പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ധനു രാശി

രാശിചക്രത്തിന്റെ നാലാമത്തെ രാശിയാണ് ധനു അഥവാ ധനുസ്, ഇതിന് ഒരു വില്ലാളിയുടെ അടയാളമാണ്. ധനു രാശി എന്നാൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ‘വില്ലാളി’ എന്നാണ് അർത്ഥം. പുരാതന ജ്യോതിഷ രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ജാതക വായനയിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം, ഉൾക്കാഴ്ച എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ധനു രാശിയുടെ ജാതക ഉപദേശം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നുവോ വായിച്ചിരുന്നത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

ഞങ്ങൾ പുരാതന ജ്യോതിഷ് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, പുരാതന കുണ്ഡലിയുടെ കന്നി മുതൽ വൃശ്ചികം വരെ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ധനു രാശിയുമായി തുടരുന്നു.

ധനു നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

ഒരു വില്ലാളിയുടെ പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രസമൂഹമാണ് ധനു രാശി, പലപ്പോഴും ഇത് ഒരു സെന്റോറായി (മനുഷ്യന്റെ തലയും ശരീരവും, കുതിരയുടെ കാലും ഉള്ള ഒരു രൂപം)കാണപ്പെടുന്നു.  ധനു രാശിയുണ്ടാക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു സെന്റോറിനെയോ കുതിരയെയോ വില്ലാളിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ?

ധനു നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ

 ‘ധനു’ വിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികൾ ചേർത്ത് ബന്ധിപ്പിച്ചാലും ഒരു വില്ലാളിയെ  ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിമ്പോട്ട്  പോകുന്നു.

വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ധനു രാശി നക്ഷത്ര സമൂഹം

2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രം ഇവിടെയുണ്ട്, ധനു ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈജിപ്തിലെ പുരാതന ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിലെ ധനു

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് രാശിചക്ര പോസ്റ്ററിൽ തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ധനു രാശിയെ കാണിക്കുന്നു. ധനു നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളായി ബന്ധിപ്പിച്ചതിനുശേഷവും ഈ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഒരു സവാരിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയെ ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് രാശിചക്ര പോസ്റ്ററിൽ ധനു

മുമ്പുള്ള നക്ഷത്രരാശികളെപ്പോലെതന്നെ, വില്ലാളിയുടെ ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല. മറിച്ച്, ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷികൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിന്നല്ല മറിച്ച് ഒരു വില്ലാളിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മറ്റെവിടുന്നോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു.  തുടർന്ന് അവർ ഈ ചിത്രം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന് നൽകി. ഒരു സാധാരണ ധനുവിന്റെ ചിത്രം ചുവടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രരാശികളുമായി ചേർത്ത് ധനു രാശിയെ കാണുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

സാധാരണ ധനു ജ്യോതിഷ നക്ഷത്രസമൂഹ ചിത്രം

യഥാർത്ഥ രാശിചക്ര കഥ

നിങ്ങളുടെ ജനന സമയത്തെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം എന്നിവയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന തീരുമാനങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള ജാതകം ആയിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥ രാശിചക്രം. നക്ഷത്രങ്ങളിലെ 12 രാശിചക്രങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യകാല മനുഷ്യർ ഈ പദ്ധതി ഓർമിച്ചു. എല്ലാ രാത്രിയും ഈ നക്ഷത്രരാശികൾ കാണണമെന്നും വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ജ്യോതിഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെ ഈ കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അറിവും ആയിരുന്നു.

കന്നിയിലെ കന്യകയുടെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ ആരംഭിച്ചത്. തുലാമിന്റെ തുലാസ്സില അത് തുടരുന്നു, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുടെ തൂക്കം വളരെ കുറവാണ്, ഇത് കാരണം നമ്മുടെ കെട്ട പ്രവർത്തികൾക്ക് പകരമായി ഒരു മറുവില ആവശ്യം എന്ന് ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കന്യകയുടെ വിത്തും തേളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടം വൃശ്ചികം നമ്മെ കാണിക്കുന്നു.  ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായുള്ള പോരാട്ടമാണ് അവരുടേത്.

രാശിചക്ര കഥയിലെ ധനു

ഈ പോരാട്ടം എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ധനു മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്രരാശികളുമായി ധനു രാശിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും. ഈ ജ്യോതിഷ സന്ദർഭമാണ് ധനു രാശിയുടെ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

രാശിചക്രത്തിലെ ധനു – വൃശ്ചികത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പരാജയം

ധനു രാശിയുടെ വിലാളിയുടെ വില്ല വൃശ്ചികത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് നേരിട്ട് ചൂണ്ടുന്നു. വില്ലാളി തന്റെ മാരകമായ ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി ഇത് വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ ധനു രാശിയുടെ അർത്ഥം ഇതായിരുന്നു.

ധനു രാശിയുടെ മറ്റൊരു രാശി ചിത്രം. അവന്റെ അമ്പ് നേരെ തേളിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു

എഴുതിയ കഥയിലെ ധനു അദ്ധ്യായം

കന്യകയുടെ സന്തതിയായ യേശുവിന്റെ ശത്രുവിനെതിരായ അന്തിമവിജയം ധനു രാശിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബൈബിളിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിജയത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള പ്രവചനം ഇതാ.

11അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി; അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവനു വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്നു പേർ. അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. 12അവന്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാല, തലയിൽ അനേകം രാജമുടികൾ; എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു നാമവും അവനുണ്ട്; അത് അവനല്ലാതെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. 13അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പു ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവനു ദൈവവചനം എന്നു പേർ പറയുന്നു. 14സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷവസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തു കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു. 15ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽനിന്നു മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു; അവൻ ഇരുമ്പുകോൽകൊണ്ട് അവരെ മേയിക്കും; സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപവും ക്രോധവുമായ മദ്യത്തിന്റെ ചക്ക് അവൻ മെതിക്കുന്നു. 16രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും എന്ന നാമം അവന്റെ ഉടുപ്പിന്മേലും തുടമേലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

17ഒരു ദൂതൻ സൂര്യനിൽ നില്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു; അവൻ ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്ന സകലപക്ഷികളോടും; 18രാജാക്കന്മാരുടെ മാംസവും സഹസ്രാധിപന്മാരുടെ മാംസവും വീരന്മാരുടെ മാംസവും കുതിരകളുടെയും കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരുടെയും മാംസവും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരും ചെറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാവരുടെയും മാംസവും തിന്മാൻ മഹാദൈവത്തിന്റെ അത്താഴത്തിനു വന്നുകൂടുവിൻ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

19കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനോടും അവന്റെ സൈന്യത്തോടും യുദ്ധം ചെയ്‍വാൻ മൃഗവും ഭൂരാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വന്നുകൂടിയതു ഞാൻ കണ്ടു. 20മൃഗത്തെയും അതിന്റെ മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ചു മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏല്പിക്കയും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചുകെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിൽ ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 21ശേഷിച്ചവരെ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാൾകൊണ്ടു കൊന്നു. അവരുടെ മാംസം തിന്നു സകല പക്ഷികൾക്കും തൃപ്തിവന്നു.

വെളിപ്പാട് 19: 11-21

1അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിന്റെ താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 2അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ചു ആയിരം ആണ്ടേക്കു ചങ്ങലയിട്ടു. 3ആയിരം ആണ്ടു കഴിയുവോളം ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ അവനെ അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ചുപൂട്ടുകയും മീതെ മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെശേഷം അവനെ അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ച് വിടേണ്ടതാകുന്നു.

വെളിപ്പാട് 20:1-3

7ആയിരം ആണ്ടു കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽനിന്ന് അഴിച്ചുവിടും. 8അവൻ ഭൂമിയുടെ നാലു ദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളായി സംഖ്യയിൽ കടല്പുറത്തെ മണൽപോലെയുള്ള ഗോഗ്, മാഗോഗ് എന്നവരെ യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതിന് വശീകരിപ്പാൻ പുറപ്പെടും. 9അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കെ ചെന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയനഗരത്തെയും വളയും; എന്നാൽ ആകാശത്തുനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 10അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകത്തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും; അവർ എന്നെന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടിവരും.

വെളിപ്പാട്  20:7-10

പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഈ ആദ്യത്തെ നാല് അടയാളങ്ങൾ: കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു എന്നിവ 12 അധ്യായങ്ങൾ ചേർന്ന രാശിചക്ര കഥയിൽ ഒരു ജ്യോതിഷ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് വരാനിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയേയും എതിരാളിയേയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കന്യകയുടെ മകനായി വരുമെന്ന് കന്നി പ്രവചിച്ചു. നമ്മുടെ അപര്യാപ്തമായ യോഗ്യതയ്ക്ക് ഒരു മറുവില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് തുലാം പ്രവചിച്ചു. വൃശ്ചികം ആ വിലയുടെ സ്വഭാവം മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. ധനു രാശിയുടെ വൃശ്ചികത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്ന വില്ലടയാളം തന്റെ അന്തിമവിജയം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു.

ഈ അടയാളങ്ങൾ ആ പ്രത്യേക നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മാസത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. നവംബർ 23 നും ഡിസംബർ 21 നും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ധനു നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. മനു / ആദാമിന്റെ മക്കൾ അവയെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, അതിനാൽ ശത്രുവിന്മേലുള്ള ആത്യന്തിക വിജയം അറിയാനും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. യേശുവിന്റെ ആദ്യ വരവ് കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം എന്നിവ നിറവേറ്റി. ധനു രാശിയുടെ പൂർത്തീകരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അടയാളങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ധനു രാശിയും അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും.

പുരാതന ധനു ജാതകം

ജാതകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ഹൊറൊസ്കോപ്പ് ഗ്രീക്ക് പദമായ ‘ഹൊറോ’ (മണിക്കൂർ)യിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ധനു രാശിയുടെ ‘മണിക്കൂർ’ ഉൾപ്പെടെ ഈ മണിക്കൂറുകളെ ബൈബിൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ധനുവിന്റെ ഹോറോ വായന താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

36ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എന്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല. 

44അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.

മത്തായി 24:36, 44

തന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ കൃത്യമായ മണിക്കൂറും (ഹോറോ) ശത്രുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ പരാജയവും ദൈവമല്ലാതെ ആർക്കും അറിയില്ലെന്ന് യേശു നമ്മോട് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആ മണിക്കൂറിന്റെ സമീപനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൂചനകളുണ്ട്. നാം അതിന് തയ്യാറാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ധനു വായന

ഇനിപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ധനു ജാതകം വായിക്കാൻ കഴിയും.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനും സാത്താന്റെ പൂർണമായ പരാജയത്തിനും മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ധനു രാശി പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പുതുക്കി നിങ്ങൾ ദിവസേന രൂപാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലവാരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്തിൽ വരികയും, അവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിങ്ങൾ അവനുമായി ചേരുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. അതിനാൽ, ആ മണിക്കൂർ കാണാതായതിന്റെ ഭയാനകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്വയം തയ്യാറാകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ദിവസേന ബോധപൂർവമായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സെലിബ്രിറ്റികളുടെയും സോപ്പ് ഓപ്പറകളുടെയും ഗോസിപ്പുകളും ഗൂഡാലോചനകളും നിങ്ങൾ മനപൂർവ്വം പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ അടിമയാകുകയും, ഈ ഭൂമിയിൽ അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും, മറ്റുള്ളവരുമൊത്ത് കർത്താവ് മടങ്ങിവരുന്ന സമയം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അതിന്റെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും ഉണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശത്രു നിങ്ങളുടെ ദുർബല സ്വഭാവസവിശേഷതകളിൽ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു. നിഷ്‌ക്രിയ ഗോസിപ്പ്, അശ്ലീലസാഹിത്യം, അത്യാഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കുക എന്നിവ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഴുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ അവനറിയാം. അതിനാൽ സഹായത്തിനും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് നേരായതും ഇടുങ്ങിയതുമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും ആ മണിക്കൂറിനായി തയ്യാറാകാനും കഴിയും. ആ മണിക്കൂർ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുറച്ച് പേരെ അന്വേഷിക്കുക, ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ ആ മണിക്കൂർ അപ്രതീക്ഷിതമായി നിങ്ങളുടെ മേൽ വരില്ല.

രാശിചക്ര കഥയിലൂടെ കൂടുതൽ ധനുരാശിയിലേക്ക്

മകരം മുതലുള്ള അടുത്ത നാല് രാശിചിഹ്നങ്ങളും ഒരു ജ്യോതിഷ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, വരുവാനുള്ളവൻ എങ്ങനെ നമ്മെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് പറയുന്നു. കഥ കന്നിയിൽ ആരംഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക.

ധനു രാശിയുടെ എഴുതിയ രേഖയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാൻ കാണുക

സോഡിയാക് അധ്യായങ്ങളുടെ PDF ഒരു പുസ്തകമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *