‘ഭരണാധികാരി’ യഥാർത്ഥത്തിൽ ‘ക്രിസ്തു’ എന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ്.

പുരാതന വൃശ്ചിക ജാതകം

ഹൊറൊസ്കോപ്പ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹൊറോ’ (മണിക്കൂർ) ൽ നിന്ന് വരുന്നതും പ്രവചന രചനകൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മണിക്കൂറുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനാലും, അവരുടെ വൃശ്ചിക ‘മണിക്കൂർ’ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. വൃശ്ചിക ഹോറോ:

 31ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധി ആകുന്നു; ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ പുറത്തു തള്ളിക്കളയും. 32ഞാനോ ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 33ഇതു താൻ മരിപ്പാനുള്ള മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതത്രേ. 

30ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോടു വളരെ സംസാരിക്കയില്ല; ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു; അവന് എന്നോട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. 

യോഹന്നാൻ 12:31-33, 14:30

 ‘ഇപ്പോളാകുന്നു സമയം’ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതിൽ നിന്ന് യേശു നമുക്കായി ഈ ‘ഹോറോ’ അടയാളപ്പെടുത്തി. ആരാണ് ഭരിക്കുകയെന്ന തർക്കത്തെക്കുറിച്ച് വൃശ്ചികം നമ്മോട് പറയുന്നു. അതിനാൽ യേശു സാത്താനെ ‘ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ആ സമയത്ത് യേശു അവനെ നേരിടാൻ വരികയായിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ലഘുവായതിനാൽ സാത്താൻ നമ്മെയെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു, അവന് ‘എന്റെഹ് മേൽ അധികാരമില്ല‘, അതായത് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ശക്തിക്ക് അവന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. ഈ രണ്ട് എതിരാളികളും പരസ്പരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനാൽ ആ ഹോറോ ഈ പ്രസ്താവന പരീക്ഷിക്കും.

നിങ്ങളുടെ വൃശ്ചിക വായന

ഇനിപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് വൃശ്ചിക ജാതകം വായന പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും സേവിക്കണമെന്ന് വൃശ്ചികം നമ്മോട് പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കിരീടത്തിന് മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശവാദമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കിരീടത്തിന് ആത്യന്തിക അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു കാമുകനോ പങ്കാളിയോ ബന്ധമോ അല്ല. അത് ഒന്നുകിൽ ‘ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ക്രിസ്തു’ – ദൈവരാജ്യം ഭരിക്കുന്നവൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കിരീടം ആരുടേതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കിരീടം ‘ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിന്’ നൽകി, ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും. വൃശ്ചികത്തിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കൊല്ലുക, മോഷ്ടിക്കുക, നശിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ്, നിങ്ങളുടെ കിരീടം അവനുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല.

യേശു വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ‘മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ’ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുക. ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മികച്ച ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഗ്രഹങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫലം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. പിന്തുടരേണ്ട നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരെയല്ല, മറിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട സാധാരണ സ്വഭാവമുള്ള സാധാരണക്കാരെയാണ്. പശ്ചാത്താപം ആഴ്ചയിലെ ഏത് ദിവസവും ഉണ്ടാകാം , ഒരുപക്ഷേ അത് ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റി ദിവസേന ചെയ്യണം.

കൂടാതെ രാശിചക്രത്തിലൂടെയും

വൃശ്ചികത്തിലേക്കും ആഴത്തിൽ

രണ്ട് വലിയ എതിരാളികൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥ ധനു രാശിയിൽ തുടരുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ കഥയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്നാണ് കഥ ആരംഭിച്ചത്.

എന്നാൽ വൃശ്ചികത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള എഴുത്തുകളിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോകാൻ കാണുക